natoaktual.cz

Summit NATO 2023

Speciální příloha
k summitu ve Vilniusu

 • natoaktual.cz
 • Zpravodajství
 • Informační centrum o NATO
 • nato.idnes.cz

 • Česká republika a NATO chronologicky
  I. Období 1985 - 1993

  Březen 1985 - Charta 77 vydala dokument (takzvaná Pražská výzva) adresovaný mírovému kongresu v Amsterdamu (červenec 1985). Text obsahoval návrhy, které mohly podle jeho signatářů přispět k překonání překážek bránících vytvoření jednotné, demokratické a svrchované Evropy svobodných občanů a národů, mimo jiné měla by být stažena cizí vojska a urychleně zahájena jednání mezi NATO a Varšavskou smlouvou o rozpuštění vojenských bloků, o stažení a odstranění všech jaderných zbraní rozmístěných v Evropě, o odchodu jednotek USA a SSSR z území jejich evropských spojenců. Dokument podepsalo 45 signatářů.

  ČR a NATO chronologicky

  14.-15. prosince 1989 - Na zasedání Rady ministrů NATO byly analyzovány změny ve střední Evropě, první podnět pro nové vztahy mezi ještě existující Varšavskou smlouvou a NATO.

  16. ledna - 15. února 1990 - Proběhl seminář o vojenských doktrínách ve Vídni v rámci KBSE. První dvoustranné kontakty mezi zeměmi, jejichž vojenské styky dříve nebyly možné.

  3. března 1990 - Český ministr zahraničních věcí Jiří Dienstbier navštívil centrálu NATO a navázal kontakt s generálním tajemníkem NATO Manfredem Wörnerem.

  10. května 1990 - Na zasedání parlamentního shromáždění Rady Evropy ve Štrasburku navrhl prezident ČSFR Václav Havel mimo jiné postupnou přeměnu NATO a Varšavské smlouvy v nový bezpečnostní systém. Havel přednesl některé návrhy pro celou takzvanou helsinskou oblast. Zárodkem nového evropského bezpečnostního uspořádání by mohla být Evropská bezpečnostní komise, jejíž vytvoření navrhuje rovněž Československo, za sídlo sekretariátu komise navrhuje ČSFR Prahu. Návrhy obsahovaly i časový rozvrh pro konání summitu účastnických států KBSE a pro celoevropskou konferenci Helsinky 2.

  16. května 1990 - Ministr zahraničních věcí ČSFR Jiří Dienstbier promluvil na Harvardově univerzitě v Bostonu, kde se vyslovil proti existenci stávajících bezpečnostních struktur v Evropě a podpořil zřízení Evropské bezpečnostní komise, kterou navrhla porada ministrů zahraničí Varšavské smlouvy v Praze v březnu 1990.

  5. a 6. července 1990 - Na londýnském summitu šéfů států a vlád členských zemí NATO padl návrh uzavřít společnou deklaraci se zeměmi Varšavské smlouvy. "Londýnská deklarace" definuje transformaci NATO a předkládá návrhy na spolupráci se zeměmi střední a východní Evropy v politické i vojenské oblasti.

  11. července 1990 - Ve Vídni na plenárním zasedání přípravného výboru vrcholné schůzky 35 účastnických států KBSE předložil vedoucí československé delegace velvyslanec Ladislav Balcar návrh ČSFR, NDR a Polska na institucionalizaci celoevropského procesu, společný projekt vychází z nových politických realit v Evropě i z nové role, kterou nyní budou mít politickovojenská seskupení NATO a Varšavská smlouva.

  19. - 21. listopadu 1990 - Mimořádná vrcholná schůzka KBSE v Paříži. Před jejím zahájením podepsali zástupci 16 členských států NATO a 6 členských států Varšavské smlouvy smlouvu o konvenčních ozbrojených silách v Evropě. Obě vojenské aliance vydaly prohlášení o tom, že se již nepovažují za protivníky, čímž byla de facto ukončena studená válka.

  28. listopadu 1990 - Zasedání Severoatlantického shromáždění v Londýně uděluje ČSFR statut přidruženého delegáta.

  12. ledna 1991 - Podle programu OF jsou základními cíli zahraniční politiky ČSFR zajištění bezpečnosti státu a vytvoření co nejlepších podmínek pro svobodný styk našich občanů a občanů druhých zemí; Československo usiluje o to, aby se co nejdříve stalo členem Evropského společenství, garanta míru a svobody spatřujeme v Alianci. Ani nejnovější vývoj nevede dle programu OF ke snížení jejího významu. NATO zůstává jedním z hlavních pilířů budování nového celospolečenského bezpečnostního systému.

  25. února 1991 - Rozpuštěna Varšavská smlouva.

  1. března 1991 - Dohodnuty oficiální kontakty mezi ČSFR a NATO: návštěvy civilních a vojenských delegací z Československa v bruselském sídle NATO, návštěvy představitelů NATO a vrchního velitelství spojeneckých sil v Evropě (SHAPE) v Československu a návštěvy československých vojenských odborníků v SHAPE.

  21. března 1991 - Navštívil prezident ČSFR Václav Havel jako první hlava postkomunistického státu sídlo NATO.

  9. dubna 1991 - Severoatlantické shromáždění (NAA) nabídlo ČSFR, Maďarsku a Polsku účast na činnosti NAA jako asociovaným členům.

  24. dubna 1991 - Do Prahy přicestoval generální tajemník NATO Manfred Wörner, který se zúčastnil konference "Budoucnost evropské bezpečnosti".

  6. října 1991 - Ministři zahraničních věcí Polska, Maďarska a ČSFR na setkání v Krakově vydali společné prohlášení, v němž vyjadřili přání těchto států, aby jejich země byly zapojeny do činnosti NATO.

  Říjen 1991 - Během návštěvy prezidenta Vávlava Havla v USA řekl vysoce postavený činitel americké vlády, který si nepřál být jmenován, že USA jsou proti tomu, aby se Československo, Maďarsko a Polsko staly členy Severoatlantického paktu. Jsou však pro to, aby tyto země měly úzký vztah k paktu, který by jim umožnil dialog se západní aliancí o takových záležitostech, jako je hospodářská spolupráce a rozvoj.

  7. listopadu 1991 - Na zasedání rady NATO v Římě byla vytvořena Rada pro spolupráci (NACC) umožňující širší dialog mezi NATO a střední a východní Evropou.

  20. prosince 1991 - Inaugurační zasedání NACC za účasti 16 zemí NATO a 9 středo- a východoevropských zemí.

  19. - 21. února 1992 - Delegace NATO v ČSFR (Bratislava - seminář KBSE).

  11. - 12. března 1992 - Ve Varšavě se za účasti ČSFR a předsednictví Manfreda Wörnera konal seminář  "O bezpečnosti ve střední Evropě".

  10. dubna 1992 - První setkání vojenského výboru NATO s ministry obrany a náčelníky generálních štábů zemí střední a východní Evropy.

  1. ledna 1993 - Česká republika přijata za člena Severoatlantické rady pro spolupráci (NACC).

  20. - 21. října 1993 - Americký ministr obrany Les Aspin na zasedání ministrů obrany NATO v německém Travemünde přišel s myšlenkou "Partnerství pro mír". Šlo o reakci na požadavek především České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska na rychlé přijetí do NATO a tím na získání bezpečnostních záruk ze strany aliance.

  2. prosince 1993 - Ministři zahraničních věcí členských zemí NATO se shodli na podpoře programu "Partnerství pro mír".

  Vztahy ČR a NATO chronologicky:
  Období 1985 - 1993
  Období 1994 - 1996
  Období 1997 - 1998
  Období 1999 - 2000
  Období 2001 - 2002

  Informační centrum o NATO

  Barista i záchranář u kanónu

  Říjen 2019

  Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

  Dny NATO v Ostravě

  Září 2019

  Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

  Továrna na instruktory

  Červenec 2019

  Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

  Mraky prachu, vedro a léčky

  Červen 2019

  Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

  Partneři portálu

  NATO PDD iDnes.cz Newton Media