natoaktual.cz

Minuta týdne: Mexiko ve válce, povolání záloh a pozvánka Severní Makedonii

17. května 2021  10:45
Zastavte se na jedinou minutu a připomeňte si důležité události či výročí z historie i nedávné minulosti spojené s bezpečnostní problematikou, ke kterým došlo v týdnu od 17. do 23. května, v pravidelném seriálu natoaktual.cz.  

Minuta týdne | foto: natoaktual.cz

17. května 2002 bylo s podporou NATO založeno fórum „Nová obranná agenda“. Jeho cílem mělo být projednávaní obranných a bezpečnostních politik NATO a Evropské unie mezi odborníky z různých oblastí. V současnosti je většina jeho agendy součástí nezávislého think-tanku Přátelé Evropy.

Zdroj: NATO

18. května 1950, téměř rok po vzniku Severoatlantické aliance, se ministři zahraničních věcí dvanácti zakládajících států setkali v Lancasteru v Londýně, aby se dohodli na cílech, prioritách a struktuře NATO.

Zdroje: FCDO.GOV, britishpathe.com

19. května 2016 podepsali ministři zahraničních věcí členských státu Aliance přístupový protokol pro Severní Makedonii. Neformální pozvání bylo vysloveno již v prosinci 2015 i přes ostrou kritiku ze strany Ruska, které pozvání Severní Makedonie označilo za provokaci. Severní Makedonie se členským státem NATO stala v roce 2020 po vyřešení sporu s Řeckem ohledně svého názvu.

Zdroj: NY Times

20. května 1938 byl do zbraně povolán I. ročník záloh československé branné moci s cílem zabezpečit ostrahu hranic před možným nájezdem německých vojsk. Všeobecná mobilizace byla prezidentem vyhlášena v září téhož roku.

Zdroj: Univerzita obrany

21. května 2008 Vláda České republiky oficiálně uznala nezávislost Kosova vyslovením souhlasu s navázáním diplomatických styků. Potvrdila tím svoji aktivní politiku na západním Balkánu a úsilí o stabilizaci regionu a rozvoj demokracie.

Zdroj: Vláda ČR

22. května 1942 vstoupilo do druhé světové války Mexiko vyhlášením války proti mocnostem Osy poté, co německé ponorky začaly útočit na jejich obchodní lodě a ropné tankery. Válka měla pro Mexiko přínos v podobě finanční podpory Spojených států na rozvoj dopravy, průmyslu, armády a dalších, ale i rozvoje mexicko-amerických vztahů.

Zdroj: thoughtco.com

23. květen 1618 byl začátkem třicetileté války, na kterou se váže tzv. Pražská defenestrace, kdy došlo k vyhození katolických císařských místodržících z okna kanceláře na Pražském hradě.

Zdroj: VHÚ

luc natoaktual.cz
zpět na článek