AMOS umožní firmám obchodovat s vojenským materiálem na mezivládní úrovni

Vydáno 23.02.2021
Česko se zařadilo mezi hrstku zemí, které mohou domácímu obranném průmyslu zprostředkovat obchody s vojenským materiálem na mezivládní úrovni. Umožní to speciální agentura AMOS, jejíž vznik v pondělí schválila vláda.  

Veletrh obranných a bezpečnostních technologií IDET v Brně | foto: Lubomír Světničkanatoaktual.cz

“Česká republika se tím zařadila mezi světovou elitu v podpoře domácího obranného průmyslu,” uvedl náměstek ministra obrany pro průmyslovou spolupráci Tomáš Kopečný.

Nová agentura pro mezivládní obrannou spolupráci (AMOS) bude součástí ministerstva obrany jako jeho samostatný útvar. Svou činnost by měla zahájit 15. března.

Jejím hlavním úkolem bude podpora prodeje vojenského materiálu na mezivládní úrovni. Agentura nebude ve skutečnosti nakupovat a prodávat vojenský materiál, ale zajišťovat vládní zprostředkování takových obchodů.

Zastřešovat je bude jednak zárukami za technickou kvalitu zboží (poskytovanou národní certifikační autoritou – státním podnikem Vojenský technický ústav) a jednak mezivládní dohodou o vojensko-technické spolupráci.

V konečné fázi navrhne vhodné řešení státního zastřešení kontraktu, který bude podepsán mezi českým dodavatelem a zahraniční vládou.

„Po podobné podpoře od státu volají české firmy už mnoho let. Nástrojem pro mezivládní obchod s vojenským materiálem disponuje jen sedm států na světě a nyní k nim bude patřit i Česká republika,“ konstatoval ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO).

Vznik agentury vychází z fungování podobných agentur v USA, Francii, Švédsku nebo Izraeli. Z jejich zkušeností vyplývá, že podobný nástroj zaručuje větší důvěryhodnost a celkovou efektivitu. České republice a domácím firmám obraného průmyslu může zajistit významnou konkurenční výhodu mezi vývozci vojenského materiálu.

„Pro mnohé státy se můžeme stát cenným spojencem v oblasti obranné spolupráce,“ dodal Kopečný.

Předpokládané náklady na první rok fungování agentury hrazené z rozpočtu ministerstva obrany budou 16 milionů korun. Pracovat by v ní mělo zpočátku 10 lidí.

Klíčovým prvkem ve fungování agentury pak bude maximální koordinace se všemi resorty, které se zabývají podporou exportu. Zřízena proto bude mezirezortní pracovní skupina, ve které bude zástupci ministerstev obrany, průmyslu a obchodu, zahraničí a financí.

inc natoaktual.cz