Hybridní válka jako nový fenomén v bezpečnostním prostředí Evropy
Policy paper s výsledky seminářů konaných v červenci a září 2015

Policy paper

Plný text ke stažení (pdf 0,3 MB)

Obálka publikace „Hybridní válka jako nový fenomén v bezpečnostním prostředí Evropy“

Hybridní válka jako nový fenomén v bezpečnostním prostředí Evropy. -- 1. vydání. -- Praha, Ostrava : Pro Informační centrum o NATO vydalo Jagello 2000, 2015. -- 16 stran

Jagello 2000 společně s Fakultou sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně (FSS MU) a ve spolupráci se Zastoupením Evropské komise v České republice realizovalo od května do září 2015 výzkumně prezentační projekt, jehož výsledkem je odborný podklad k tématu hybridní války.

První částí projektu byl odborný seminář na FSS MU konaný v červenci 2015 v Brně určený pro přední české experty zabývající se danou problematikou, na jehož podkladě byla vypracována první verze odborného podkladu s návrhem definice hybridní hrozby a doporučenými postupy pro obranu proti ní.

Druhou fází projektu byl workshop pro představitele bezpečnostních složek České republiky zaměřený na praktickou připravenost, na němž byl zpracovaný podklad představen odborné veřejnosti – auditorium zahrnovalo mj. zástupce Ministerstva obrany ČR, Ministerstva zahraničních věcí ČR, Ministerstva vnitra ČR, Policie ČR, Národního bezpečnostního úřadu, Celní správy ČR a akademické sféry. Tato akce proběhla v pátek 18. září 2015 v rámci odborných doprovodných programů Dnů NATO v Ostravě, na jejichž realizaci pořádající sdružení Jagello 2000 dlouhodobě spolupracuje se všemi složkami integrovaného záchranného systému.

Návrh definice hybridní války

Hybridní válka je ozbrojený konflikt vedený kombinací nevojenských a vojenských prostředků s cílem jejich synergickým efektem přinutit protivníka k učinění takových kroků, které by sám o sobě neučinil. Alespoň jednou stranou konfliktu je stát. Hlavní roli při dosažení cílů války hrají nevojenské prostředky v podobě psychologických operací a propagandy, ekonomických sankcí, embarg, kriminálních aktivit, teroristických aktivit a jiných subverzivních aktivit obdobného charakteru. Vojenské operace útočníka jsou vedeny na zapřenou nepravidelnými silami kombinujícími symetrické a asymetrické způsoby vedení bojové činnosti proti celé společnosti a zejména proti jejím politickým strukturám, orgánům státní správy a samosprávy, ekonomice státu, morálce obyvatelstva a ozbrojeným silám.

Analýza: Jak čelit hybridním hrozbám? Doporučení českých expertů

(29.9. 2015) Posilovat schopnost státu plnit jeho základní funkce a tím i loajalitu občanů ke státu je jedním z doporučení, které formulují čeští experti jako obranu proti hybridním hrozbám. Evropa totiž od roku 2014 intenzivně čelí novému druhu hybridních bezpečnostních hrozeb, který v sobě zahrnuje celou řadu různých způsobů válčení. Tyto hrozby jsou aktuální i pro Českou republiku. 

Zpráva: Obrana před hybridní válkou? Loajalita a silný stát, tvrdí experti

(29.9. 2015) Hybridní hrozby v podobě možných útoků konvenčních, nepravidelných a speciálních jednotek, informačních, ekonomických a kybernetických válek nebo teroristických činů a zločinných aktivit jsou podle expertů po ruské anexi Krymu aktuální bezpečnostní výzvou i pro Česko. Jak jim čelit radí v seznamu doporučení.

Komentář: Hybridní války dávno známe, přesto je musíme objevit a popsat

(14.7. 2015) Ruská anexe Krymu a konflikt na Ukrajině pro Západ „znovuobjevily“ pojem hybridní války či hybridního způsobu boje. Fenomén hybridního válčení ale není žádnou revoluční novinkou. Z dávné i nedávné historie známe mnoho jeho příkladů. S postupem času a moderními technologiemi se však vyvíjí, a stává se tak nebezpečnější a hůře odhalitelný.

MepoForum.sk - Fórum pre medzinárodnú politiku

(20.10. 2015) Slovenský portál pro zahraniční politiku MepoForum.sk zveřejnil odkaz na náš materiál k hybridním hrozbám. 

Hybrid Warfare: A New Phenomenon in Europe’s Security Environment

(listopad 2015) Stať o hybridních hrozbách byla vybrána do konferenčního sborníku „Road to Warsaw Security Forum“ publikovaném Casimir Pulaski Foundation ve Varšavě, kde vyšla v anglickém překladu.

English version

Full text of the policy paper (PDF, 0,3 MB)

Hybrid warfare: A new phenomenon in Europe‘s security environment. -- First edition -- Praha ; Ostrava : Published by Jagello 2000 for NATO Information Centre in Prague, 2015. -- 16 pages

Informační centrum o NATO

Informační centrum o NATO je veřejným informačním zařízením poskytujícím informace o Severoatlantické alianci.

INFORMAČNÍ CENTRUM O NATO
Jungmannova 17
110 00 Praha 1

info@natoaktual.cz
tel.: 221-506-758

Facebook RSS

Projekt podporuje Public Diplomacy Division NATO

Dny NATO v Ostravě

Září 2018

Výroční Dny NATO v Ostravě letos vidělo 220 tisíc návštěvníků.

Yankee od mariňáků

Září 2018

Premiéra amerického UH-1Y Venom, jednoho z kandidátů na přezbrojení českých vrtulníků.

Cvičení Sky Avenger

Červen 2018

Jak doplňují palivo americké stíhačky nad Českem z létajícího tankeru.

Army test u výsadkářů

Červen 2018

Pět disciplin dokonale prověří, zda by vaše fyzička stačila na přijetí do armády.