natoaktual.cz

Summit NATO 2023

Speciální příloha
k summitu ve Vilniusu

 • natoaktual.cz
 • Zpravodajství
 • Informační centrum o NATO
 • nato.idnes.cz

 • PŘEHLED: Co ve volbách slibují strany pro armádu a obranu

  19. října 2017  12:21
  Jak se politické strany a hnutí, ucházející se o přízeň voličů ve sněmovních volbách, staví k otázkám zajištění bezpečnosti a obrany? Přinášíme ucelený přehled. Jak důležité místo armádě a obraně dávají ve svém volebním programu? Pokud uspějí, co lze od nich čekat?  

  Výsadkáři ze 102. průzkumného praporu předvedli přepad se vzetím zajatce | foto: Lubomír Světničkanatoaktual.cz

  Je to jen pár měsíců, co se šéfové dosavadních parlamentních stran na národní bezpečnostní konferenci „Naše bezpečnost není samozřejmost“ opět shodli, že by stát měl dávat na svou obranu podstatně více. Že by armáda měla mít jasné dlouhodobé politické záruky stabilního financování, mohla zmodernizovat svou výzbroj a vybavení a znovu nabrat na síle.

  ANALÝZA: Obraně se politici věnují povrchně

  Předcházel tomu přímý a tvrdý jarní americký tlak na evropské spojence, aby plnili to, co mají. Jinak by prý Washington mohl vůči některým přehodnotit své závazky.

  Téma zajištění obrany a bojeschopnosti české armády plnilo novinové stránky. Jak ale politické strany a hnutí přistoupily skutečně k otázkám zajištění bezpečnosti, obrany a spojeneckých závazků ve svých volebních programech? Jakou důležitost obraně přikládají a jaké mají plány pokud uspějí? Jak má česká armáda vypadat a jak má být silná a schopná, je totiž konečnou odpovědností politiků.

  Fenomén „švýcarský model“

  Profesionálové tvoří pět procent, zbytek jsou branci nebo dobrovolníci 19 až 34 respektive až 50 let. Neutrální země se neúčastní bojových zahraničních operací, ale zapojuje se do mírových misí (Bosna, Kosovu). Je členem programu NATO Partnerství pro mír. Za profesionální složky lze označit jen letectvo a speciální jednotky AAD.

  Povinně do služby musí každý muž od 19 do 34 let. Dobrovolně i ženy. Výcvik trvá 18 až 21 týdnů. Každý pak třikrát do roka musí na týdenní cvičení, dokud nestráví na cvičení celkově 300 dnů nebo nedosáhne 42 let.

  Kdo je služby schopen, ale neprojde jí, platí dodatečnou tříprocentní roční daň z příjmu až do 30 let.

  Vojáci udržují svou výstroj a výzbroj včetně automatických zbraní doma, aby v případě mobilizace byli okamžitě připraveni. Do roku 2007 k tomu bylo také maximálně 50 nábojů.

  Nejvíce prostoru ve volebních programech věnují obraně a bezpečnosti ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Realisté nebo Dobrá volba 2016 a Strana práv občanů - Zemanovci.

  Na prvním místě svých programů dokonce zajištění obrany zmiňuje pětice stran a uskupení.

  Vysokou důležitost podle zařazení na předních příčkách ve svých programech tématu přikládá dalších pět subjektů, řada dalších pak obranu a bezpečnost dává do přímé souvislosti s nelegální migrací.

  Velká část stran a uskupení se pak chce také zasadit o znovuzavedení povinné vojenské služby. Hned několik subjektů se pak hlásí k takzvanému „švýcarskému modelu armády“, i když v různě pozměněné podobě.

  Strany a uskupení v následujícím přehledu jsou seřazeny podle volebních čísel, která si vylosovaly.

  1) ODS

  Téma figuruje na páté příčce volebního programu ODS. Jako součást „Balíčku pro národní bezpečnost“ chce strana prosadit vyšší investice do obrany, zapojení občanů do řešení krizových situací a lepší koordinaci zpravodajských služeb.

  „Pouze občané, kteří se ve své zemi cítí bezpečně, mohou vést spokojený život. Jádrem obrany České republiky je profesionální armáda, které je nutno věnovat zvláštní pozornost,“ píše se ve volebním programu.

  Občanští demokraté proto chtějí „špičkovou armádu a záchranný systém“. Proto navrhují nejpozději do šesti let dávat na obranu 2 % HDP, zatraktivnit kariéru v ozbrojených složkách a vytvořit společnou databázi zájemců o službu v ozbrojených a bezpečnostních sborech. „Každý, kdo chce sloužit naší zemi, musí dostat šanci,“ tvrdí.

  Pro modernizaci armády chtějí znovu zřídit Národní úřad pro vyzbrojování, který bude schopen soutěžit a řídit strategické projekty nejenom pro ozbrojené síly, ale i pro bezpečnostní sbory. Počítají rozšířením počtu armádních cvičení v ČR i v zahraničí, přípravou integrovaného záchranného systému na boj proti terorismu a projevům násilí a na řešení mimořádných událostí.

  Chtějí prosadit dobrovolné školení občanů pro krizové situace a poskytování první pomoci, kurzy pro studenty vyšších ročníků středních škol, aby si osvojili základní návyky pro zvládání krizových situací. Nechtějí znovu zavádět povinnou vojenskou službu, ale podporovat navýšení počtu příslušníků aktivních záloh.

  2) Řád národa - Vlastenecká unie

  Obrana a bezpečnost figurují na sedmém a devátém místě volebního programu. „Některé útvary jsou naplněny jen z hrozivých 60 %. Divizní úkolové uskupení jsme v tichosti opustili,“ píše se v programu.

  V tom kritizují, že armáda se vylidňuje, nábor nestačí, atraktivita vojenského povolání je nízká, reálné platy profesionálních vojáků nedostatečné. „Není dodržen základní princip zdravého vojenství, jelikož politik stanoví pouze nepřítele a vše ostatní řídí generální štáb,“ tvrdí.

  Cílem strany je proto okamžitě přistoupit - a to, i za cenu překročení schodku státního rozpočtu - k restrukturalizaci armády po stránce technické i lidských zdrojů.

  Za důležité považuje strana obnovení politické podpory armády, opustit koncepci úzce specializované armády směřované pouze na některé oblasti. „Naší cestou musí být návrat k vytvoření vševojskového tělesa na vysoké technické a odborné úrovni,“ píše se v programu.

  Tomu pak musí odpovídat rozvoj vlastního zbrojního průmyslu, odborného školství i další infrastruktury plnící dodavatelský a týlový sektor. Zároveň uskupení prosazuje zavedení alespoň šestiměsíčního povinného branného výcviku občanů.

  S ohledem na nelegální příliv migrantů do Evropy chtějí vybudovat i za cenu dočasného navýšení schodku státního rozpočtu pohraniční policii a obnovit střežení státní hranice včetně „mechanických zábran“.

  3) Hnutí Cesta

  Volební program je rozdělen na pomyslných „sedm klíčů k budoucnosti“. Otázce obrany a bezpečnosti se věnuje ten sedmý. Hnutí chce obnovit samostatnost české zahraniční politiky s cílem zásadně posílit vztahy podporující bezpečnost země. Označují ji za „politiku všech azimutů“.

  Připravit alternativní koncepce kolektivní bezpečnosti, pokud EU a NATO nebudou nadále ochotny skutečně hájit zájmy občanů vlastních členských států Prosazuje změnu obranné doktríny armády s tím, aby se zaměřila na obranu území ČR podle priorit určených vnějšími hrozbami. Zároveň chce posílit policii, kritickou infrastrukturu státu a zahrnout domobranu do koncepce bezpečnostní politiky státu.

  4) ČSSD

  V programu nazvaném „Dobrá země pro život“ figuruje téma obrany a bezpečnosti až takřka na samém konci za dopravou. Sociální demokraté tvrdí, že chtějí „být v jádru Evropské unie“ a podporovat posilování evropských vojenských kapacit ve spolupráci s NATO.

  Téma spojují s migrací s tím, že chtějí podporovat vytváření systému preventivních opatření k zastavení nelegální migrace. „Odmítli jsme a odmítáme takové modely, jejichž ústředním a trvalým principem jsou povinné přerozdělovací kvóty. Navýšíme prostředky na fungování bezpečnostních sborů a integrovaného záchranného systému, které budou určeny na mzdy a lepší vybavení,“ konstatují v programu.

  5) Volte Pravy blok - Petr Cibulka

  V programu figuruje otázka obrany a bezpečnosti na čtvrtém místě. Subjekt prosazuje „miliční uspořádání armády na principu domobrany podle vzoru Švýcarska, Národní gardy USA atd.“. V praxi by to znamenalo patnáct týdnů základního vojenského výcvik, 300 dní další vojenské služby a každé dva roky absolvování třítýdenního cvičení. Každý příslušník by si pak ponechal výstroj a osobní výzbroj i po převedení do zálohy. „Ozbrojen tedy není stát proti lidem, ale svobodní občané na obranu svých práv!“ uvádí v programu jako hlavní cíl.

  6) Radostné Česko

  V programu se uskupení věnuje obraně na osmém místě z devíti. „Česká republika má poprvé ve svých dějinách svou bezpečnost zajištěnou členstvím v Severoatlantické alianci a Evropské unii. Česko musí dodržovat závazky a zvýšit výdaje na obranu na 2 % HDP,“ píše se v něm.

  Evropa je podle uskupení kompaktním celkem a je proto nesmyslné stavět hranice mezi jednotlivými zeměmi, naopak je třeba chránit vnější hranici EU, v případě námořních operací proti pašerákům lidí využít kapacity NATO a místo kvót na migranty řešit problémy s uprchlíky mimo území Unie - tedy v Tunisu, Lybii nebo Maroku.

  Strana prosazuje, aby Česká republika byla spolehlivým spojencem. Chce proto klást důraz na spolupráci s NATO a prozápadní orientaci. Požaduje jasné definování stávajících a budoucích potřeb armády, na základě sběru informací od velících příslušníků. A při nákupech techniky a vybavení omezit vliv „prostředníků“ zbrojařů.

  7) Starostové a nezávislí

  Obraně se program věnuje až na desátém místě, zato docela podrobně. „Území České republiky už je přímo ohroženo nepřátelskými aktéry - dezinformační kampaně nebo útočné kybernetické operace agresivně se chovajících režimu již na českém území působí, nebo je tato možnost v blízkých letech pravděpodobná,“ tvrdí s tím, že narůstá hrozba takzvaných hybridních útoků.

  Česká armáda je personálně podhodnocená, tisíce tabulkových míst jsou neobsazené. Stát vynakládá na obranu jen polovinu peněz vzhledem k tomu, k čemu se zavázal svým spojencům při vstupu do NATO.

  Situace ale podle Starostů a nezávislých zdaleka není kritická. Chtějí 2 procenta HDP na obranu a připravit krizové operační plány. Zavést kurzy “krizové připravenosti” a vytvořit specializované složky pro kybernetický boj. Dále pak přizpůsobit střední a vysoké vojenské školství novým hrozbám a společenským potřebám.

  Za cíl si uskupení klade dosáhnout toho, aby česká armáda doplnila stavy a techniku v souladu s hrozbami současnosti a těmi, které hrozí v budoucnu a aby „se stala jednou z vedoucích armád NATO, které jsou vybavené proti kybernetickým hrozbám a stala se lídrem v této oblasti“. Podporují aktivní zálohy a alespoň elementárně připravené civilní obyvatelstvo. „Skýtá záruku, že v případě krize nenastane panika a chaos,“ píše se v programu.

  8) KSČM

  Obraně a bezpečnosti se komunisté věnují v širším kontextu se zahraniční politikou až na konci svého programu. KSČM se chce podle něj soustředit na důsledné uplatňování Charty OSN a posilování klíčové role OSN, respektování a dodržování mezinárodního práva pro všechny země. Zároveň odmítá jakékoliv snahy o výstavbu cizích vojenských základen na území ČR a o účast na vojenských zásazích na cizím území bez mandátu Rady bezpečnosti OSN.

  Za cíl si KSČM klade „překonání agresivních bezpečnostních bloků a prosazování modernější, kolektivní celoevropské organizace bezpečnosti“ a pokračování tradic helsinského mírového procesu „zejména v oblasti mírové diplomacie a lidských práv, bez recidiv studené války“.

  Zároveň chtějí komunisté trvat na „uplatnění principu nedotknutelnosti státních hranic, odmítnutí separatistických snah porušujících uspořádání Evropy po 2. světové válce“.

  Dlouhodobým cílem je pak zrušení NATO a minimálním cílem vystoupení ČR z jeho vojenských struktur. Pojetí bezpečnosti ČR a Evropy chtějí komunisté v celoevropském rozměru a na základě celosvětové bezpečnosti.

  Požadují obnovení obranyschopnosti České republiky, vypracování nové obranné a bezpečnostní strategie ČR a tomu odpovídajících ekonomických podmínek. Usilují o zpřísnění podmínek vyslání vojáků do zahraniční.

  9) Zelení

  Zelení se se v programu obraně a bezpečnosti samostatně nevěnují vůbec. Českou republiku chtějí ještě více začlenit do Evropy. „Patříme do Evropy. Chceme Evropskou unii jako federaci s co největším množstvím sdílených pravomocí v oblasti sociálních věcí, daní, životního prostředí, zahraniční politiky a obrany, ale řízenou opravdu demokraticky volenými reprezentanty Evropského parlamentu, kterému musí být plně odpovědná Evropská komise,“ píší.

  10) Rozumní

  Obranu a bezpečnost úzce spojují s nelegální migrací do Evropy. Rozumní se domnívají, že současné hrozby už nejsou geopolitické, ale naopak interní. „Je vidět na příkladu Švédska, Francie, Německa, Itálie, Španělska a dalších zemí, že migranti přinášejí do hostitelských zemí nebezpečí terorismu,“ tvrdí. Proto chtějí vedle regulérní armády vybudovat jakousi národní gardu, která bude spojena úzce s bezpečnostními složkami a bude chránit vnitřní prostor ČR.

  Výdaje na obranu pro regulérní armádu navyšovat nechtějí s tím, že ČR není ohrožována zvenčí a navíc by vyšší rozpočet podle nich poskytl velký prostor „pro korupci a rozmělnění finančních prostředků do nákupů zbytečných zbraňových systémů“. Prostředky je podle programu třeba věnovat na vybudování národní gardy, která bude chránit občany ČR.

  Strana rovněž odmítá cizí vojska a zbraňové instalace na území České republiky.

  11) Společnost proti developerské výstavbě v Prokopském údolí

  Obranu a bezpečnost má Společnost proti developerské výstavbě v Prokopském údolí na prvním místě ve svém patnáctibodovém programu. Chtějí posílit teritoriální obranu a zavést opět základní vojenskou službu. „Současný vývoj globální politiky směřuje ke stále menší stabilitě a větší možnosti ohrožení,“ tvrdí. Členství v NATO podle uskupení garantuje České republice vojenskou obranu, samotná armáda se ale musí opírat jen o poměrně malý počet profesionálních vojáků.

  „Jsme proto pro obnovení základní vojenské služby, ovšem v podstatně kratší délce (např. půl roku),“ píše se v programu s tím, že vojenská služba umožní, aby se mladí seznámili s armádou, zlepšili tělesné schopnosti a odolnost a byli vychovávání k národnímu sebevědomí, zdravému vlastenectví a ochotě aktivně bránit svou zemi.

  Náklady by podle uskupení sice byly značné, ale nutné. Zasazují se také o integraci obrany se sousedními státy – například Slovenskem, Polskem. „To přinese jak finanční úspory, tak zkvalitnění naší obrany. Vždyť nadzvuková stíhačka přeletí naši zemi za půl hodiny,“ uvádí ve svém programu.

  12) Svobodní

  Strana má obranu a armádu na čtvrtém místě mezi pěti hlavními programovými body. Svobodní v programu spojují požadavek na funkční armádu a účinnou azylovou politiku.

  „Chceme armádu zaměřenou na naši obranu a fungující NATO,“ píší v programu s tím, že podpoří posílení investic do armády, aby mohla plnit svou primární roli - ochranu obyvatel a území státu před jeho napadením. „Nesmíme spoléhat jen na schopnosti a vůli spojenců. Armádu je třeba řádně financovat, a to nejen po technické stránce, ale i po stránce výcviku,“ konstatují Svobodní.

  Za základ bezpečnosti považují členství v NATO, ale prosazují přitom i spolupráci v regionu, zejména v rámci Visegrádské skupiny. Veškerá spojenectví pak podle strany musejí mít přísně obranný účel. „Účast v zahraničních misích je možná jen na pozvání nebo podle mandátu OSN. Demokracii lze vyvážet jen vlastním dobrým příkladem,“ tvrdí.

  13) Blok proti islamizaci

  Bezpečnost a armádu mají na druhém místě ve volebním programu, ale i v prvním volají po možnosti vyhlásit referendum o setrvání v NATO. Požadují „švýcarský“ model armády, která „se musí změnit z expedičního sboru na sílu schopnou bránit naše území, místo hájení cizích zájmů v misích NATO“.

  ČR pak podle bloku musí obnovit ochranu hranic, nelegální přechod hranic musí zůstat trestným činem, každý cizinec musí být zaregistrován a Islám musí být postaven mimo zákon.

  14) ODA

  Bezpečnost je přímo spojená se spravedlností na pátém místě volebního programu strany. „Hlavní role státu je zabezpečení vnitřní a vnější bezpečnosti. Prosazujeme spravedlnost a bezpečnost pro všechny bez rozdílu,“ píše ODA.

  Ta chce navrácení prestiže policii, armádě a příslušníkům integrovaných záchranných složek. Chce zavést brannou povinnost ve formě tříměsíčního základního kurzu, dobrovolné školení pro občany v první pomoci a zvládání krizových situací a zavést podobné kurzy na středních školách.

  15) Piráti

  Obrana a bezpečnost je v programu Pirátů na sedmém místě. Ve zvláštním výběru dvaceti nejdůležitějších bodů programu ale nefiguruje vůbec.

  Piráti chtějí moderní, akceschopnou a přísně kontrolovanou armádu jako základní pilíř české a evropské bezpečnosti. „Ochráníme náš stát před kybernetickými útoky. Armáda bude efektivně financována,“ tvrdí.

  V širším kontextu pak prosazují myšlenku bezpečné Evropy. „V jednotě je síla: Hranice schengenského prostoru musíme chránit společně a efektivně,“ píší v programu s tím, že podporují mezinárodní spolupráci v rámci společné evropské obranné a bezpečnostní politiky a rozvíjení společných bojových skupin zemí EU.

  Zároveň chtějí sjednotit a posílit podíl a vliv evropských zemí uvnitř NATO. Podporují pak „věcnou diskusi o fungování NATO a jeho vojenských operacích“ s tím, že angažmá české nebo společné evropské armády mimo hranice EU nebo NATO by mělo být podpořeno mandátem OSN a důkladně zváženo.

  Moderní armáda má být podle Pirátů pod občanskou kontrolou. Českou armádu chtějí připravit pro výzvy 21. století. Finanční prostředky mají směřovat nejen do techniky, ale také do lidských zdrojů (dobře vycvičení vojáci a naplněné stavy). „Podpoříme účelné investice armády do aplikovaného výzkumu v oblastech, ve kterých jsme světová špička,“ slibují v programu.

  Namísto ročního plánování rozpočtu chtějí strategické nákupy pro armádu financovat z dlouhodobého fondu. Věnují se také kybernetické obraně státu, která má být „bez šmírování“ - plošného odposlouchávání internetu. „Ohlídáme hlídače: Vojenské zpravodajství podrobíme skutečné civilní kontrole,“ tvrdí

  Zasadit se chtějí také o zlepšení akceschopnosti během krizových situací. Armáda podle Pirátů může být nápomocna při přípravě občanů k reakci například na teroristické útoky nebo živelné pohromy.

  16) Občané 2011

  Obraně a bezpečnosti se věnují společně se zahraniční politikou hned v prvním bodě svého programu. Chtějí usilovat o uznání neutrality ČR světovými mocnostmi, prosadit vyhlášení referenda o vystoupení ČR z NATO a ukončit zahraniční mise. Požadují důraznou ochranu státních hranic a posílení počtů policistů.

  17) Unie Hrdosti, Aktivity, Vlastenectví, Empatie a Lidskosti 2017

  Souhlasí s členstvím v NATO a se všemi právy a povinnostmi. „Chceme se nadále účastnit a podporovat zahraniční mise našich jednotek. Z tohoto důvodu je potřebné navýšení rozpočtu pro resort obrany, aby bylo možné pořizovat a obnovovat vojenské vybavení a výzbroj,“ tvrdí uskupení s tím, že je proto nezbytné podporovat vývoj a pořizování nejmodernějších zbraňových systémů a technologií a upřednostňovat české výrobce vojenské techniky.

  Zároveň pro zvýšení bezpečnosti EU a ČR je podle strany potřeba zabezpečit vnější hranice Aliance, zavést povinnou vojenskou službu (v délce šesti nebo dvanácti měsíců) a těm nejlepším vojákům nabídnout službu v profesionální armádě. V oblasti ochrany státu chce uskupení synchronizovat práci mezi civilní a vojenskou rozvědkou, zajistit sdílení informací a koordinaci činnosti a v zájmu bezpečnosti pak nutně zjednodušit možnost vyhoštění rizikových osob.

  V programu se zmiňuje o obraně na devátém místě. „Jsme dobře zabezpečeni? Obrana, vlastní potraviny, zdroje? Nevolte nás!“. Uskupení požaduje reorganizaci armády, posílení počtu vojáků a účelné zvýšení výdajů na obranu. „Okamžité posílení obrany státních hranic založené na dobrovolném přístupu k vojenské činnosti. Znovuvytvoření vlastní vojenské výroby,“ píše se v programu.

  19) Referendum o Evropské unii

  Hlavní cíl je patrný už z názvu, nicméně oblast obrany a bezpečnosti zmiňuje na prvním místě ve svých programových cílech. Politika Evropské komise podle uskupení „vytváří zásadní bezpečnostní rizika“. Koncept společné Evropské armády by podle uskupení znamenal „podřízenost většinovému hlasování ve vojensko-politických rozhodnutích, a tudíž i riziko účasti v cizích válkách“.

  Terorismus podle uskupení pak „slouží vládám států EU k posilování pravomocí na úkor osobní svobody občanů“. Smysl a poslání české armády proto uskupení spatřuje v obraně vlastního státu a podporuje občanskou motivaci bránit svobodu.

  20) TOP 09

  Bezpečnost, obranu a zahraničí politiku mají velmi podrobně a obšírně rozpracovanou ve volebním programu na třetím místě. Česká republika musí být podle TOP 09 v jádru NATO a EU. „Díky oběma mezinárodním organizacím žijeme v míru, bezpečnosti a máme zajištěnou ekonomickou stabilitu,“ píše se v programu.

  TOP 09 bude prosazovat, aby byla Česká republika v rámci těchto organizací aktivnější a fungovala jako konstruktivní a spolehlivý partner. Strana chce prosadit zvýšení výdajů na obranu na 2 % HDP, zajistit modernější vybavení pro armádu a rozšířit ji vybudováním třetí bojové brigády.

  Podporujeme také větší roli aktivních záloh, sloužících jako rychle dostupná rezerva pro případy nouze. Protože se povaha hrozeb v 21. století změnila, chce strana připravovat stát nejen na konvenční válečný konflikt, ale i na hrozby hybridní povahy. V oblasti vnitřní bezpečnosti se TOP 09 zaměří na boj s korupcí, organizovaným zločinem a terorismem.

  Mezi nákupy nové vojenské techniky v programu zmiňuje systémy protivzdušné obrany, radary, děla, obrněná vozidla, vrtulníky, dopravní i stíhací letouny.

  „Plnohodnotně se zapojíme do ochrany východního křídla NATO,“ píše strana v programu s odkazem na posílení vojenské přítomnosti NATO v Pobaltí a v Polsku.

  Strana naopak nepřipustí, aby byla bezpečnost státu svěřována do rukou organizací stojících mimo Armádu ČR – milic nebo domobran. Odmítá rovněž používání vojenské techniky, která by pocházela ze zemí, „u nichž si nemůžeme být jisti pevností jejich spojenectví“.

  Zároveň odmítá podceňování stávajících i nových hrozeb a nedostatečné financování nutných opatření k jejich eliminaci. „Obrana státu nesmí být pouze okrajovou záležitostí úzké skupiny státních úředníků. Nedopustíme, aby ČR byla ‚černým pasažérem‘, který neplní své závazky v NATO a EU,“ píše se v programu.

  21) ANO

  Dává bezpečnost v širším slova smyslu na první místo svého volebního programu. „Ve světle nekončící migrační krize a teroristických útoků v Evropě je bezpečnost občanů prvořadá. Ochrana národní identity je pro nás prioritou,“ píše se v programu.

  Strana chce navyšovat peníze pro zpravodajské služby a na armádu na 2 procenta HDP s cílem mít 30 až 35 tisíc vojáků vybavených špičkovou technikou. Bezpečnost ČR chce ANO také „hlasitě prosazovat“ v rámci Evropské unie a NATO. „Musíme uzavřít vnější evropskou hranici, důsledně se bránit proti nelegální migraci, bojovat s pašeráky, a hlavně celou situaci řešit mimo evropský kontinent,“ tvrdí.

  22) Dobrá volba 2016

  Zahraniční politice a obraně se věnuje ve čtvrtém bodě programu. „Za rozhodující považujeme naše členství v NATO, jeho stabilitu a rozvoj,“ uvádí. V následujícím pátém bodu programu o vnitřní bezpečnosti pak chce uskupení podporovat rozvoj institucí pro analyzování nových bezpečnostních hrozeb v drogové a kybernetické oblasti. S tímto souvisí i ochrana kritické infrastruktury státu. Uskupení varuje, že je třeba věnovat pozornost a analyzovat hrozby „působení cizí moci“.

  V oblasti vnější bezpečnosti kritizuje uskupení, že kvůli malému počtu skutečně bojových jednotek armády, se „nelze ubránit bez spojenců“. Za východisko označuje uskupení reorganizaci armády na bojové a záchranné útvary, které by pomáhaly obyvatelstvu při stále se zvětšujících se problémech přírodních katastrof.

  Za důležité proto uskupení považuje vypracování „Plánu obrany státu“, výdaje na obranu ve výši 2 % HDP. česká armáda se pak má připravit na vedení takzvaných „válek 4. generace (tj. války mezi lidmi – občanské války, povstalectví, guerillové války a války s terorismem)“. Ale také na války „5. generace (tj. války bez lidí – kyberprostor, drony, kosmický prostor, bezpilotní prostředky)“.

  Chtějí rovněž prosadit vznik jednotného analytického oddělení, které by pokrývalo jak oblast terorismu, tak kybernetického zločinu.

  23) Sdružení pro republiku – Republikánská strana Československa Miroslava Sládka

  O obraně a bezpečnosti se výslovně v programu nezmiňuje. „Úroveň zajištění bezpečnosti občanů je nízká. Zvláště v souvislosti s teroristickými hrozbami, nelze se nechat ukolébat tím, že se většina teroristických činů odehrává zatím za našimi hranicemi. Proto je třeba schválit přísný antiimigrační zákon. Zabezpečit státní hranice proti nepovolenému vstupu cizinců,“ tvrdí strana.

  24) KDU-ČSL

  Obrana a bezpečnost figuruje na na šestém místě v programu. Lidovci chtějí podpořit zavedení pětiletých rozpočtových rámců s cílem zvýšit předvídatelnost financování obrany a tím umožnit racionálnější plánování rozvoje obranných schopností.

  Podpoří posílení nástrojů odhalování dezinformací využívaných cizími subjekty proti bezpečnostním zájmům České republiky. Využít přitom chtějí pozice České republiky jakožto jednoho z evropských lídrů v boji s dezinformačními kampaněmi a dále se věnovat boji s islamistickou propagandou a levicovým i pravicovým extremismem.

  Slibují také podporu občanské zájmové činnosti, které přispívá k připravenosti obyvatel na krizové situace a zasadí se o reformu mobilizačního systému tak, aby byla zajištěna reálná schopnost bojového rozvinutí Armády ČR v případě ohrožení.

  „Budeme usilovat o urychlené naplnění plánovaných počtů profesionálních vojáků a příslušníků Aktivních záloh,“ píše se v programu s tím, že KDU-ČSL bude podporovat významné zapojování české armády do Sil rychlé reakce NATO včetně pohotovostních sil Velmi vysoké pohotovosti nebo do posílené vojenské přítomnosti Aliance v Pobaltí.

  „Budeme trvat na postupném zvyšování obranných výdajů České republiky na úroveň 2 % HDP nejpozději do roku 2024,“ slibují lidovci s tím, že zároveň zefektivní a zrychlí pořizování vojenského materiálu včetně významných vyzbrojovacích projektů pro pozemní síly.

  Zasadit se chtějí také o vybudování skutečně akceschopné pohraniční a pobřežní stráže EU. Budou prosazovat absolutní politickou nezávislost bezpečnostních sborů k zamezení účelového vlivu v bezpečnostních sborech.

  25) Česká strana národně sociální

  Vnitřní a vnější bezpečnost má strana na druhém místě volebního programu. Požaduje zavedení povinného vojenského výcviku a vytvoření poloprofesionální armády.

  „Zavedeme povinné vojenské školení, konané při středoškolském studiu (organizované armádou), které bude ukončeno půlročním výcvikem ve vojenských prostorách pro muže i ženy (pro ženy pouze týlové úkoly),“ píše se v programu s tím, že absolvent takové služby bude mít možnost získat zbrojní případně řidičský průkaz typu C.

  Z občanů absolvujících povinný vojenský výcvik a zbrojní průkaz chce strana vytvořit decentralizovanou záložní armádu, jejíž součástí mají být i organizace hasičů a myslivců. U profesionální armády chce strana zachovat nadzvukové letectvo, posílit protileteckou obranu a ostrahu hranic.

  „Budeme podporovat vývoj laserových protileteckých systémů. Armádu budeme vyzbrojovat především tuzemskou technikou, pokud taková existuje,“ tvrdí v programu.

  V širším kontextu chce strana přejít k „neutrální svébytné zahraniční politice... vyvázat stát z nevýhodných zahraničních smluv... vystoupit z EU a z NATO“. Na druhou stranu pak posílit spolupráci se státy Visegrádu.

  26) Realisté

  Bezpečnost a obranu mají na druhém místě svého volebního programu. Chtějí v prvé řadě povinný tříměsíční vojenský výcvik pro muže a dobrovolně pro ženy s tím, že půjde o klíčovou systémovou změnu, která „jednotlivce příliš nezatíží, ale posílí schopnost celé generace bránit svou vlast, své rodiny a okolí v krizových situacích“.

  Intenzivní program chtějí Realisté založit na stávajícím výcviku armádních záloh, rozšířeném o nácvik modelových situací. Absolventi výcviku by pak splnili podmínky odborné způsobilosti pro získání zbrojního průkazu. Jako alternativu k povinnému k výcviku se zbraní navrhují tříměsíční veřejnou službu.

  „Bezpečnostní situace v Evropě se neustále zhoršuje, nemůžeme spoléhat pouze na své spojence v NATO, musíme pro svou obranyschopnost také něco udělat,“ píší v programu.

  Bezpečnost a obranu dávají do souvislosti s naprostým odmítnutím nelegální migrace. Požadují důslednou kontrolu hranic jako nejlepší prevenci problémů a možnost uzavřít české hranice. Zároveň chtějí, aby se Česká republika aktivně podílela na ochraně vnější schengenské hranice. „Nulová tolerance nelegální migraci sníží atraktivitu ČR jako cílové destinace pro rizikové migranty,“ píší v programu.

  27) Sportovci pro společnost

  Věnují se tématu v několika bodech programu. V bodě 13 chtějí kromě zachování suverenity státu a případně opustit EU. „Zavčas se začít připravovat na tuto eventualitu a začít připravovat zabezpečení, neprostupnost a ostrahu státních hranic,“ píše se v programu.

  V bodě 17 pak chtějí zavést „švýcarský model armády“ a zvýšit výdaje na obranu na 2 % HDP ročně. „Je potřeba postavit nové hybridní akceschopné jednotky, moderně vyzbrojené a vycvičené, které budou schopné rychlých přesunů, tam kde jich bude třeba,“ uvádí. K tomu je podle uskupení nezbytný nákup nových letadel pro přepravu jednotek a zrovna tak nových bojových pásových i kolových vozidel. „Prosadíme přijetí zákona o přednostním nákupu potřebné výstroje a výzbroje u českých zbrojovek a českých firem, tak jak je to běžné ve všech armádách NATO,“ tvrdí.

  28) DSSS Dělnická strana sociální spravedlnosti

  Uskupení se okrajově věnuje obraně a bezpečnosti hned v prvním bodě programu. Chce vyhlásit závazné referendum o vystoupení z Evropské unie, vystoupit z NATO a usilovat o vyhlášení neutrality České republiky.

  29) Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD)

  V programu se objevuje téma obrany a bezpečnosti na desátém místě. „Je nezbytná nová koncepce České armády. Podpoříme posílení systému aktivních záloh a zapojení občanů do obrany země. Armáda musí ukončit zahraniční expedice bez mandátu OSN a neodkladně se začít připravovat k obraně země,“ píše strana v programu.

  Armáda podle SPD musí sloužit v první řadě k obraně vlasti a ne pouze k zahraničním expedicím. Současná česká armáda podle SPD není schopna kapacitně zajistit bezpečnost naší republiky, proto chce podle „švýcarského vzoru“ zavést od mladé generace osmi týdenní základní vojenský výcvik a tímto doplníme přípravu záloh pro profesionální jádro armády. „Chceme také rozšířit vojenskou spolupráci států V4. Odmítáme účast na agresivních akcích a vojenských provokacích. Spojíme zkvalitnění branných schopností země s diplomatickým úsilím o mír,“ tvrdí strana.

  30) Strana Práv Občanů - Zemanovci (SPO)

  Otázky obrany a bezpečnosti mají na čtvrtém, posledním místě v rámci zvláštního programového oddílu „Česká republika ve světě“. Za největší hrozbu pro bezpečnost ČR a stabilitu jejího politického, ekonomického a sociálního systému považuje SPO neřízenou masovou migraci.

  Bezpečnostní hrozbou pro ČR vidí strana také rovněž v možnosti rozšíření ozbrojeného konfliktu z východu Ukrajiny na celé její území. „To by mělo za následek příchod dalších milionů migrantů z Ukrajiny, z nichž by zřejmě nejvíce směřovalo do jazykově blízkých zemí, zejména do ČR a na Slovensko. Tato hrozba v sobě zároveň nese i riziko vzniku rozsáhlého válečného konfliktu mezi Ruskou federací a armádami zemí NATO na území Evropy, vyvolaného ať už náhodou, nebo úmyslnou provokací jedné ze stran,“ píše se v programu.

  Strana označuje za riziko také současný stav armády. Ke zlepšení navrhuje prostřednictvím zpravodajských služeb analyzovat rizika, objektivně ohrožující ČR a bezpečnost jejích obyvatel, provést armádní audit a přijmout krizový program pro posílení schopností armády.

  Českou armádu transformovat na divizní typ o síle 2 až 3 univerzálních mechanizovaných brigád. Výrazně zvýšit počty bojeschopných příslušníků pozemních sil, včetně příslušníků speciálních jednotek a komand, například po vzoru Izraele.

  Cílem je pak podle SPO dosažení počtu 15 tisíc bojeschopných vojáků a vytvoření jednotek takzvané. Národní gardy. Strana chce zvyšovat postupně rozpočet resortu obrany příštích pět let nejméně o 3 až 4 miliardy ročně.

  31) Národ Sobě

  Ve volebním programu se o obraně a bezpečnosti nezmiňuje, ale v obecném programu strany se objevuje téma bezpečnosti v abecedním pořadí pod písmenem „B“. „Obrana a bezpečnost je priorita každého státu, vnitřní i vnější. Je přímo spojena se spokojeností obyvatel národa a úrovní demokracie,“ uvádí uskupení.

  Řešením podle programu není dnes tolik diskutované obnovení základní vojenské služby, ale že každý musí sám chtít hájit svou zemi. „Toho docílíme, když se bude občan cítit dobře a bude hájit vše, co má,“ uvádí se v programu.

  Obnovena by ale měla být branná výchova na všech stupních a také dobrovolné spolky pod patronátem armády. „Zájemci se zde mohou dobrovolně celoživotně vzdělávat ve vojenských oblastech,“ píše se na stránkách uskupení.

  inc natoaktual.cz

  Barista i záchranář u kanónu

  Říjen 2019

  Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

  Dny NATO v Ostravě

  Září 2019

  Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

  Továrna na instruktory

  Červenec 2019

  Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

  Mraky prachu, vedro a léčky

  Červen 2019

  Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

  Partneři portálu

  NATO PDD iDnes.cz Newton Media