natoaktual.cz

SPECIÁL: Útok na Ukrajinu

Zpravodajský souhrn
k ruské invazi na Ukrajinu

 • natoaktual.cz
 • Zpravodajství
 • Informační centrum o NATO
 • nato.idnes.cz

 • V boji proti terorismu působí stále více soukromých firem

  30. ledna 2006  15:29
  Soukromý vojenský průmysl je jedním z nejrychleji se rozvíjejících sektorů globální ekonomiky posledních několika let. Kromě Iráku, kde v různých funkcích již skoro tři roky působí více než 20 000 zaměstnanců soukromých vojenských a bezpečnostních společností (SVBS), se soukromý sektor stále více prosazuje i v mnoha dalších odvětvích i zemích.

  :: Série článků: Boj proti terorismu ::  

  Kromě zmíněného Iráku dodávají SVBS tělesné strážce pro prezidenta Afghánistánu, piloty pro ozbrojená průzkumná letadla a bojové helikoptéry dohlížející nad vykořeněním pěstovaní drog v Kolumbii, poradce pro reorganizaci ozbrojených sil v Nigérii, Bulharsku a Tchaiwanu, a dokonce i operační pracovníky pro obsluhu informačních a komunikačních systémů v U.S. Northern Command v Coloradu, které je odpovědné za koordinaci reakcí na všechny útoky na Spojené Státy.

  Kvůli kontroverzní povaze mnoha operací SVBS sice často chybí přesná data o jejich činnosti, nicméně informovaní pozorovatele odhadují, že v současné době několik set těchto společností operuje ve více než stovce zemí. Nejlepší dostupné odhady celkového ročního objemu zakázek jsou v oblasti 100 miliard amerických dolarů, přičemž při pokračování současného boomu SVBS se toto číslo se s největší pravděpodobnosti zdvojnásobí ještě do roku 2010.

  Boj proti terorismu jako nová zakázka
  Jednou z nejnovějších akvizic SVBS je nabídka služeb v oblasti boje proti terorismu. Britská Hart Security například nabízí poskytnutí komplexního programu, který zabezpečuje koordinovanou odpověď na všechny bezpečnostní hrozby, včetně politické nestability, trestné činnosti a terorismu. Podobné nabídky lze najít i na webových stránkách Janusian Security Risk Management, Northbridge Services Group a mnohých dalších SVBS. Vzhledem k neustále rostoucím výdajům na boj s mezinárodními i národními teroristickými skupinami se nejedná o žádné velké překvapení, SVBS pouze pružně reagují na zvýšenou poptávku po jistých bezpečnostních službách rozšířením své stávající nabídky. Podobně jako v ostatních oblastech svého působení však opětovně vyvstávají otázky týkající se odpovědnosti, transparentnosti a legitimity operací SVBS.

  Rizika používání SVBS
  Podle kritiků SVBS je velkým problémem zejména omezená možnost regulace a kontroly jejich činnosti. V současné době totiž žádné z existujících mezinárodně právních regulačních schémat není zcela aplikovatelné na SVBS a jejich činnost se proto řídí buď zákony státu, ve kterém jsou založené, anebo zákony státu, ve kterém operují. Problém s první alternativou je, že každá SVBS může snadno přesídlit do států s volnějšími právními předpisy. Problém s druhou variantou, je že operace SVBS většinou probíhají ve státech, kde s výjimkou práva silnějšího žádné právní normy neplatí. Existuje tedy poměrně značné riziko, že zaměstnanci SVBS mohou beztrestně provozovat jakékoliv operace, a to včetně těch, které porušují i ta nejzákladnější lidská práva.

  Druhým velkým problémem využití SVBS spočívá v samotné podstatě jejich činnosti. Všichni oponenti poukazují na fakt, že SVBS jsou vždy v prvé řadě motivované ziskem a ne opravdovým zájmem o bezpečnost a stabilitu svých klientů, což může způsobit celou řadu praktických a mravních dilemat. Je zřejmé, že SVBS mohou jako soukromé firmy být úspěšné pouze tehdy, pokud dlouhodobě vykazují zisk. Jejich klientům však proto hrozí nebezpečí, že případné finanční ztráty mohou SVBS přimět ukončit kontrakt bez ohledu na možné bezpečnostní, strategické či politické problémy, které tím s největší pravděpodobností způsobí svému klientovy.

  Zastánci využití SVBS a SVBS samotné samozřejmě podobné krizové scénáře odmítají s tím, že žádná seriozní firma si nemůže něco takového dovolit vzhledem ke své reputaci a o neseriozní firmy se stejně jako v jiných oblastech globální ekonomiky postará neviditelná ruka trhu. Připomínají rovněž, že velká část kritiků SVBS opomíjí jednu důležitou věc – existenci reálných alternativ. V ideálním světě by samozřejmě nebylo služeb SVBS třeba, současný mezinárodní politický systém má však do ideálního světa daleko.

  Soukromé vojenské společnosti nejsou všelék
  Vzhledem k tomu, že v současné době skutečně existuje množství států, které jsou sice ochotné, ale z finančních, technických či personálních důvodů neschopné plnit rezoluce Rady bezpečnosti OSN týkající se boje s mezinárodním terorismem (zejména rezoluce 1373), nelze apriori odmítat možnost využití služeb SVBS. Zároveň je však třeba mít na paměti, že SVBS nepředstavují jakýsi zázračný všelék, který nás ochrání před všemi dalšími teroristickými útoky. Před masivním využitím služeb SVBS pro boj s terorismem je také nutné nejprve vytvořit soubor jasných monitorovacích a kontrolních mechanismů, které by prověřily reputaci SVBS a kvalitu jejich služeb a personálu. Vzhledem k tomu, že žádné takové mechanismy zatím na mezinárodní úrovni nejsou k dispozici, by SVBS měly být využívány pouze s extrémní opatrností. V dlouhodobém časovém horizontu by se pak mezinárodní společenství v první řadě mělo soustředit na eliminaci nutnosti volby mezi využitím služeb SVBS a pasivním čekáním na další teroristický útok.

  Oldřich Bureš
  Autor je odborným asistentem na Katedře politologie
  a evropských studií Univerzity Palackého v Olomouci;
  působil na Joan B. Kroc Institute for International Peace Studies,
  University of Notre Dame, South Bend, USA

  natoaktual.cz

  Barista i záchranář u kanónu

  Říjen 2019

  Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

  Dny NATO v Ostravě

  Září 2019

  Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

  Továrna na instruktory

  Červenec 2019

  Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

  Mraky prachu, vedro a léčky

  Červen 2019

  Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

  Partneři portálu

  NATO PDD iDnes.cz Newton Media