natoaktual.cz

Minuta týdne: bitva u Doss Alto, Pavel v čele NATO a embargo nad Irákem

24. září 2021  18:23
Zastavte se na jedinou minutu a připomeňte si důležité události či výročí z historie i nedávné minulosti spojené s bezpečnostní problematikou, ke kterým došlo v týdnu od 20. do 26. září, v pravidelném seriálu natoaktual.cz.  

Minuta týdne | foto: natoaktual.cz

20. září 2014 byl Petr Pavel zvolen do čela Vojenského výboru NATO. Byl prvním zástupcem ze zemí takzvaného východního bloku, který zastával funkci předsedy výboru.

Zdroj: Armáda ČR

21. září 1918 se odehrála bitva u Doss Alto. Rakouské jednotky se pokusily tento vrchol dobýt. Proti nim stál 33. československý střelecký pluk, který se dokázal proti přesile ubránit. V bitvě padlo sedm československých legionářů.

Zdroj: iDNES

22. září 1938 se v Německu setkali britský premiér Chamberlain a říšský vůdce Hitler. Dohadovali spolu požadavky Německa na ovládnutí Sudet. Německo požadovalo vojenské obsazení Sudet armádou a evakuaci Čechoslováků z oblasti. Konečná dohoda je známá pod označením Mnichovská dohoda.

Zdroj: Britannica

23. září 2002 byla čtyři velitelství označena jako velitelství rychlého nasazení. Jejich cílem je vytvoření rychle nasaditelných velitelských prvků, které by byly schopny rychlé reakce. Při velitelství v Británii tak vznikla sídla v německém Münsteru, italském Miláně, ve španělské Valencii a v tureckém Istanbulu.

Zdroj: NATO

24. září 1997 rozhodla Rada NATO, že země pozvané ke členství budou více než pozorovatelé a méně než členové. Na úrovni velvyslanců došlo k rozhodnutí, že zástupci České republiky, Maďarska a Polska se budou od roku 1998 moci účastnit pravidelných schůzí Rady NATO a výborů Aliance včetně ministerských zasedání.

Zdroj: natoaktual.cz

25. září 1990 rozhodla Rada bezpečnosti o vzdušném embargu nad Irákem. Kompletní sankce ze srpna již zahrnovaly zbrojní embargo jako reakci na iráckou okupaci Kuvajtu. Rezoluce měla za cíl přinutit Irák k mírovým jednáním.

Zdroj: SIPRI

26. září 1921 byla v Praze jmenována 5. československá vláda. Jejím předsedou se stal Edvard Beneš.

Zdroj: Vláda ČR

luc natoaktual.cz
zpět na článek