natoaktual.cz

Minuta týdne: čeští letci v Rusku i odložení vylodění v Normandii

25. ledna 2021  19:56
Zastavte se na jedinou minutu a připomeňte si důležité události či výročí z historie i nedávné minulosti spojené s bezpečnostní problematikou, ke kterým došlo v týdnu od 25. do 31. ledna, v pravidelném seriálu natoaktual.cz.  

Minuta týdne | foto: natoaktual.cz

25. ledna 1945 byla vytvořena 1. československá smíšená letecká divize v Sovětském svazu. Byla nasazena například do bojů při osvobozovaní Ostravy.

Zdroj: Polar Ostrava

26. ledna 2010 se setkali předseda Vojenského výboru NATO admirál Giampaolo Di Paola a ruský náčelník obrany generál Nikolaj Makarov. Setkání se uskutečnilo na pozadí snahy o oživení vojenské spolupráce mezi Aliancí a Ruskem. Diskuse členů o různých otázkách spolupráce přinesla nový rámec setkání Rady NATO-Rusko na úrovni vojenských zástupců - „NATO-Russia Council – Military Representatives“.

Zdroj: NATO

27. leden se od roku 2005 slaví jako Mezinárodní den památky obětí holokaustu a předcházení zločinům proti lidskosti. Tento den si pravidelně připomíná i Severoatlantická aliance, loni i slovy zástupce generálního tajemníka NATO Mirceu Geoanu: „NATO bylo vytvořeno, aby přesazovalo tyto hodnoty [zakotvené v Chartě OSN] a chránilo národy Evropy a Severní Ameriky před tyranií, která vedla k holokaustu.“

Zdroj: NATO

28. ledna 2002 vydali zástupci NATO a Ruska společné prohlášení o spolupráci v boji proti terorismu. Mezi probíhající iniciativy již patřila například pravidelná výměna informací a konzultace o otázkách týkajících se teroristických hrozeb, civilní nouzové plánování a průzkum role armády v boji proti terorismu.

Zdroj: NATO

29. ledna 2003 zahájila Severoatlantická aliance přístupová jednání se sedmičkou kandidátských zemí na členství - Bulharsko, Estonsko, Lotyšsko, Litva, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko. To představovalo první fázi procesu přistoupení a cílem bylo prostřednictvím setkání a diskuzí odborníků formálně potvrdit zájem o členství, ochotu a schopnost plnit závazky z toho vyplývající.

Zdroj: NATO

30. ledna 2015 vyhlásil generální tajemník NATO Jens Stoltenberg plán Aliance, vybudovat v šesti východoevropských zemích střediska, která by pomohla s koordinací bojových sil rozmístěných v reakci na ruskou agresi vůči Ukrajině. V rámci předsunuté přítomnosti NATO na východní hranici jsou dnes aktivní jednotky v Estonsku, Litvě, Lotyšsku a Polsku.

Zdroj: Denver Post, SHAPE

31. ledna 1944 bylo rozhodnuto o posunutí začátku bitvy o Normandii z původně plánovaného května až na červen z důvodu obav z nedostatku dostupných lodí a prostředků. Bitva o Normandii neboli operace Overlord, je považována za jednu z nejvýznamnějších akcí druhé světové války, která skončila vítězstvím spojeneckých sil.

Zdroj: History.com

luk natoaktual.cz
zpět na článek