natoaktual.cz

Summit NATO 2023

Speciální příloha
k summitu ve Vilniusu

 • natoaktual.cz
 • Zpravodajství
 • Informační centrum o NATO
 • nato.idnes.cz

 • Tajné služby: V Česku sílí čínská špionáž, Rusko využívá ambasádu

  3. prosince 2018  11:23
  Intenzita aktivit čínských zpravodajců působících v ČR pod diplomatickým krytím podle Bezpečnostní informační služby výrazně rostla. A podobá se ruskému modelu. Na posilující čínské výzvědné aktivity upozorňuje i Vojenské zpravodajství. Rusko podle tajných služeb těží ze své početné "diplomatické" mise v Praze.  

  Kyberútoky jsou novou bezpečnostní výzvou. | foto: NATO Photos

  Podle výroční zprávy Bezpečnostní zpravodajské služby za rok 2017 na českém území pokračovala aktivita ruské a čínské státní moci ohrožující bezpečnost naší země. „Ruská činnost se kontinuálně orientovala zejména na vlivové operace a vědomé i nevědomé vytěžování českých zdrojů. Čínské aktivity v dotčeném roce vykazovaly oproti předchozímu roku méně ovlivňování a více zpravodajského pronikání,“ uvádí BIS.

  S ohledem na ruskou špionáž v Česku pokračoval přístup využívání nedeklarovaných zpravodajských důstojníků využívajících diplomatického krytí. Podle BIS je právě ruský diplomatický sbor tím nejvýznamnější zdrojem rizika nevědomého kontaktu s ruskou zpravodajskou službou.

  Dlouhodobý nárůst rizik spojený s ruskou špionáží souvisí podle zpravodajců rovněž s lehkovážným přístupem Čechů. „Velikost ruské diplomatické mise a její vysoká „promořenost“ osobami s napojením na ruské zpravodajské služby dlouhodobě způsobuje nárůst rizik spojených s lehkovážným přístupem českých občanů, zejména politiků a státních zaměstnanců, k neutajovaným, ale interním, neveřejným informacím,“ konstatuje zpráva.

  V roce 2017 BIS sice nezaznamenala posilování čínských zpravodajských kapacit v rámci diplomatické mise v ČR, ale „výrazně však vzrostla intenzita“ zpravodajské činnosti čínských zpravodajců působících v ČR pod diplomatickým krytím a zpravodajská činnost proti českým cílům vedená z Číny.

  Śpioni cílí i na armádu a technologie

  „S ohledem na vysokou intenzitu čínské zpravodajské činnosti v ČR pokládá BIS riziko vystavení českých občanů čínskému špionážnímu zájmu v Číně za extrémně vysoké,“ uvádí čeští zpravodajci.

  Přístup čínské zpravodajské rozvědky připodobnili k ruské špionáži, podle závěrů je stejně hybridní. „Hrozbu může představovat zpravodajský důstojník stejně jako kariérní diplomat či byznysmen.“

  Podobná zjištění ve své právě publikované výroční zprávě za rok 2017 předložilo také Vojenské zpravodajství (VZ). Aktivity zpravodajských služeb cizích mocí na území ČR byly podle zjištění na podobné úrovní jako v roce 2016. Konkrétní země zpráva VZ ale nezmiňuje.

  „Cílem jejich působení bylo, kromě získávání informací, také posílení vlivu jejich sponzorské země na politické a ekonomické struktury České republiky,“ konstatovala vojenská tajná služba.

  Cizí zpravodajské služby se podle VZ snažily rovněž monitorovat rozvoj schopností české armády a získávat informace o vojenském průmyslu a technologiích.

  Útoků v kyberprostoru přibývá

  Podle Vojenského zpravodajství se pokračující zvýšená aktivita některých vojensky významných států v kybernetickém prostoru soustředila především na kybernetické špionážní operace, kampaně a útoky.

  Kyberhrozby

  • APT -  Advanced Persistent Threat - také pokročilá a trvalá hrozba. Typickým účelem APT je dlouhodobé a vytrvalé infiltrování a zneužívání cílového systému za pomoci pokročilých a adaptivních technik (na rozdíl od běžných jednorázových útoků)
  • DDoS -  Distribuované odmítnutí služby - typ síťového útoku na servery, internetové služby nebo celé sítě, který způsobuje přehlcování serverů, přetěžování sítě a blokování služeb. Výsledkem bývá nefunkčnost a nedostupnost služby pro internetové uživatele. U DDoS je do útoku zapojeno více počítačů s vědomím nebo bez vědomí jejich uživatelů
  • Botnet (síť botů) – síť infikovaných počítačů ovládaných jediným hackerem/crackerem, který tak má přístup k výpočetnímu výkonu mnoha tisíců strojů současně. Umožňuje provádět nezákonnou činnost ve velkém měřítku
  • IoT - Internet věcí – síť fyzických zařízení, vozidel, domácích spotřebičů a dalších zařízení, která jsou vybavena elektronikou, softwarem, senzory, pohyblivými částmi a síťovou konektivitou umožňující těmto zařízením se propojit a vyměňovat si data
  • Ransomware – druh malware, pomocí kterého vzdálený útočník zašifruje data na počítači oběti a následně požaduje výkupné za sdělení hesla k těmto datům

  Zdroj. Vojenské zpravodajství

  „Jejich typickým zaměřením byly prvky kritické informační infrastruktury, infrastruktury významných vládních institucí, bezpečnostních subjektů a soukromých společností,“ uvádí tajná služba.

  S růstem kybernetické špionáže vojenští zpravodajci zaznamenali využívání sofistikovanějších forem kyberšpionáže (takzvané Advanced Persistent Threat - APT) proti různým vládním, vojenským, veřejným i privátním cílům včetně klíčových částí kritické informační infrastruktury.

  Nejrozšířenějšími nelegálními aktivitami v kyberprostoru pak byla kompromitace malwarem a kybernetické útoky za použití technik sociálního inženýrství či manipulací legitimních uživatelů.

  Rozvoj Vojenské zpravodajství zaznamenalo také u techniky útoků typu DDoS, ke kterým se stále více používaly takzvané „botnety“, zahrnující i stále populárnější běžné elektronické přístroje a spotřebiče připojené k internetu, takzvaný „Internet věcí“.

  Mediálně nejviditelnějšími kampaněmi s nejlépe popsanými důsledky se pak staly útoky prostřednictvím ransomwaru „WannaCry“, „Petya“ a „NotPetya“, nicméně ČR byla těmito globálními incidenty podle VZ zasažena jen minimálně.

  Další sledovanou oblastí kybernetických útoků je pak napadání počítačových sítí a infrastruktur veřejného i privátního sektoru s cílem jejich zneužívání k nelegální těžbě kryptoměn. „Významnou část nelegálních kybernetických aktivit však opět tvořila oblast kybernetického zločinu,“ konstatuje zpráva VZ.

  Rusku jde o oslabení NATO a EU

  Rusko v ČR podle BIS uplatňuje svou obvyklou hybridní strategii, jejímž cílem je oslabit NATO a EU mimo jiné cestou oslabení členských států. K hybridní strategii využívá všech dostupných vojenských i nevojenských nástrojů, jako jsou špionáž, organizovaný zločin či korupce, ale i možnosti nabízené protistranou, jako je svoboda slova v ČR a dezinformace.

  Nástroje mohou být použity tak, jak používány jsou či se mohou navzájem nahrazovat a zastupovat. „Oligarcha či kriminální autorita provádí zpravodajskou činnost a naopak, zpravodajský důstojník jedná jako akademik a akademik jako zpravodajec, ekonomická činnost není vedena za účelem obchodního, nýbrž politického či vojenského zisku a podobně,“ konstatuje BIS.

  Zároveň varuje před skutečností, že pokud protistrana získá dostatečné množství neutajovaných interních informací od více zdrojů, nebude už potřebovat krást utajované informace. „To, že si o někom myslíte, že je pouze diplomat, neznamená, že nepředstavuje riziko či problém.“

  I v loňském roce byla České republika cílem ruských aktivit, které cílily proti NATO a EU. „Českým problémem však je, že „pro stromy nevidíme les,“ shrnuje BIS.

  Jednotlivé segmenty či součásti hybridní strategie mohou představovat jen kouřovou clonu, která má připoutat pozornost či vyvolat chaos, uvádí kontrarozvědka. BIS proto například nerozpracovává takzvané dezinformační weby jako samostatnou hrozbu, ale věnuje se zpravodajskému rozpracování ruských vlivových operací proti ČR a jejím zájmům jako komplexnímu problému. Snahou BIS je odfiltrovat kouřovou clonu a identifikovat klíčové linie ruských operací. Právě dezinformační servery jsou podle poznatků BIS většinou součástí kouřové clony, která má krýt zásadnější aktivity.

  Drtivá většina dezinformačních webů je dílem českých občanů, které nepodporují ruské entity, ale jsou přesvědčeni o škodlivosti NATO, EU či USA. Aktivisté pak využívají svá občanská práva a svobody a šíří to, čemu věří, uvádí BIS. „Čímž ovšem nijak nezpochybňujeme, že tyto lidi a jejich webové projekty zneužívá ruská strana pro šíření propagandy a dezinformací,“ dodává BIS.

  inc natoaktual.cz

  Barista i záchranář u kanónu

  Říjen 2019

  Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

  Dny NATO v Ostravě

  Září 2019

  Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

  Továrna na instruktory

  Červenec 2019

  Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

  Mraky prachu, vedro a léčky

  Červen 2019

  Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

  Partneři portálu

  NATO PDD iDnes.cz Newton Media