natoaktual.cz

Minuta týdne: příběh Anne Frankové, pozvánka do NATO a teror v Londýně

5. července 2021  11:26
Zastavte se na jedinou minutu a připomeňte si důležité události či výročí z historie i nedávné minulosti spojené s bezpečnostní problematikou, ke kterým došlo v týdnu od 5. do 11. července, v pravidelném seriálu natoaktual.cz.  

Minuta týdne | foto: natoaktual.cz

5. - 6. července 1990 byla přijata takzvaná Londýnská deklarace o přeměně NATO. V této deklaraci byl zdůrazněn obranný charakter Aliance zejména označením jaderných zbraní za „zbraně posledního východiska“ (dříve doktrína odstupňované obrany). Byl zde rovněž vznesen návrh na zastoupení východoevropských zemí při NATO.

Zdroj: natoaktual.cz

6. července 1942 se po přímé hrozbě deportace ukryla rodina Anne Frankové, se čtyřmi dalšími lidmi, ve tajné místnosti za kanceláří ve skladu potravinářské firmy Otto Franka. Zde se za pomoci nežidovských přátel, kteří jim dodávali potraviny a další zásoby, úspěšně schovávali až do 4. srpna, kdy byli na základě tipu od nizozemských informátorů odhaleni gestapem a deportováni do různých koncentračních táborů. Osudy rodiny jsou známy zejména díky deníku, který si během nedobrovolného ukrývání před nacisty vedla mladá Anne.

Zdroj: Britannica

7. července 2005 se odehrála série bombových útoků na dopravní síť v Londýně. Výbuchy zanechaly více než 30 obětí a přibližně 700 zraněných. Tehdejší britský premiér Tony Blair kvůli těmto událostem přerušil svoji účast na summitu G8. Po návratu přislíbil intenzivní policejní vyšetřování a ocenil odolnost a solidaritu Londýňanů.

Zdroj: BBC

8. července 1997 dostaly tři země - Česká republika, Maďarsko a Polsko na madridském summitu NATO pozvánku ke členství v Alianci. Následně Česká republika zahájila okamžitě vstupní rozhovory, které trvaly do prosince, kdy na pravidelném zasedání ministrů zahraničí NATO a Euroatlantické rady partnerství, spolu s ostatními, podepsala protokol o přistoupení k Washingtonské smlouvě. Od ledna 1998 byl spuštěn ratifikační proces. Přizvání České republiky k tomu, aby se ucházela o členství v Alianci, přivítali všichni čeští politici s výjimkou komunistů a republikánů. Česká republika zřídila nový zastupitelský úřad při sídle NATO v Bruselu. Velvyslancem byl Jaroslav Šedivý, do té doby velvyslanec v Belgii.

Zdroj: natoaktual.cz

9. července 1997 byla v Madridu založena komise NATO – Ukrajina. Komise byla ustanovena na základě podpisu smlouvy mezi NATO a Ukrajinou, kterou podepsali nejvyšší představitelé smluvních stran. Komise má za úkol posuzovat a hodnotit vývoj vztahů NATO a Ukrajiny a plánovat společné aktivity a spolupráci.

Zdroj: NATO

10. července 1962 byl vypuštěn první komunikační satelit Telstar 1. Byl prvním, který přenášel živý televizní signál přes Atlantický oceán a odstartoval tím novou éru elektronické komunikace.

Zdroj: Britannica

11. července 1960 byl poslanci národního shromáždění jednohlasně přijat návrh nové socialistické ústavy Československé socialistické republiky. Nahradila ústavu platnou od roku 1948 a zaváděla nový název republiky i nový státní znak.

Zdroj: ČT24

jav natoaktual.cz
zpět na článek