natoaktual.cz

Summit NATO 2024

Speciální příloha
k summitu ve Washingtonu

 • natoaktual.cz
 • Zpravodajství
 • Informační centrum o NATO
 • nato.idnes.cz

 • Kuwaiti national security and the U.S.-Kuwaiti strategic relationship after Saddam

  Studie pojednává o bezpečnostních vztázích mezi Kuvajtem a Spojenými státy, které se začaly...

  Politika, strategie a výdaje na zbrojení ve druhé polovině 20. století: náklady na obranu v zemích NATO a Varšavské smlouvy v době studené války a po ní

  4. září 2012

  Podrobná studie mapující finanční aspekty obrany na národní a mezinárodní úrovni během studené...

  U.S. Army War College guide to national security issues: theory of war and strategy

  26. ledna 2011

  Rozsáhlý sborník k teoriím bezpečnostních a vojenských strategií a boje, pokrývající témata moci,...

  U.S. Army War College guide to national security issues: national security policy and strategy

  26. ledna 2011

  Rozsáhlý sborník na téma národní bezpečnosti a jejích strategií, pokrývající témata národních...

  Global security in a multipolar world

  26. ledna 2011

  Sborník analyzující bezpečnostní roli velmocí a významných regionů v novém století, konkrétně...

  Nová strategická koncepce NATO: zájmy a priority České republiky

  26. ledna 2011

  Sborník čtyř policy paperů vyjadřujících zájmy a priority České republiky během přípravy nové...

  Význam ekonomické dimenze ve vztazích ČR a Ruska: diplomová práce

  26. ledna 2011

  Diplomová práce analyzující ekonomické vztahy mezi ČR a Ruskou federací v první dekádě nového...

  The PLA at home and abroad: assessing the operational capabilities of China's military

  26. ledna 2011

  Rozsáhlý sborník analyzující současný stav a operační možnosti ozbrojených sil Číny jak doma, tak v...

  What ambitions for European defence in 2020?

  26. ledna 2011

  Sborník má za cíl definovat dlouhodobé bezpečnostní a obranné cíle Evropské unie a nastínit cestu,...

  Nebojte se (v) EU: hrozby, reakce a budoucnost evropské bezpečnosti

  26. ledna 2011

  Brožura s klíčovými informacemi z oblasti bezpečnostní dimenze evropské integrace a souvisejících...

  Obranná politika Československé a České republiky (1989-2009)

  26. ledna 2011

  Reflexe dvacetiletého vývoje demokratického způsobu formulování obranné politiky Československa a...

  Deset let od rozšíření NATO: úspěchy, výzvy a vyhlídky

  26. ledna 2011

  Sborník z klíčové konference posledních let věnované zhodnocení deseti let od prvního rozšíření...

  Vývoj strategie NATO v letech 1989-2002: bakalářská práce

  1. prosince 2010

  Bakalářská práce se zabývá otázkou, jakým způsobem se změnila strategie Severoatlantické aliance v...

  Působení nečlenských zemí NATO v aliančních operacích: bakalářská práce

  1. prosince 2010

  Bakalářská práce se podrobně zabývá způsobem a rozsahem zapojení nečlenských zemí Severoatlantické...

  Security in an uncertain world: a Canadian perspective on NATO's new strategic concept

  1. prosince 2010

  Obnova NATO musí vycházet ze čtyř základních principů: závazky musí být podpořeny zdroji; členské...

  Implications of a changing NATO

  1. prosince 2010

  Studie načrtává čtyři možné scénáře budoucího vývoje NATO: vedoucí role USA v NATO 1) zůstává...

  Risking NATO: testing the limits of the alliance in Afghanistan

  1. prosince 2010

  Publikace hodnotí roli NATO jako aliance na základě její historie, ale zaměřuje se na současnost a...

  Die 'neue europäische Sicherheitsarchitektur': Sicherheit in, für und vor Europa?

  6. října 2009

  Autor se zabývá otázkou, jak byla mezi lety 1990-2004 budována evropská bezpečnostní architektura....

  Die NATO auf dem Weg ins 21. Jahrhundert

  6. října 2009

  Jednotlivé práce se zabývají základními i aktuálními otázkami evropské, transatlantické a globální...

  Die NATO: vom Verteidigungsbündnis zur Weltpolizei

  6. října 2009

  Od čistě obranné aliance v éře studené války prošlo NATO zásadními změnami, a to hlavně po pádu...

  EU security and defence: core documents 2008

  6. října 2009

  Přehledová práce obsahující hlavní dokumenty týkající se bezpečnosti a obrany, které vzešly ze...

  War crimes, conditionality and EU integration in the Western Balkans

  6. října 2009

  Autoři se zaměřují na oblast západního Balkánu a dopad tamního historického vývoje na vztahy a...

  France, European defence and NATO

  6. října 2009

  Autorka hodnotí a analyzuje francouzské návrhy na budoucí směřování Evropské bezpečnostní a obranné...

  What ambitions for European defence in 2020?

  6. října 2009

  S výhledem do roku 2020 se autoři příspěvků zamýšlí nad bezpečnostními a obrannými ambicemi...

  Information operations: doctrine and practice: a reference handbook

  6. října 2009

  Publikace obhajuje nezbytnost informačních operací a zároveň vymezuje, co spadá a co nespadá pod...

  Energy security and global politics: the militarization of resource management

  6. října 2009

  Autoři analyzují strategie energetické bezpečnosti v době, kdy se energetické zdroje často stávají...

  Countering the proliferation of weapons of mass destruction: NATO and EU options in the Mediterranean and the Middle East

  6. října 2009

  Očekává se, že snižování počtu zbraní hromadného ničení se stane hlavním tématem nové národní...

  Gender and the military: women in the armed forces of Western Europe

  6. října 2009

  Autorka se zaměřuje na často kontroverzní téma žen v armádě a na jejich vztah k válce. Studie...

  Russia and NATO since 1991: from Cold War through cold peace to partnership?

  6. října 2009

  Autor poskytuje komplexní analýzu vývoje vztahů mezi Ruskem a NATO od roku 1991. Zkoumá dopad krize...

  The U.S. Army/Marine Corps counterinsurgency field manual: U.S. Army field manual no. 3-24: Marine Corps warfighting publication no. 3-33.5

  6. října 2009

  Příručka shromažďuje vědomosti o povstáních a jejich potlačování, jež většina armádních důstojníků...

  A general speaks out: the truth about the wars in Afghanistan and Iraq

  6. října 2009

  Zástupce velitele U.S. Central Command nahlíží na zásadní válečné konflikty moderní doby v...

  Security sector reform in transforming societies: Croatia, Serbia and Montenegro

  6. října 2009

  Autor publikace využívá zkušeností z Chorvatska, Srbska a Černé Hory, aby zkoumal kontrolu, řízení...

  Communicating strategically: public relations, organisational legitimacy and NATO's bid for Kosovo

  6. října 2009

  Autorka popisuje vztahy s veřejností jako důležitý prvek v zachování důvěryhodnosti organizace a na...

  Cyberpower and national security

  6. října 2009

  Publikace se podrobně zabývá otázkami bezpečnosti v kyberprostoru. Více než dvacet přispěvatelů...

  The United States, NATO, and a new multilateral relationship

  6. října 2009

  Jednotlivé kapitoly analyzují vztah mezi USA a Severoatlantickou aliancí v různých obdobích...

  Beyond reconstruction in Afghanistan: lessons from development experience

  6. října 2009

  Autoři příspěvků zkoumají Afghánistán z ekonomických, politických a sociálních úhlů a analyzují...

  Informační centrum o NATO

  Barista i záchranář u kanónu

  Říjen 2019

  Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

  Dny NATO v Ostravě

  Září 2019

  Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

  Továrna na instruktory

  Červenec 2019

  Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

  Mraky prachu, vedro a léčky

  Červen 2019

  Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

  Partneři portálu

  NATO PDD iDnes.cz Newton Media