natoaktual.cz

Minuta týdne: připojení Irska, Solana a síly rychlé reakce

1. prosince 2020  19:39
Zastavte se na jedinou minutu a připomeňte si důležité události či výročí z historie i nedávné minulosti spojené s bezpečnostní problematikou, ke kterým došlo v týdnu od 1. do 6. prosince, v pravidelném seriálu natoaktual.cz.  

Minuta týdne | foto: natoaktual.cz

1. prosince 1999 se k aliančnímu programu Partnerství pro mír (Partnership for peace) připojilo Irsko. To je tradičně považováno za vojensky neutrální stát. Cílem tohoto vzájemného partnerství je zlepšování schopností obranných sil a účast irských jednotek na mezinárodních mírových misích pod mandátem Organizace spojených národů (OSN).

V současnosti je Irsko zapojeno v několika misích OSN, Evropské unie a Severoatlantické aliance. V roce 1999 začalo působit v rámci alianční mise KFOR jako logistická podpora a za jeho největší úspěch je považováno velení jednoho z pěti mnohonárodních regionálních velitelství. V minulosti irské jednotky působily například v Afghánistánu (mise ISAF).

Zdroje: NATO, Irish Defence Forces 

2. prosince 2014 vyhlásil generální tajemník NATO Jens Stoltenberg po zasedání ministrů zahraničních věcí členských států NATO v Bruselu dohodu o vytvoření vojenských jednotek rychlé reakce. Síly měly sloužit jako ochrana před Ruskem a jinými hrozbami. Jednotky měly být schopné reagovat do 48 hodin od aktivace. Jejich vznik byl naplánován již na začátek roku 2015 s cílem vytvoření trvalého uskupení. Šlo o nejvýznamnější krok v posílení kolektivní obrany od konce studené války.

Zdroje: NATO 1, NATO 2

3. a 4. prosince 2019 se v Londýně konal summit NATO, který kromě jiných důležitých témat připomněl 70. výročí vzniku Severoatlantické aliance. Při této příležitosti jsme připravili speciální přílohu s výběrem článků a komentářů, které se věnují probíraným tématům jako 5G, hybridní hrozby, Rusko a Čína, či vzdušná ochrana Pobaltí.

5. prosince 1995 byl na post generálního tajemníka NATO zvolen španělský diplomat Javier Solana. Stal se tak v pořadí devátým lídrem Severoatlantické aliance, za jehož působení se uskutečnily první alianční operace, vznikla Rada euroatlantického partnerství či došlo k rozšíření Aliance o země bývalé Varšavské smlouvy (včetně České republiky).

Jeho vyjednávání s ruským ministrem zahraničí Jevgenijem Primakovem přispěla k uzavření Zakládajícího aktu o vzájemných vztazích, spolupráci a bezpečnosti mezi NATO a Ruskou federací. Pro zjednodušení a zefektivnění spolupráce byla zřízena Stálá společná rada NATO-Rusko, předchůdce dnešní Rady NATO-Rusko.

Zdroje: Natoaktual, NATO

luk natoaktual.cz
zpět na článek