Hybridní válka jako nový fenomén v bezpečnostním prostředí Evropy II.
Aktualizované a rozšířené vydání publikace k hybridním hrozbám

Policy paper

plný text ke stažení (0,3 MB, pdf)

Hybridní válka jako nový fenomén v bezpečnostním prostředí Evropy 2016

English version can be downloaded here.

V návaznosti na úspěšný první ročník výzkumně-prezentačního projektu v roce 2015 na téma hybridních hrozeb realizovalo Jagello 2000 – opět ve spolupráci se Zastoupením Evropské komise v Praze a Masarykovou univerzitou v Brně – v roce 2016 druhý ročník workshopu Hybridní válka jako nový fenomén v bezpečnostním prostředí Evropy, nově s podtitulem Increasing Resilience: Following NATO Summit’s Recommendation To Countering Hybrid Threats.

Cílem pokračování projektu bylo kromě zhodnocení dynamického vývoje v této oblasti za poslední rok v ČR i zahraničí zejména posunout výzkum k otázce posílení odolnosti České republiky vůči hybridním hrozbám. Z tohoto důvodu došlo k rozšíření okruhu odborníků (mj. prof. Miroslav Mareš, přední český expert na dané téma) a přizvání zahraničních expertů k reflexi vývoje v mezinárodním prostředí a dopadům na ČR. Loňský policy paper je tak po zohlednění připomínek a doplnění vydáván ve druhém, aktualizovaném a rozšířeném vydání. Kromě doplnění původního textu, mj. o výsledky summitu NATO ve Varšavě z července 2016 a zhodnocení českého akademického výzkumu problematiky, publikace obsahuje novou kapitolu Zvyšování odolnosti České republiky proti hybridním hrozbám.

Návrh definice hybridní války

Hybridní válka je ozbrojený konflikt vedený kombinací nevojenských a vojenských prostředků s cílem jejich synergickým efektem přinutit protivníka k učinění takových kroků, které by sám o sobě neučinil. Alespoň jednou stranou konfliktu je stát. Hlavní roli při dosažení cílů války hrají nevojenské prostředky v podobě psychologických operací a propagandy, ekonomických sankcí, embarg, kriminálních aktivit, teroristických aktivit a jiných subverzivních aktivit obdobného charakteru. Vojenské operace útočníka jsou vedeny na zapřenou nepravidelnými silami kombinujícími symetrické a asymetrické způsoby vedení bojové činnosti proti celé společnosti a zejména proti jejím politickým strukturám, orgánům státní správy a samosprávy, ekonomice státu, morálce obyvatelstva a ozbrojeným silám.

Analýza: Hybridní hrozby v České republice a jak jim čelit

Miroslav Mareš, 14.11. 2016
Pod novým a často používaným označením „hybridních hrozeb“ se neskrývají žádné třeskutě nové taktiky, s některými máme zkušenost už z doby před druhou světovou válkou. Nová je ovšem intenzita a vzájemné propojení mnoha aktivit v jeden cílený útok. Jak je Česká republika připravena a jak by měla hybridním útokům čelit?

Informační centrum o NATO

Informační centrum o NATO je veřejným informačním zařízením poskytujícím informace o Severoatlantické alianci.

INFORMAČNÍ CENTRUM O NATO
Jungmannova 17
110 00  Praha 1

info@natoaktual.cz
tel.: 221-506-758

Facebook     RSS


Projekt podporuje Public Diplomacy Division NATO

Dny NATO v Ostravě

Září 2016

Počtem účastnících se letadel rekordní Dny NATO v Ostravě vidělo 130 tisíc návštěvníků.

Šampionát odstřelovačů

Duben 2016

Jedna rána, dvacet sekund! Snajpři z devíti zemí soupeřili v preciznosti

Staronová Aerovka

Duben 2016

V historických hangárech Aerovky v pražských Letňanech se otevírá nová letecká expozice.

Jordánské bojovnice

Září 2015

„Křehcí zabijáci“ v maskáčích a s kabelkami se chtějí vyrovnat mužům. Osmička žen předvedla své bojové dovednosti.

Mise na Islandu

Srpen 2015

Čeští letci s gripeny už podruhé během relativně krátké doby střežili na několik týdnů v rámci mise NATO daleký Island.