Záložáci dostanou vyšší odměny i kapesné na cestách v zahraničí

16. srpna 2017  20:51
Senátoři schválili novely branného zákona a zákona o službě vojáků v záloze. Vojákům v aktivní záloze se tak zvýší odměny s počtem odsloužených let. Růst by měl zajistit, že záložákům kvůli dobrovolné službě neklesnou jejich celkové příjmy. Zároveň by mohly přilákat nové zájemce.  
Povolaní záložníci ve výstrojním skladu během cvičení Mobilizace 2017 u tankové jednotky v Přáslavicích | foto: Lubomír Světničkanatoaktual.cz

„Jsem rád, že Senát hladce schválil novely týkající se aktivních záloh. Ty sjednocují a zjednodušují jejich povolávání na cvičení a zvyšují odměnu záložáků,“ uvedl v reakci ministr obrany Martin Stropnický.

Vojáci v aktivních zálohách budou pobírat vyšší odměny za účast na vojenském cvičení. V poslanecké novele branných zákonů to Senát schválil hlasy téměř všech svých přítomných členů.

Aktivní záloha

Současný systém aktivní zálohy začal vznikat v roce 1999, kdy tehdejší náčelník generálního štábu Jiří Šedivý povolal záložáky na první dobrovolná vojenská cvičení. Z účastníků dobrovolných cvičení postupně vznikala jádra útvarů aktivní zálohy.

Ty začaly být soustavně budovány až od roku 2002. V jednotlivých krajích vznikly v roce 2004 krajské pěší roty, které jsou určeny zejména k pomáhání při živelných pohromách a ochraně objektů důležitých pro obranu státu v rizikových situacích. Kromě toho jsou postupně zakládány specializované útvary aktivní zálohy jako tanková rota, ženijní rota, útvar speciálních sil.

Zájemci o členství v aktivních zálohách musí být bezúhonní, splnit zdravotní prohlídku a psychotesty. Lidé bez základní vojenské služby musí projít šestitýdenním vojenským výcvikem.

Armáda tak má nyní zhruba 2 tisíce aktivních záložníků. Do roku 2025 chce mít až 5 tisíc příslušníků aktivní zálohy.

Odměny jsou náhradou platu v civilním zaměstnání. Jejich růst by měl podle zdůvodnění zajistit, aby vojákům v aktivních zálohách neklesly kvůli výkonu činné služby celkové příjmy. Předlohu nyní dostane k podpisu prezident. Pokud zákon podepíše, mohl by platit už na podzim.

Vojákům v záloze bude náležet roční odměna 18 000 korun, pokud budou na pravidelném cvičení aspoň sedm dnů za rok. Nyní stačí jeden den. Novela zpřesňuje druhy vojenských cvičení a jednotně stanoví délku pravidelného cvičení pro všechny vojáky v aktivní záloze na nejvýše šest týdnů ročně.

Novela předpokládá, že odměna vzroste po dvou letech zařazení do aktivní zálohy o dvě pětiny, po čtyřech letech o desetinu a následně o další desetinu po každých třech letech až do 80 procent. V praxi by to znamenalo, že například od druhého roku zařazení do aktivní zálohy by vojákovi v záloze náležela odměna zvýšená až o 7 200 korun ročně, od sedmého roku až o 10 800 korun a od třináctého roku až o 14 400 korun ročně.

„Novelizovaná branná legislativa nám umožnila oživit aktivní zálohu, v níž je dnes zařazeno již bezmála dva tisíce osob. Tyto změny přispívají k dalšímu zatraktivnění služby a motivují zkušené záložníky,“ konstatoval náčelník Generálního štábu Josef Bečvář.

Armáda nechce o zkušené vojáky v záloze kvůli rozdílu v příjmech přijít. Vyšší odměny by mohly navíc přilákat do aktivních záloh i lidi s praxí, a tudíž s vyššími platy, než jaké jsou na základních pozicích v ozbrojených silách.

Podmínkou výplaty zvýšené části odměny je ale výkon vojenské činné služby v pravidelném vojenském cvičení nebo v operačním nasazení. Konkrétní výše odměny se vypočítává poměrně podle počtu dnů služby.

Příslušníci aktivní zálohy budou moci být povoláni také na odborné kurzy či na akce k propagaci ozbrojených sil, aniž by tak vyčerpali stanovenou roční délku klasických vojenských cvičení.

Sjednocuje se také úprava pro cestovní náležitosti, protože v současné době vojákům v záloze ve službě nevzniká nárok na kapesné při zahraniční služební cestě.

inc natoaktual.cz

Barista i záchranář u kanónu

Říjen 2019

Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

Dny NATO v Ostravě

Září 2019

Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

Továrna na instruktory

Červenec 2019

Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

Mraky prachu, vedro a léčky

Červen 2019

Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.