natoaktual.cz

Minuta týdne: Darwinova evoluce, námořní blokáda Srbska a námluvy s NATO

24. listopadu 2021  19:25
Zastavte se na jedinou minutu a připomeňte si důležité události či výročí z historie i nedávné minulosti spojené s bezpečnostní problematikou, ke kterým došlo v týdnu od 22. do 28. listopadu, v pravidelném seriálu natoaktual.cz.  

Minuta týdne | foto: natoaktual.cz

22. listopadu 1992 v 17:00 SEČ zahajuje NATO a ZEU plnou námořní blokádu Srbska a Černé Hory na Jadranu (podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN z 16. listopadu 1992 o posílení obchodního embarga vůči bývalé Jugoslávii).

Zdroj: natoaktual.cz

24. listopadu 1859 po letech výzkumu zveřejnil Charles Darwin své nejznámější dílo „O původu druhů“ (v originále „On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life“). V této publikaci detailně vysvětlil svoji revoluční teorii evoluce živočišných druhů.

Zdroj: biography.com

25. a 26. listopadu 1995 se v Karlových Varech konala přípravná mezinárodní konference Nové atlantické iniciativy. Její snahou byla podpora zapojení zemí střední Evropy do NATO a vytvoření zóny volného obchodu mezi zeměmi Severoatlantické zóny volného obchodu (NAFTA) a Evropskou unií, rozšířenou o země střední Evropy. Setkání mělo vyústit podepsáním takzvané Pražské deklarace Mezinárodní atlantické iniciativy v květnu 1996, kterou měly podepsat i významné osobnosti, jako byla bývalá britská ministerská předsedkyně Margaret Thatcherová a někdejší americký ministr zahraničí Henry Kissinger.

Zdroj: natoaktual.cz

26. listopadu 1997 ustavila Česká republika oficiálně svou misi při NATO v Bruselu.

Zdroj: natoaktual.cz

27. listopadu 1965 se konalo mimořádné zasedání ministrů obrany některých členských zemí NATO v Paříži. Na jednání byl ustanoven stálý zvláštní výbor pro otázky jaderné výzbroje (takzvaný McNamarův výbor). Výbor byl v prosinci 1966 přeměněn ve Skupinu pro jaderné plánování (Nuclear Planning Group – NPG).

Zdroj: natoaktual.cz

28. listopadu 1990 získala Česká a Slovenská federativní republika statut přidruženého delegáta Severoatlantického shromáždění. Stalo se tak na zasedání v Londýně.

Zdroj: natoaktual.cz

jav natoaktual.cz
zpět na článek