natoaktual.cz

Minuta týdne: pomlčková válka, klimatická dohoda a stěhování do Berlína

20. dubna 2021  17:45
Zastavte se na jedinou minutu a připomeňte si důležité události či výročí z historie i nedávné minulosti spojené s bezpečnostní problematikou, ke kterým došlo v týdnu od 19. do 25. dubna, v pravidelném seriálu natoaktual.cz.  
Minuta týdne | foto: natoaktual.cz

19. dubna 1999 došlo k přesunu Spolkového parlamentu z německého Bonnu do Berlína. Ačkoli sjednocení Německa proběhlo v roce 1990, přesun sídla byl uskutečněn až o devět let později. V budově se dnes konají národní a mezinárodní konference.

Zdroj: Bundestag.de

20. dubna 1990 skončila takzvaná pomlčková válka, kdy se Češi a Slováci přeli o podobu oficiálního názvu republiky. Na české straně se využíval spojený název, na straně slovenské zase název s pomlčkou. Československá federativní republika byla nakonec kompromisně přejmenovaná na Českou a Slovenskou federativní republiku.

Zdroj: iDNES.cz

21. dubna 2005 vyzvala Aliance na zasedání v litevském Vilniusu Ukrajinu k zintenzívnění dialogu o její aspiraci na členství v NATO. Ministři zahraničí členských států se rovněž dohodli na posílení spolupráce a podpory při reformě Ukrajiny, včetně posílení demokratických institucí, či spolupráce obranného a bezpečnostního sektoru.

Zdroj: NATO

22. dubna 2016 na Den země byla podepsaná takzvaná Pařížská klimatická dohoda, kterou se signatářské státy zavázaly ke snaze o zlepšení klimatických podmínek na planetě.

Zdroj: Europa.eu

23.–25. dubna 1999 se u příležitosti padesátého výročí Aliance ve Washingtonu uskutečnil summit NATO. Byla přijata nová strategická koncepce pro 21. století, v níž spojenci schválili možnost zásahu mimo území členských států v blíže nedefinovaném euroatlantickém prostoru s tím, že prvořadou zodpovědnost za udržování míru nese OSN. NATO rovněž rozhodlo, že další jednání o rozšíření Aliance se uskuteční do roku 2002. Aliance a sedm států sousedících s Jugoslávií souhlasilo s takzvaným Paktem stability Balkánu, který předložilo Německo.

Zdroj: NATO

25. dubna 2008 byly formálně zahájeny přístupové rozhovory o vstupu do NATO s Albánii a Chorvatskem. Přístupová jednání se týkají závazků členství v NATO – politických, vojenských, bezpečnostních a právních. Protokoly jsou dodatky k Severoatlantické smlouvě, které po podpisu a ratifikaci všemi členskými státy umožní kandidátské krajině stát se právoplatným členem.

Zdroj: NATO

luc natoaktual.cz
zpět na článek