natoaktual.cz

SPECIÁL: Útok na Ukrajinu

Zpravodajský souhrn
k ruské invazi na Ukrajinu

 • natoaktual.cz
 • Zpravodajství
 • Informační centrum o NATO
 • nato.idnes.cz

 • Minuta týdne: abdikace Beneše, Východní Německo a obsazení Těšínska

  7. října 2021  16:15
  Zastavte se na jedinou minutu a připomeňte si důležité události či výročí z historie i nedávné minulosti spojené s bezpečnostní problematikou, ke kterým došlo v týdnu od 4. do 10. října, v pravidelném seriálu natoaktual.cz.  

  Minuta týdne | foto: natoaktual.cz

  4. října 2001 podepsala ČR asociační dohodu o přidružení k Evropskému hospodářskému společenství. Za českou stranu dohodu podepsal ministr zahraničních věcí Josef Zieleniec. Dohoda navázala na dřívější platnou smlouvu, která zanikla rozdělením Československa.

  Zdroj: Europa.eu

  5. října 1938 abdikoval prezident Edvard Beneš. Stalo se tak po neúspěchu se zachováním územní integrity států a nutnosti ustoupit mnichovskému diktátu. Následně odešel do exilu, kde jeho zájmem bylo odčinit trauma Mnichovské dohody. Od roku 1940 byl prezidentem v exilu.

  Zdroj: Hrad.cz

  6. října 1944 vstoupil na území Československa 1. československý  armádní sbor. Stalo se tak v rámci Karpatsko-dukelské operace. Její cílem bylo poskytnutí pomoci Slovenskému národnímu povstání. Operace byla ukončena 28. října.

  Zdroj: Paměť národa

  7. října 1949 byla vyhlášena Německá demokratická republika. Známá také jako Východní Německo. Země byla zcela pod vlivem Sovětského svazu, což znamenalo omezení svobody pohybu, tisku nebo projevu. K opětovnému sjednocení Německa došlo až v roce 1990.

  Zdroj: Deutsche Welle

  8. října 1938 obsadila polská armáda Těšínsko. Polsko využilo příležitost k obsazení území, které si dlouhodobě nárokovalo. Polonizace Těšínska skončila už o necelý rok později po útoku Německa na Polsko. Po konci 2. světové války se hranice vrátily do předmnichovské podoby.

  Zdroj: iDNES.cz

  9. října 1917 vznikl československý armádní sbor v Rusku. Tvořilo ho přes 40 tisíc vojáků. Československý sbor deklaroval neutralitu ve vnitropolitických otázkách Ruska a začal vyjednávat o přesunu z Ruska do Francie. Nakonec se podařilo odjet jen prvním třem transportům.

  Zdroj: Vojenský historický ústav

  10. října 1980 byla přijata Úmluva o konvenčních zbraních. Celým názvem Úmluva o zákazu nebo omezení použití některých konvenčních zbraní, které mohou způsobovat nadměrné utrpení nebo mít nerozlišující účinky. Řadí se sem omezení zápalných zbraní, nástražných min, laserových nebo tříštivých zbraní.

  Zdroj: zakonyprolidi.cz

  luc natoaktual.cz

  Barista i záchranář u kanónu

  Říjen 2019

  Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

  Dny NATO v Ostravě

  Září 2019

  Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

  Továrna na instruktory

  Červenec 2019

  Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

  Mraky prachu, vedro a léčky

  Červen 2019

  Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

  Partneři portálu

  NATO PDD iDnes.cz Newton Media