natoaktual.cz

SPECIÁL: Útok na Ukrajinu

Zpravodajský souhrn
k ruské invazi na Ukrajinu

 • natoaktual.cz
 • Zpravodajství
 • Informační centrum o NATO
 • nato.idnes.cz

 • Václav Havel: Ukončeme tragédii Dárfúru

  3. září 2007  10:37
  Krizové podmínky, jež nadále převládají v Dárfúru, způsobují tamním obyvatelům obrovské utrpení. Obě strany konfliktu - jak súdánská vláda a její spojenecké síly, tak všechny opoziční skupiny v Dárfúru - musí pochopit, že civilisté by se už neměli stávat oběťmi jejich politických rozepří.  

  Souhlas súdánské vlády s rozmístěním smíšené mise Organizace spojených národů a Africké unie, jejímž cílem je udržovat v regionu mír, je samozřejmě vítaným vývojem. Mandát této mise však musí být dostatečně silný, aby umožňoval plnou ochranu civilního obyvatelstva. Navíc síly musí mít dostatečné personální obsazení, schopnosti a finanční prostředky, aby tento zásadní cíl účinně realizovaly.

  "Mandát mise OSN musí být dostatečně silný, aby umožňoval plnou ochranu civilního obyvatelstva."

  Státy a instituce, jež vyčlenily dodatečné prostředky, aby pomohly zabezpečit úspěch této mise - zejména Francie, Španělsko a Evropská komise - si zasluhují potlesk.

  Je důležité, aby mezinárodní aktéři ujistili súdánskou vládu, že mise OSN/AU nebude usilovat o změnu režimu v zemi ani jinak překračovat svůj mandát k udržování míru. Zároveň si súdánská vláda musí být plně vědoma, že mezinárodní společenství povzbudí k pokračování podpory jedině dodržováním dřívějších závazků a spoluprací na přípravě, rozmístění a udržování mise.

  "Všechny strany konfliktu si musí uvědomit, že jejich spor nelze vposled ukončit jinak než prostřednictvím spravedlivé a udržitelné mírové dohody."
  Co se týče dárfúrské opozice, nedávné snahy některých jejích předáků překonat rozdrobenost a znovusjednotit hnutí jsou vítaným vývojem. Je nezbytné, aby se všechny hlavní opoziční skupiny dobraly shody ohledně svých cílů a vyjednávacích postojů. Jedině pak mohou vystupovat jako věrohodní partneři mezinárodního společenství a súdánské vlády. Všechny strany konfliktu si musí uvědomit, že jejich spor nelze vposled ukončit jinak než prostřednictvím spravedlivé a udržitelné mírové dohody, již schválí všichni zainteresovaní. Součástí každého takového ujednání musí být návrat vnitrostátně vysídlených osob a řádná péče o ně.

  Odpovědní lidé na celé planetě, zejména politici a novináři, musí nadále Dárfúru věnovat pozornost.

  Vždyť křivdy a rány působené den co den milionům obětí a uprchlíků zůstávají stejně hrůzné jako dřív, navzdory únavě z dlouhotrvajícího konfliktu, již snad někteří pociťují. Teď, když se objevují náznaky možné stabilizace v nadcházejících měsících, je na čase začít se připravovat na zvýšený objem mezinárodní rekonstrukční a rozvojové pomoci, vedle pomoci humanitární.

  Zejména hospodářsky vyspělé země by měly dostát své globální odpovědnosti a pomoci Dárfúru na cestě k obnově a prosperitě. Tato posílená pomoc by měla vzniknout rozšířením nebo přesměrováním národních programů rozvojové spolupráce. Navíc je potřeba pečlivě promyslet mezinárodní opatření zaměřená na účinné využití synergií.

  OSN v současnosti sehrává nepostradatelnou úlohu v usnadňování komplikovaných vztahů mezi mezinárodním společenstvím a lokálními aktéry v Dárfúru a je zapotřebí ji aktivně podporovat. Zejména Čína by měla využít svého značného vlivu v Súdánu a dovést ty, kdo v zemi rozhodují, ke konečnému mírovému urovnání sporu.

  Dále platí, že vzhledem k tomu, že Dárfúr je charakteristický pro obecnější potíže ve světě, mezinárodní společenství musí hledět za bezprostřední okolnosti konfliktu a zesílit snahy vypořádat se s hrozbami, jež se na této pohromě podílely, mezi něž patří změna klimatu a degradace životního prostředí. Vskutku, čím dál rychlejší rozšiřování pouští pravděpodobně povede k úbytku zemědělských výnosů z okolních oblastí, k akutnímu zhoršování dostupnosti vody a možná k dalším konfliktům a vysidlování lidí.

  Podobné okolnosti existují -nebo se mohou vyvinout - na několika místech na světě. Je tedy nezbytné uvědomit si globální podstatu tohoto problému a v místech, kde už degradace životního prostředí ústí v nebezpečné zhoršování života lidí, jej řešit. Tam, kde se taková újma vynořuje jako hrozba, je zapotřebí včasné prevence.

  Václav Havel
  Bývalý prezident České republiky

  Tento komentář Václava Havla k situaci v súdánském Dárfúru otiskl britský deník Guardian . Článek vedle Havla spolupodepsali princ Hasan ibn Talál, André Glucksmann, Vartan Gregorian, Mike Moore, Michael Novak, Mary Robinsonová, Yohei Sasakawa, Karel Schwarzenberg, George Soros, Desmond Mpilo Tutu a Richard von Weizsäcker.

  (c) Project Syndicate 2007 Z angličtiny přeložil David Daduč

  natoaktual.cz

  Barista i záchranář u kanónu

  Říjen 2019

  Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

  Dny NATO v Ostravě

  Září 2019

  Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

  Továrna na instruktory

  Červenec 2019

  Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

  Mraky prachu, vedro a léčky

  Červen 2019

  Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

  Partneři portálu

  NATO PDD iDnes.cz Newton Media

  Cookies (seznam)