natoaktual.cz

Summit NATO 2023

Speciální příloha
k summitu ve Vilniusu

 • natoaktual.cz
 • Zpravodajství
 • Informační centrum o NATO
 • nato.idnes.cz

 • Před Mnichovem se mnohým českým politikům také nechtělo dát miliardy armádě

  21. prosince 2020  18:03
  Komunisté nepodpoří rozpočet, když vládní koalice neškrtne peníze na obranu. Opozice chce silnou armádu, ale celkový vládní rozpočet odmítá. Situace z poslanecké sněmovny z minulého týdne. Podobné války o výdaje na obranu lze ale vystopovat až do období první republiky. Porovnejme si některé dnešní výroky a prohlášení členů tehdejšího Národního shromáždění.  

  Prezident republiky a vrchní velitel čs. branné moci Edvard Beneš v doprovodu ministra národní obrany Františka Machníka a generality při závěrečných cvičeních v srpnu 1936 | foto: Vojenský historický ústav

  V první řadě je nutné podotknout, že nejde o žádné srovnávání ani připodobňování. Jen takový pokus.

  Letmou sondu, jak se k výdajům na obranu při schvalování každoročního nejdůležitějšího zákona staví dnešní politici a jak k národní obraně a rozpočtu armády vyjadřovali politici prvorepublikové éry Československa. Mnohdy jde najít zajímavé paralely.

  Umožňují to stenografické záznamy z jednání Parlamentu ČR a Společná česko-slovenská digitální parlamentní knihovna. V souhrnu nabízí v online podobě záznamy z jednání včetně prakticky každého proneseného slova až do roku 1848.

  Komunisté prosadili odebrání 10 miliard armádě. Zrada, zlobí se opozice

  Jistě by se daly s dostatkem času objevit i navzájem podobnější vystoupení politiků, ale jakmile člověk do stenoprotokolů zabředne, hodiny ubíhají až příliš rychle.

  K projednávání státního rozpočtu na rok 2021 s obřím schodkem 320 miliard korun, neustupující pandemií covid-19, nejistými ekonomickými vyhlídkami, dopady koronavirové krize a varováními o měnící se bezpečnostní situaci ve světě záměrně vybíráme závěrečná schvalování státního rozpočtu v poslanecké sněmovně v roce 1937.

  Také to bylo narychlo v listopadu a v prosinci, země se snažila vzpamatovat z hospodářské krize a čelila národnostním sporům, vládní koalice prosadila rekordní schodek a valnou většinu rozpočtu pro rok Mnichova, příznačných 10 miliard korun, měly i přes spojenecké mírové dohody spolknout výdaje na obranu před nacistickým Německem. Jen pár měsíců před Mnichovem a stínem blížící se války.

  Výroky ze sněmovny z roku 1937 jsou prokládány výroky současnými. Nutné je taky dodat, že vystoupení prvorepublikových poslanců byla většinou mnohonásobně delší, než je tomu dnes.

  Jan Vodička (Komunistická strana Československa):
  „Máme nedůvěru k režimu, který je vinen tím, že v ministerstvu nár. obrany jsou poměry, které obranu republiky ve všech směrech brzdí. Neschopnost tohoto režimu se projevuje též v tom, že armáda není dostatečně zabezpečena, že vojáci, poddůstojníci, rotmistři i důstojníci nejsou plně hospodářsky zajištěni, že není prováděna vůbec řádná systematická demokratická výchova, že není dbáno požadavků příslušníků československé armády jiných národností.“

  „...dožadujeme se uskutečnění řady požadavků pro příslušníky armády a jejich rodiny: 1. Okamžité řešení dostatečné hmotné péče o rodiny narukovaných. 2. Zajištění zaměstnání všem demobilisovaným vojínům. 3. Zhodnocení vojenské služby ve státních a veřejných službách. 4. Zvýšení služebních požitků rotmistrům a nižším důstojníkům. V zájmu materiálního zvýšení obrany republiky žádáme okamžité projednání předlohy zákona o sestátnění zbrojního průmyslu a zavedení parlamentní kontroly pro válečné dodávky a dodávky pro armádu.“

  „Co se týká škrtů v armádních zakázkách, myslím si, že by bylo rozumné v této situaci zvážit, zda momentálně tuto techniku potřebujeme anebo zda jsme schopni u nás pomocí našich zbrojních firem tuto techniku vyrobit zde, protože pak by ten zisk zůstával skutečně v České republice a dávalo by to nějaký smysl, protože bychom si zaměstnali svoje lidi, kteří by zase odváděli daně v České republice.“

  Radek Koten (SPD)

  Josef Kalfus (ministr financí, nestraník):
  „Naše hospodářství po těžké hospodářské krisi let 1931 až 1936 vyvíjí se uspokojivě a je na vzestupu... Proti rozpočtu na rok 1937 znamená to zvýšení státního dluhu o 309 877 838 Kč, které je způsobeno zejména vzrůstem vnitřního státního dluhu dlouhodobého... Mezitím musili jsme si konstatovati, že státní finanční hospodářství octlo se v nesnázích, a to nikoli pro nepříznivý vývoj příjmů, nýbrž pro enormní vzrůst nároků.“

  „... Po stránce hospodářské pak není - právě tak jako v hospodářství soukromém - pro stát jiné cesty nežli cesta pořádku a rovnováhy. Tato rovnováha rozpočtu není však jenom pokladní, je to rovnováha hospodářská, neboť v rozpočtu máme nejen úrok, nýbrž i úmor všech státních dluhů.“

  „S výdaji ve výši 1808 mld. korun činí schodek návrhu rozpočtu 320 mld. korun. Jde o nejvyšší plánovaný schodek rozpočtu na další rok v novodobé historii samostatné České republiky, absolutně i v relativním vyjádření... Schodek rozpočtu pro příští rok následuje po nejhlubší celosvětové recesi od konce druhé světové války. Bude realizován v roce, který se velmi pravděpodobně ponese v duchu jen mírného a křehkého oživení.“

  Alena Schillerová (za ANO)ministryně financí

  Endre Korláth (Sjednocená maďarská strana):
  „Pán minister financií bol ešte vlani o veľa úprimnejší. Dnes samé falošné predpoklady, samé mýlne poznatky. Hospodárske zlepšenie nastalo výlučne následkom zbrojenia, čo je, ako vieme, práca neproduktívna, a takáto hospodárska konjunktúra znamená zlepšenie iba pre válečných milionárov.“

  „Ten rozpočet tak, jak je sestaven, tak je lživý. Zcela neodpovídá realitě. Tím rozpočtem, který chcete schválit, vědomě posouváte ten rozpočet do lepších čísel, do lepší podoby než realita české ekonomiky skutečně odpovídá.“

  Jan Bartošek (KDU-ČSL)

  „Tohoto roku zastavali ste asi tri miliardy do opevnení, v roku budúcom zastaváte tri a pol miliardy a do r. 1940 - ako to už niektoré noviny i písaly - investujete do zbrojenia úhrnom 15 miliard, aby generálny štáb bol spokojný.“

  Eugen de Witte (Německá sociálně demokratická strana dělnická):
  „Nese samozřejmě znak této doby, tak jako všechny státní rozpočty tento znak nesly, tak jako všechny jsou dnes ve znamení rčení: chceš-li mír, připravuj válku... Víme, že se všechny státy na tento výrok odvolávají, aby tím zakryly svá zbrojení. Avšak s ohledem na Československo jest přece jednoznačně jisto, že nezbrojí za tím účelem, aby vedlo nějakou válku nebo docela válku výbojnou, že jest prosto všech těchto válečných choutek, že vůbec války nechce. To ví celý svět.“

  „Ministr sociální péče naříká právem, že nemá ani zdaleka k disposici těch finančních prostředků, jichž by nutně potřeboval, aby poněkud zmírnil nouzi obyvatel... a slyšeli jsme před několika dny v rozpočtovém výboru neobyčejně otřásající žalobu, kterou pronesl ministr veřejného zdravotnictví, když řekl: Chtěli bychom a měli bychom učiniti mnohem více pro nemocnou mládež a máme málo peněz.“

  „...Zbrojíme jen proto, že nechceme býti překvapeni, zbrojíme jen proto, že nechceme sdíleti osud Habeše, Španělska a Číny a protože nechceme, aby naše ženy, děti a starci byli roztrháni bombami a aby se naše města a vesnice nestaly sudetskoněmeckou Šanhají.“

  František Ježek (Československá národní demokracie):
  „Ale my jsme byli první, kteří v tomto parlamentě a v našem politickém životě vůbec přišli s otázkou řádné obrany našeho státu. Při všech věcech, které se týkaly naší armády, jsme stáli v čele podpory této nejdůležitější složky naší samostatnosti a svobody. Při některých předlohách, na př. při zákonu na obranu státu, jsme byli dokonce, řekl bych, státotvornější než některé koaliční strany. To všechno jsme nedělali z nějaké lásky ke koalici a k vládě, ale byli jsme pro armádu a pro splnění jejích požadavků z lásky k naší republice, z lásky k její svobodě a samostatnosti. Věděli jsme, že tuto politiku dělat musíme, poněvadž jen silná a dobře vyzbrojená armáda je nejlepší a nejbezpečnější oporou naší svobody a budoucnosti.“

  „Ale mě tady fascinuje ten zájem kolegů z pravice o obranyschopnost České republiky, a to napadání sociální demokracie, jak to s tou obranou myslí špatně, a jak jsme my ti, kteří tady destruujeme obranu... Sociální demokracie, když končila ve vládě Jiřího Paroubka, tak ten vojenský rozpočet byl lehce pod dvě procenta, nějakých 1,7. Pak nastoupila pravice a různě se tam střídali, to si nemusíme teď vyjmenovávat, a tak dbali o tu obranyschopnost České republiky, a tak jim ležel na srdci osud naší armády, až nastoupila zase vláda sociální demokracie a vyfasovali jsme vojenský rozpočet 0,9. A od té doby společně s hnutím ANO, protože od té doby to byly koaliční vlády, se postupně snažíme ten vojenský rozpočet navyšovat... Ale výhoda je v tom, že my na rozdíl od vás můžeme ukázat, že jsme za tu armádu nebojovali jenom pusou, ale konkrétními činy.“

  Jan Hamáček (ČSSD)

  Felix Luschka (Německá křesťansko-sociální strana lidová):
  „Něm. křesť. soc. strana lidová jest odedávna pro mír a politiku míru podle svého morálního a politického přesvědčení. To zdůrazniti považuji za příkaz hodiny, kdy si snad razí cestu velké události, aby vytvořily pevné záruky pro evropský mír.“

  Radola Gajda (Národní obec fašistická):
  „Mluvím za národní obec fašistickou proti rozpočtu, pro který nemůžeme hlasovati, poněvadž s ním zásadně nesouhlasíme, již z toho důvodu, že jest projednáván bez schválení úhradových osnov. Na druhé straně prohlašuji jménem nár. obce fašistické, že budeme hlasovati pro tři kapitoly: President republiky, čímž chceme demonstrovat oddanost ke státu, úctu k zákonům a hlavě státu, pro kapitolu nejvyšší kontrolní úřad, čímž chceme demonstrovat v této době, že klademe nejvyšší důraz na kontrolu všeho hospodářského dění v tomto státě. Dále budeme hlasovati pro národní obranu, čímž prohlašujeme plný souhlas se zbrojením a zabezpečováním našeho státu.“

  „Při kapitole nár. obrany máme však uctivý dotaz, zdali vláda československá a pánové z koalice se postarali a prokontrolovali zisky zbrojního průmyslu, zdali skutečně jsou všechny tyto miliardové obnosy na pravý účel věnovány, a to na děla, kulomety, bomby, letadla a tanky, a zdali zisky jednotlivých odvětví tohoto průmyslu nejsou, jak se všeobecně šušká a tvrdí, 300 až 1000 % na výrobě některých zbraní. Chceme, aby takové zisky nešly kamsi stranou, aby nešly do rukou mezinárodního kapitálu, kde by mohly býti zneužity proti státu a proti naší armádě.“

  „Hnutí SPD podporuje českou armádu a naše vojáky, o tom žádná. Ale teď v krizi je podle našeho názoru potřeba drahé zahraniční nákupy, které desítkami miliard podpoří německou, francouzskou a americkou ekonomiku, odložit... Vláda chce raději nakoupit v Německu za 50 miliard korun nová armádní bojová vozidla, než aby těch 50 miliard dala na podporu našich občanů... Opravdu ale nerozumím tomu, proč teď v krizi vláda za každou cenu chce podporovat mnohem bohatší a silnější německou ekonomiku našimi miliardami. A to dokonce i za cenu zadlužení naší republiky.“

  Tomio Okamura (SPD)

  Ignác Schulcz (Československá sociálně demokratická strana dělnická):
  „Každý človek dobrej vôle musí objektívne uznať, že najvrcholnejším výkonom koalície je, že v tomto vnútenom zbrojení, vybičovanom do šialeného tempa, uhájime naše miesto a životaschopne zdolávame naše sociálne, hospodárske a politické problémy.“

  Andrej Bródy (Autonomistický blok):
  „Pánové, kam jste se svým hospodářstvím dovedli republiku? Jak bylo možno tak velice zadlužiti stát, a když jste jej již zadlužili, proč se v dobách konjunktury dluhy neumořovaly? Vždyť se člověk bojí i pomysliti, co jsme ještě dlužni.“

  „Současně nebylo využito období velkého a dlouhého ekonomického růstu na nějaké masivní investice do infrastruktury... 320 miliard, to není jenom deficit, to je především dluh. Je to 320miliardový dluh a je to dluh státního rozpočtu, ale je to hlavně dluh občanů České republiky. A to je na tom podstatné. Je to asi 32 tisíc korun na každého jednoho občana České republiky za rok včetně těch nejmenších dětí. A je jasné že kdybychom takto postupovali dál, tak ještě ti, kteří jsou teď malými dětmi, budou v budoucnu splácet to, co teď tato vláda připravila. A to podle nás není v žádném případě odpovědné.“

  Petr Fiala (ODS)

  Ján Ursíny (Republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu):
  „Značné požiadavky na náš rozpočet kladie obrana štátu a nám si treba celkom jasne a otvorene povedať, že ak nechceme platiť daň krve, tak musíme priniesť tie finančné obeti, ktoré naša národná obrana potrebuje. Je hlboká pravda v slovách, ktoré niekoľkokráť povedal predseda vlády dr. Hodža, keď hovoril, že slabý je pokušením pre silnejšieho.“

  Géza Viktor Porubszky (Zemská křesťansko-socialistická strana):
  „Otázka sostavenia štátneho rozpočtu a jeho odhlasovania nie je otázkou straníckopolitickou, ale otázkou svedomia. 80 % výdavkov štátnych snášajú poplatníci... Úhrnné výdavky štátu prevyšujú rozpočet z r. 1937 o 5142 mil. Kč. Je to zvýšenie 61%.“

  „Je také jasné, že rozpočet se dá označit za vylhaný. Ten, kdo zvedne ruku pro takovýto rozpočet a podpoří ho, poruší svůj slib poslance, který v jedné části zní, že poslanec slibuje, že svůj mandát bude vykonávat v zájmu všeho lidu. A to zde chybí.“

  Věra Kovářová (STAN)

  Viliam Široký (Komunistická strana Československa):
  „Dobrá politika obranná nespočíva iba v tom, že vláda predkladá parlamentu rozpočet, ktorý pamätá predovšetkým na vystrojenie armády... aby bola vedená í politika sociálneho uspokojenia ľudu všetkých národností. To znamená, aby bola vedená politika vychádzajúca zo zorného uhlu, že robotnícka trieda a ľud dá svoje sily na obranu republiky, a monopolisti, kartelári a boháči nech dajú svoje peniaze.“

  János Esterházy (Zemská křesťansko-socialistická strana):
  „Rozpočet nemôžeme prijať. Nemôžeme ho prijať preto, lebo chýba z neho všetko, čo by mohlo uspokojiť požiadavky sociálne, chýba z neho všetko, čo by sa len trochu podobalo demokracii, ba podobá sa to priamo diktatorickému duchu, na ktorý koaličné strany stále tak okázale nadávajú.“

  „Piráti, jak už tady bylo deklarováno, rozpočet nepodpoří, a to z několika důvodů. Jedním z nich je, že rozpočet za prvé nereflektuje daňový balíček, který samozřejmě budeme schvalovat, či neschvalovat“.

  Lukáš Černohorský (Piráti)

  Antonín Srba (Československá sociálně demokratická strana dělnická):
  „Zničiti leteckými útoky hlavní střediska státní správy, důležité uzly dopravní, továrny nutné k obraně státu, ztížiti co nejvíce mobilisaci, to bude úkol bleskového přepadení, kterým by se válka počala. Komu se tento cíl povede, bude míti pro další válčení náskok, který se může státi rozhodujícím. Citoval jsem v té věci slova jistě povolaného odborníka, plukovníka gen. št. Moravce v článcích, které jsem uveřejnil v „Právu lidu“. Ostatně myslím, že války ve Španělsku a v Číně to dokazují dostatečně.“

  „...Vezměme si evakuaci čili odsun obyvatelstva. Jak to vypadá v Praze, hlavním městě státu, o tom řekla kompetentní osobnost, náměstek starosty kol. dr Štůla, který má podřízenu protileteckou obranu, toto: Nejsou zařízeny a připraveny ani výpadní silnice. Pokusili jsme se v poslední zimě odsunouti 25.000 lyžařů na pražských nádražích, a byla z toho katastrofa. Jak chcete odsunouti 500.000 obyvatel? Nemáme tedy ani výpadních silnic, není na nich přejezdů a podjezdů nutně potřebných.“

  Martin Mičura (Československá strana lidová):
  „V celom svete sa ukladajú mimoriadne príspevky na zbrojenie, a to všade o mnoho väčšie, než u nás. Tieto náklady na zbrojenie sú nielen prémiou na poistenie nášho štátu, našich vlastných životov, našich rodín, nášho majetku a našej bezpečnosti, ale zaisťujú i zamestnanie rôznych priemyseľných podnikov.“

  „A to není závazek, který máme plnit my vůči někomu v NATO, to je závazek, který máme plnit my vůči sobě, svým občanům, naší bezpečnosti naší České republiky.“

  Marian Jurečka (KDU-ČSL)

  František Schwarz (Národní sjednocení):
  „V tisku jsem polemisoval s projevem p. předsedy vlády o tom, že tato sněmovna je skutečně nositelem svrchovanosti ve státě. Dodatečně jsem zjistil, že jsem p. předsedovi vlády křivdil. On neřekl „nositel“, nýbrž „představitel“. A v tomto směru snad s ním možno souhlasiti, myslíme-li na význam slova asi v tom směru, jako se při divadelním představení představují různé role. Tam také herci s velmi vážnou tváří představují krále, Žižky, Napoleony atd., a v tomto smyslu Národní shromáždění představuje svrchovaný sbor v této Československé republice. Snad s trochu větší jasností by se to mohlo říci jako také u těch představení jiných, že hraje nebo dokonce že si hraje na takovýto sbor.“

  „...je to hra i ze strany hnutí ANO, která říká: My vám vlastně tak jako ustoupíme napůl. Princezna Koloběžka první, oblečená, neoblečená. Vezmeme to, vrátíme to. Je to vlastně jenom hra. A nezbývá mi, než se ptát: Co je tedy skutečnost? Co je tato vláda? Co je přesvědčení této vlády? Kudy tato vláda jde? Je banda obchodníků, kteří kšeftují anebo je to skutečně vláda, která zemi řídí?“

  Jan Bartošek (KDU-ČSL)

  „Tedy co se tu ve skutečnosti nyní děje, je představení: hrajeme si, že schvalujeme rozpočet. Víme všichni napřed, že to bude na puntík schváleno tak, jak se to předložilo, a což je ovšem nejsmutnější, že se to potom zase vůbec nedodrží. Nejen ne na puntík, nýbrž ani na stamiliony a snad na miliardy, tak jak tomu bylo dosud vždycky.“

  „...Ale odpusťte mi, když řeknu, že by snad lépe přiléhalo k podstatě a rázu hlasování, kdyby otázka nezněla, kdo je pro, nýbrž, kdyby se řeklo hned: „Ruce vzhůru“ - protože toto shromáždění, když hlasuje, má na sebe namířen revolver vázaných kandidátek a podepsaných reversů. Zahoďte ten revolver, a pak uvidíme, půjdou-li ruce vzhůru.“

  „Čeho jsme tady svědky dnes, není jenom ten handl a finta, kterou tady vládní koalice s komunisty sehrává, vládní koalice, která drží už jenom silou posledních zbytků vůle, ale je to ohromný symbol a gesto vůči všem těm, kteří v armádě i v tomto těžkém roce pomáhají a doslova a do písmene vám, milá vládo, mnohokrát vytrhli trn z paty.“

  Markéta Pekarová Adamová (TOP 09)

  Ferdinand Richter (Československá strana národně socialistická):
  „...Byla to pro nás mravní i politická tragedie, bohudík očištěná výsledkem světové války, když těžké hmoždíře, plzeňské 30.5 cm, vyrobené českými dělníky a českými inženýry a snad i obsluhované českými vojáky bořily pevnosti belgické a tak si v cizích službách klestily cestu ke kanálu a přes kanál La-manche. My se nikdy nechceme ocitnout znovu v takové situaci. (Tak jest!)

  „Není tak daleko doba, kdy Česká lidová armáda byla všelidová armáda, která měla všechny zbraně snad mimo letadlových lodí a ponorek. Měla tanková vojska, měli motostřelecké jednotky, měli všechny moderní zbraně tehdejší doby, dokonce i ty UAZy, které tady byly dneska již citovány, v tehdejší době sloužily. Nezměníme ty houfnice Dana, které v tehdejší době vznikly. A ještě je vyvážíme a velice dobře prodáváme do zahraničí, kde ještě můžou střílet a zapojovat se do bojů v Donbasu, což taky bohužel je nějaký symbol té doby.“

  Leo Luzar (KSČM)

  „...chci se zmínit aspoň o významu motorismu pro naši obranu. Nechci tu rozebírati otázky, které se týkají rozmnožení a vybavení našich vyšších jednotek t. zv. rychlých... Moderní armády se vyvíjely a vyvíjejí ve znamení rychlosti, kterou dnes může dáti jedině motor. Dnešní epocha je epochou motoru a rychlosti a tomu se musí přizpůsobiti i naše armáda.“

  „...Jde nám o to, aby náš voják šel do boje fysicky v nejlepší kondici, co možná nejméně unavený, aby tam šel v takové kondici, v jaké tam mohou jít vojáci jiných států. Spoléhám na pochodovou pohotovost našeho vojska, ale tvrdím, že se nemůže vyrovnat žádnému motorickému transportnímu prostředku.“

  „V Táboře je UAZ, technický průkaz 1. ledna 1980, takže má 40 let ten UAZ. Když nám armáda pomáhala v rámci pandemie, tak jezdili těmi UAZy i na hranice, dva tam zůstaly, protože mají 40 let. Tak teď budou mít nové toyoty díky nám.“

  Andrej Babiš (ANO)předseda vlády

  Jan Pekárek (Československá živnostensko-obchodnická strana středostavovská):
  „...Má jenom jedno jistě spravedlivé přání, aby všech těch prostředků, kterých vyžaduje armáda, bylo účelně použito, aby jich bylo nestranicky použito, aby skutečně sloužily a nejúsporněji byly použity na obranu československého státu.“

  „Jenom bych rád zdůraznil jedno, aby do zadávacího způsobu v ministerstvu nár. obrany byl vnesen nový duch, aby se uvažovalo o tom, že není s prospěchem armádě, když se v jednání vynucuje na oferentu, aby za nejnižší cenu provedl nějakou práci. Soutěže dnešní jsou již takové povahy, že z nich vycházejí nabídky, které jsou pod skutečnou cenou nabízené a provedené práce.“

  „Armáda na tom z hlediska modernizace není dobře a hlavní příčinou je skutečnost, že byly v minulosti kráceny její rozpočty a neprováděly se potřebné akvizice v době ekonomické konjunktury. Za prvních deset měsíců roku 2020 stihl rezort proinvestovat jenom asi 7 mld. korun, a během cca tří týdnů tedy musí ministerští úředníci najít způsob, jak využít zbývajících nějakých 7 mld. korun určených na investice. Předpokládám tedy, že se jim opět nepodaří do konce roku několik miliard korun proinvestovat, a to je již v podstatě každoroční evergreen s dalším dopadem na armádu“.

  Radovan Vích (SPD)

  „...na podporu svého návrhu, který jsem předložil posl. sněmovně před dvěma lety, a to návrhu na zřízení „Ústředního výzkumného ústavu na obranu státu a na podporu jeho hospodářského rozvoje... Musíme pečovati o to, abychom byli v technice na výši doby, jmenovitě aby tato byla vždy úměrná k potenci technické vyspělosti pravděpodobných našich odpůrců a našich nepřátel.“

  Antonín Remeš (Československá sociálně demokratická strana dělnická):
  „Rozpočtové provisorium - byť sebe kratší nebylo by v této době žádoucí, ani vhodným prostředkem k dočasnému hospodaření vlastní státní správy ani státních podniků. Rozpočtové provisorium je vždycky dokladem toho, že v hospodářství státu není něco v pořádku a podle toho také zejména cizina posuzuje spořádanost státního hospodářství.“

  „Státní rozpočet na rok 2021 totiž považuji za maják v rozbouřených vodách, za pevný bod uprostřed destabilizované ekonomiky a nedořešené pandemie. Provizorium by pak zvýšilo již tak extrémní míru nejistoty.“

  Alena Schillerová (za ANO)ministryně financí

  Alfred Rosche (Sudetoněmecká strana):
  „Politika nikdy není stabilní, musí býti neustále pohyblivá a v politice neexistuje slovo nikdy. V ní se mísí oheň s vodou. V politice, abych mluvil slovy zemřelého předsedy vlády Švehly, se vládne i s čertem.“

  Rudolf Beran (Republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu):
  „Je samozřejmo, že republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu bude hlasovat pro rozpočet svého státu. Rozpočtový referent kol. posl. Remeš správně tvrdí, že můžeme v našem státě vydávati jen tolik, na kolik si dovedeme vydělat. Není mým úmyslem vypočítávati známé vám cifry o celkovém našem zatížení, o státním dluhu, neboť všichni víme, že již velmi značně zavazujeme nejen sebe, nýbrž i příští generace na dlouhá léta tíživými břemeny.“

  „Sociální demokraté podpoří rozpočet, který odsouhlasila vláda na svém jednání... Pandemie COVID-19 znamená bezprecedentní zásah do chodu státu i ekonomiky České republiky. Nezbytné výdaje na zastavení či omezení pandemie a náprava vzniklých škod vyžaduje mimořádně vysoký schodek rozpočtu a dluhové zatížení příštích generací.“

  Roman Onderka (ČSSD)

  Jozef Tiso (Hlinkova slovenská ľudová strana):
  „Všeobecná politická čiara vlády, ktorá predložený rozpočet kryje, nielen že sa nestretáva s naším súhlasom, ba stojíme k nej v opozícii. Nemáme dôvery k tejto vláde, nehlasujeme teda za rozpočet ňou predostretý.“

  Františka Zeminová (Česká strana národně sociální):
  „Neobyčejně zvýšený rozpočet ministerstva nár. obrany je tak obrazem oné neklidné, věčně kypící Evropy a současných nejistých poměrů mezinárodních. Ale máme také zvýšen rozpočet na ministerstvo školství a nár. osvěty, částečně i na veř. zdravotnictví, na veř. práce a zejména i na investiční práce v rozpočtu mimořádném. To znamená, že jsme národně, státně i vojensky připraveni na všechny případy, které by mohly nastati.“

  „Pan ministr školství hodlal také letos dáti na naši žádost několik milionů Kč na podporu obecních mateřských škol resp. zaměstnankyň, které jsou v nestátním služebním poměru. Bohužel úsporná komise seškrtala tyto položky. Proto prosíme, aby do příštího rozpočtu bylo na to něčím pamatováno, stejně tak, aby školským kursům pro pomocnice v domácnosti dostalo se vlídnějšího přijetí se strany druhých, zejména soukromých zaměstnavatelů.“

  Klement Gottwald (Komunistická strana Československa):
  „Po zkušenostech s Habeší, Španělskem a s Čínou není si žádná země jista, zda zítra nebude podobně přepadena. A v žádné zemi, kde se volně pohybují agenti a spojenci, není si klidný občan jist, zda tito lidé zítra nevyvolají puč a nevrhnou zemi do krvavých zmatků.“

  „...hlasujeme proti rozpočtu jakožto celku, a to předně proto, že rozpočet má protilidový ráz, a dále proto, poněvadž jde o rozpočet vlády, k jejíž celkové politice nemáme důvěry, jejíž politiku považujeme s hlediska zájmů lidu a republiky za škodlivou“.

  „Rozlišujeme však mezi vládou a republikou. Abychom to dali najevo, abychom zejména zdůraznili, že na obranu republiky proti vnitřním i vnějším nepřátelům stojíme pevně a neochvějně, hlasujeme pro kapitolu presidenta republiky. Podobně také hlasujeme pro kapitolu ministerstva zahraničních věcí.“

  „Navrhujeme snížit rozpočet Kanceláře prezidenta republiky na konzultační, poradenské a advokátní služby a místo toho ty peníze dát na boj se závislostmi.“

  Mikuláš Ferjenčík (Piráti)

  Bohumil Stašek (Československá strana lidová):
  „A prosil bych v této chvíli, aby všichni, kteří vládnou a pracují se státními prostředky - nemyslím jen našeho ministra financí a vládu, nýbrž i tam dole toho mazače, který maže olejem státní stroje, topiče, když nakládá uhlí do státní mašiny, každého myslím, zacházeli s nimi a s těmi korunami se šetrností, s úctou a aby každou korunu dvakrát obrátili, než ji vydají... Když rozebíráme náš rozpočet, vidíme, že je to několik kapitol, které zvláště dělají velké nároky na státní pokladnu. Je to především obrana státu, která nás do konce příštího roku bude státi na 10 miliard Kč.“

  „V každém případě platí, že i já jsem byl vychován v té zásadě, že dluhy ujídají z mísy, a vždy jsem podporoval politiku šetření. A teď, stejně jako vy ostatní, jsem tak trošku vykolejený, když musím, a to z přesvědčení, schvalovat výrazný deficit, i když bych si samozřejmě přál, aby se přitom neplýtvalo.“

  prezident Miloš Zeman

  Rudolf Smetánka (Národní liga - Strana radikální, národní a demokratická):
  „Za 19 let jsme dali na zbrojení 45 miliard Kč, z nichž připadá 30 miliard na řádné rozpočty, 15 miliard pak na materiální vybavení naší armády. A tu musím, slavná sněmovno, docela otevřeně říci, že s postupem vlády a koaličních stran, které v poslední době říkají, že je potřebí, aby se pro obranu státu udělalo vše, co je v našich silách a v naší moci, nemohu nijak souhlasiti pokud se týče praktického provádění těchto snah... Na jedné straně obraně státu se jednou rukou dává, druhou se bere, jednou rukou se obrana státu hladí a druhá ruka opět tu národní obranu tepe.“

  „...pro rozpočet, jak byl předložen vládou a vládními stranami hlasovat nebudeme a také nemůžeme. Vyjma ovšem rozpočet národní obrany, s níž bylo, jak jsem byl řekl, naloženo více než macešsky.“

  „Když se napsalo programové prohlášení vlády, kde jasně zazněl závazek této vlády, že chce zvyšovat rozpočet na obranu a rozpočet Ministerstva obrany. Toto deklaroval premiér opakovaně na různých zahraničních fórech, naposledy ještě letos v září říkal, že toto bere jako vážný závazek. A teď tady byl před půl hodinou prohlasován pozměňovací návrh komunistů, který bere těch 10 mld. korun, který celou tuto prioritu, o které premiér, vláda a ministři vlády mluvili, hází vlastně do koše.“

  Marian Jurečka (KDU-ČSL)

  Antonín Zápotocký (Komunistická strana Československa):
  „My jsme již k politické a obranné stránce rozpočtu prohlásili, že jsme pro budování řádné obrany země - proti nebezpečí války, které je vyvoláváno fašistickými štváči, že jsme pro kolektivní mír a kolektivní bezpečnost. Nesouhlasíme však s rozpočtem, poněvadž nesplňuje úkol budování kolektivní obrany na demokratickém podkladě.“

  Lubomír Světnička natoaktual.cz

  Barista i záchranář u kanónu

  Říjen 2019

  Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

  Dny NATO v Ostravě

  Září 2019

  Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

  Továrna na instruktory

  Červenec 2019

  Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

  Mraky prachu, vedro a léčky

  Červen 2019

  Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

  Partneři portálu

  NATO PDD iDnes.cz Newton Media