The new NATO: its survival and resilience

6.10.2009  13:48
Kniha obsahuje stručný popis vývoje a změn v Severoatlantické alianci od konce studené války...  celý článek

Mohammed Moustafa Orfy

The maritime dimension of international security: terrorism, piracy, and challenges for the United States

6.10.2009  13:47
Autor se zaměřuje na problematiku pirátství, hlavní hrozby a rozsah pirátství ve vztahu k USA...  celý článek

Peter Chalk

Where is NATO going?

6.10.2009  13:46
Sborník příspěvků definuje současný význam a budoucí směřování Aliance (např. historii a...  celý článek

Edited by Martin A. Smith

The Taliban and the crisis of Afghanistan

6.10.2009  13:45
Autoři jednotlivých příspěvků se zaměřují na hnutí Taliban a jeho fungování v Afghánistánu od...  celý článek

Edited by Robert D. Crews and Amin Tarzi

The utility of force: the art of war in the modern world

6.10.2009  13:44
Kniha shrnuje zkušenosti a úvahy autora, který čtyřicet let zastával funkci v britské armádě....  celý článek

Rupert Smith

NATO renewed: the power and purpose of transatlantic cooperation

6.10.2009  13:42
Autor popisuje přizpůsobování NATO požadavkům nastalé éry globalizace bezpečnostních rizik....  celý článek

Sten Rynning

International security: the contemporary agenda

6.10.2009  13:41
Publikace se zabývá klíčovými bezpečnostními výzvami a vývojem ve světě po studené válce....  celý článek

Roland Dannreuther

NATO's gamble: combining diplomacy and airpower in the Kosovo crisis, 1998-1999

6.10.2009  13:40
Autor knihy analyzuje klíčové politické, diplomatické a vojenské procesy, které formovaly roli...  celý článek

Dag Henriksen

Why NATO endures

6.10.2009  13:39
Publikace se zaměřuje na roli NATO v mezinárodních vztazích. Osvětluje, čím se NATO liší od...  celý článek

Wallace J. Thies

Jihad and international security

6.10.2009  13:38
Autoři knihy si kladou otázku o ideologické motivaci bojovníků džihádu i o tom, kdo vlastně...  celý článek

Jalil Roshandel and Sharon Chadha

Conquest in cyberspace: national security and information warfare

6.10.2009  13:37
Autor publikace nahlíží na kyberprostor jako na možné území pro vznik informační války. Nabízí...  celý článek

Martin C. Libicki

Countering terrorism and WMD: creating a global counter-terrorism network

6.10.2009  13:16
Sborník se věnuje tématům boje s terorismem (např. historickému i současnému dopadu zbraní...  celý článek

Edited by Peter Katona, Michael D. Intriligator and John P. Sullivan

Asymmetric warfare: threat and response in the twenty-first century

6.10.2009  13:16
Kniha se podrobně zabývá tzv. asymetrickou válkou, jejími prostředky ve vzdušných, pozemních i...  celý článek

Rod Thornton

Visions of the Atlantic Alliance: the United States, the European Union and NATO

5.8.2009  16:46
Sborník statí se zabývá výhledy činnosti NATO v době nových bezpečnostních rizik (např....  celý článek

Simon Serfaty (ed.)

Diplomacy and war at NATO: the Secretary General and military action after the Cold War

5.8.2009  16:39
Publikace nabízí vhled do vnitřního fungování Severoatlantické aliance, zejména s ohledem na...  celý článek

Ryan C. Hendrickson

Eve of destruction: the coming age of prevention war

5.8.2009  16:28
Publikace se zabývá problematikou preventivního útoku, jehož potřeba vzrůstá od počátku 90....  celý článek

Thomas M. Nichols

SIPRI yearbook 2009: armaments, disarmament and international security

5.8.2009  16:25
Prestižní ročenka Mezinárodního mírového výzkumného ústavu ve Stockholmu, jež se zabývá...  celý článek

Stockholm International Peace Research Institute

NATO’s operations and missions

15.5.2008  15:59
DVD. Dokument o misích a operacích Severoatlantické aliance, na kterých se kromě členských...  celý článek

NATO Public Diplomacy Division

NATO’s role

15.5.2008  15:55
DVD. Dokument o vojácích, vědcích, výzkumných pracovnících, politicích a civilních...  celý článek

NATO Public Diplomacy Division

Romania-NATO: Chronology 2004-2007

15.5.2008  15:37
Obsáhlá publikace mapující působení Rumunska v Severoatlantické alianci v letech 2004-2007. --...  celý článek

Editor: Petre Otu

Ukraine: quo vadis?

15.5.2008  15:13
Publikace shrnuje několik studií na téma Ukrajina, ukrajinská politika a ukrajinské...  celý článek

Edited by Sabine Fischer

NATO’s Eastern dimension: US, NATO, Romania and the wider Black Sea region

15.5.2008  15:00
Sborník příspěvků bezpečnostních odborníků na téma rozšiřování a působení NATO směrem na...  celý článek

NATO press office

GLOBSEC 2006: Five years after 9/11: are we winning the fight against international terrorism?

15.5.2008  14:43
Sborník příspěvků bezpečnostních odborníků z konference Globsec 2006, která proběhla 14....  celý článek

Slovac Euro-Atlantic Center

Women in combat compendium

14.5.2008  15:05
Publikace představuje soubor projevů bezpečnostních odborníků na téma ženy v boji. -- Jazyk...  celý článek

Editors Michele M. Putko, Douglas V. Johnson II

NATO REVIEW: Bucharest Summit – tough challenges: bigger questions?

14.5.2008  14:52
Speciální vydání NATO Review věnované summitu NATO v Bukurešti. -- Jazyk dokumentu: anglicky...  celý článek

NATO Public Diplomacy Division

NATO´s armaments programme

14.5.2008  14:47
Oficiální příručka NATO, která představuje protiteroristická opatření a technologie...  celý článek

NATO Public Diplomacy Division

Progress in Afghanistan: Bucharest Summit 2-4 April 2008

14.5.2008  14:39
Oficiální publikace NATO, která shrnuje pět let působení aliančních jednotek ISAF v...  celý článek

NATO Public Diplomacy Division

Falling behind: international scrutiny of the peaceful atom

14.5.2008  11:51
Publikace se zabývá nukleární energií, způsoby jejího využití ale i možného zneužití. -- Jazyk...  celý článek

Editor Henry D. Sokolski

Offsets in Slovakia: future of defense and security industry cooperation /Ofsety na Slovensku: budúcnosť spolupráce obranného a bezpečnostného priemyslu

14.5.2008  11:45
Soubor proslovů na téma ofsety na Slovensku. Na toto téma se vyjadřují například Tomáš Siviček...  celý článek

Slovak Atlantic Commision

Is there an Albanian question?

14.5.2008  11:35
Publikace se věnuje roli Albánie v balkánském regionu a jejími vztahy se sousedními státy. --...  celý článek

Edit by Judy Batt

Development and reform of the Iraqi police forces

14.5.2008  11:28
Publikace se zabývá vývojem a reformou iráckých policejních složek. -- Jazyk dokumentu:...  celý článek

Tony Pfaff

Bezpečnostní výzkum v mezioborové perspektivě

14.5.2008  11:20
Publikace obsahuje přehled jednotlivých výzkumných pracovišť v České republice, která se...  celý článek

Uspořádali: Šárka Waisová, Martin Kubata

Towards a new Russia policy

14.5.2008  11:13
Autor konfrontuje ruskou a americkou bezpečnostní politiku a bezpečnostní výzvy, kterým tyto...  celý článek

Stephen J. Blank

Developing strategic leaders for the 21st century

14.5.2008  11:06
Kniha se zaměřuje na dopady teroristického útoku v New Yorku z 11. září 2001 a na odezvu,...  celý článek

Jeffrey D. McCausland

Transforming to effect-based operations: lessons from the United Kingdom experience

14.5.2008  10:45
Publikace se zabývá transformací bezpečnostních složek Velké Británie. -- Jazyk dokumentu:...  celý článek

Andrew M. Dorman

Security sector reform in Liberia: mixed results from humble beginnings

14.5.2008  10:40
Publikace se věnuje problematice potřeby reforem v oblasti bezpečnostní politiky Libérie. --...  celý článek

Mark Malan

Informační centrum o NATO

Informační centrum o NATO je veřejným informačním zařízením poskytujícím informace o Severoatlantické alianci.

INFORMAČNÍ CENTRUM O NATO
Jungmannova 17
110 00 Praha 1

info@natoaktual.cz
tel.: 221-506-758

Facebook RSS

Projekt podporuje Public Diplomacy Division NATO

Barista i záchranář u kanónu

Říjen 2019

Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

Dny NATO v Ostravě

Září 2019

Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

Továrna na instruktory

Červenec 2019

Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

Mraky prachu, vedro a léčky

Červen 2019

Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.