natoaktual.cz

SPECIÁL: Summit NATO 2021

Vrcholná schůzka spojenců Aliance
14. června v Bruselu

 • natoaktual.cz
 • Zpravodajství
 • Informační centrum o NATO
 • nato.idnes.cz

 • Klvaňa: Kóta 718 bude nejlépe chráněným místem ČR

  23. července 2007  13:24
  Petice pro referendum je pro mne důkazem, že by žádné referendum být nemělo, říká "pan Radar" Tomáš Klvaňa. Vládní mluvčí pro radar tak odpověděl padesáti osobnostem, které v petici žádají referendum o plánované americké základně protiraketové obrany.  

  Znamenala by výstavba radaru postoupení českého území cizímu státu?
  Stanice by byla zřízena po souhlasu vlády, parlamentu a prezidenta a sloužila by k naší obraně a obraně spojenců. V žádném případě by se nejednalo, jak petice uvádí, o postoupení území cizímu státu. Stanice by byla integrální součástí svrchovaného území ČR.

  Mohou vůbec poslanci, senátoři a prezident o základně na našem území rozhodnout, aniž by se konalo referendum?
  Je nemožné zpochybňovat legálnost mandátu poslanců a senátorů parlamentu rozhodovat o této záležitosti. Legálnost je dána ústavou, která rozhodnutí tohoto typu ukládá poslancům parlamentu, senátorům a prezidentovi republiky.

  Referendum je možné, přijme-li k němu parlament příslušný ústavní zákon. Podle čl. 43 Ústavy ČR však Parlament ČR může vyslovit souhlas s pobytem ozbrojených sil jiných států na území ČR, což je v současné době při absenci zákona o referendu jedinou právní možností.

  Bylo by Česko případným radarem v Brdech opravdu chráněno?
  Radar spolu s deseti antiraketami, jež mají být umístěny v Polsku, bude součástí vícevrstevného systému ochrany velké části Evropy (nepokrýval by například jihovýchodní Balkán) a Ameriky v případě omezeného útoku několika řízených balistických raket středního a dlouhého dosahu. Obrana v budoucnosti spolehlivě pokryje Česko.

  Nezvýší se však bezpečnostní riziko pro lokalitu, kde by byl radar umístěn?
  Důležitý argument: lokalita s radarem, hustě osídlená, se v případě války stává možným terčem. To je pravda. Nevím vlastně, co tím chce petice říci. Pokud snad to, že by bylo lepší se do ničeho neplést a nepodílet se na vlastní obraně, protože pochopitelně celá střední Evropa je „hustě osídlena“, dostala by se petiční teze zle blízko zbabělosti.

  Je pravdou, že systém chrání sám sebe před útokem střel minimálně středního doletu. Obecně lze tedy s jistou nadsázkou říci, že v případě umístění radaru bude kóta 718 v Brdech nejlépe chráněným místem v České republice.

  Může radar nějak ohrozit zdraví lidí nebo životní prostředí?
  Radar bude muset splňovat české hygienické normy a normy elektromagnetické kompatibility. Americká strana bude k plnění požadavku souladu radaru s českými předpisy vázána smlouvou, v níž bude tento požadavek právně zakotven. Navíc záření produkované radiolokačním vysílačem je anténou vysíláno do určitého směru (kuželu). Tento kužel probíhá tak vysoko nad zemí, že nikdo není vystaven záření, jehož intenzita by stála  za zmínku. Jakákoli rizika spojená se zářením budou dále vyloučena vytyčením přísně hlídané zóny, kam nebude povolen vstup.

  Jak byste vysvětlil výrok místopředsedy vlády o znovu zavedení povinné vojenské služby?
  Úmyslem nebylo vyhrotit otázku obrané bezpečnosti země mantinely buď radar, nebo vojna. Obecně lze ovšem říci, že naše ochota přispět ke spojenecké obraně, tj. i obraně spojenců, se odrazí na jejich ochotě chránit nás, a nepřímo tak určí potřebnou míru našeho obranného úsilí.

  Jak byste reagoval na výtku, že média neposkytují dostatek pravdivých informací?
  Vláda zastává politiku transparentnosti, a to jak prostřednictvím oficiálních vystoupení, tak i tiskových zpráv, tématických internetových serverů i účastí na besedách s občany. Informace poskytované touto cestou dávají občanům pravdivý a úplný pohled na problematiku protiraketové obrany. Způsob, jakým komerční i veřejnoprávní média nakládají s poskytovanými informacemi, není a nesmí být vládou a jejími orgány ovlivňován.

  Není ale tato petice dokladem, že veřejnost nemá jednotný názor a mělo by být vypsáno referendum?
  Naopak, tato petice je pro mě důkazem, že referendum by být nemělo. Jsou-li významní a vzdělaní občané takto dezorientováni, a to navzdory tomu, že už několik týdnů jsou skoro všechny informace na nejrůznějších místech k dispozici, kampaň před referendem by spíš než racionální diskurz připomínala rituály protiamerického populismu. Nevěřím, že by si signatáři, jichž si vážím, něco takového přáli. - celé znění reakce zde

   

   

  pz, atom natoaktual.cz

  Barista i záchranář u kanónu

  Říjen 2019

  Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

  Dny NATO v Ostravě

  Září 2019

  Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

  Továrna na instruktory

  Červenec 2019

  Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

  Mraky prachu, vedro a léčky

  Červen 2019

  Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

  Partneři portálu

  NATO PDD iDnes.cz Newton Media