natoaktual.cz

Summit NATO 2023

Speciální příloha
k summitu ve Vilniusu

 • natoaktual.cz
 • Zpravodajství
 • Informační centrum o NATO
 • nato.idnes.cz

 • Zahraniční

  U.S. Army War College guide to national security issues: theory of war and strategy

  26.1.2011

  Rozsáhlý sborník k teoriím bezpečnostních a vojenských strategií a boje, pokrývající témata moci,...

  U.S. Army War College guide to national security issues: national security policy and strategy

  26.1.2011

  Rozsáhlý sborník na téma národní bezpečnosti a jejích strategií, pokrývající témata národních...

  Global security in a multipolar world

  26.1.2011

  Sborník analyzující bezpečnostní roli velmocí a významných regionů v novém století, konkrétně...

  The PLA at home and abroad: assessing the operational capabilities of China's military

  26.1.2011

  Rozsáhlý sborník analyzující současný stav a operační možnosti ozbrojených sil Číny jak doma, tak v...

  What ambitions for European defence in 2020?

  26.1.2011

  Sborník má za cíl definovat dlouhodobé bezpečnostní a obranné cíle Evropské unie a nastínit cestu,...

  Nebojte se (v) EU: hrozby, reakce a budoucnost evropské bezpečnosti

  26.1.2011

  Brožura s klíčovými informacemi z oblasti bezpečnostní dimenze evropské integrace a souvisejících...

  Působení nečlenských zemí NATO v aliančních operacích: bakalářská práce

  1.12.2010

  Bakalářská práce se podrobně zabývá způsobem a rozsahem zapojení nečlenských zemí Severoatlantické...

  Security in an uncertain world: a Canadian perspective on NATO's new strategic concept

  1.12.2010

  Obnova NATO musí vycházet ze čtyř základních principů: závazky musí být podpořeny zdroji; členské...

  Implications of a changing NATO

  1.12.2010

  Studie načrtává čtyři možné scénáře budoucího vývoje NATO: vedoucí role USA v NATO 1) zůstává...

  Risking NATO: testing the limits of the alliance in Afghanistan

  1.12.2010

  Publikace hodnotí roli NATO jako aliance na základě její historie, ale zaměřuje se na současnost a...

  Die 'neue europäische Sicherheitsarchitektur': Sicherheit in, für und vor Europa?

  6.10.2009

  Autor se zabývá otázkou, jak byla mezi lety 1990-2004 budována evropská bezpečnostní architektura....

  Die NATO auf dem Weg ins 21. Jahrhundert

  6.10.2009

  Jednotlivé práce se zabývají základními i aktuálními otázkami evropské, transatlantické a globální...

  Die NATO: vom Verteidigungsbündnis zur Weltpolizei

  6.10.2009

  Od čistě obranné aliance v éře studené války prošlo NATO zásadními změnami, a to hlavně po pádu...

  EU security and defence: core documents 2008

  6.10.2009

  Přehledová práce obsahující hlavní dokumenty týkající se bezpečnosti a obrany, které vzešly ze...

  War crimes, conditionality and EU integration in the Western Balkans

  6.10.2009

  Autoři se zaměřují na oblast západního Balkánu a dopad tamního historického vývoje na vztahy a...

  France, European defence and NATO

  6.10.2009

  Autorka hodnotí a analyzuje francouzské návrhy na budoucí směřování Evropské bezpečnostní a obranné...

  What ambitions for European defence in 2020?

  6.10.2009

  S výhledem do roku 2020 se autoři příspěvků zamýšlí nad bezpečnostními a obrannými ambicemi...

  Information operations: doctrine and practice: a reference handbook

  6.10.2009

  Publikace obhajuje nezbytnost informačních operací a zároveň vymezuje, co spadá a co nespadá pod...

  Energy security and global politics: the militarization of resource management

  6.10.2009

  Autoři analyzují strategie energetické bezpečnosti v době, kdy se energetické zdroje často stávají...

  Countering the proliferation of weapons of mass destruction: NATO and EU options in the Mediterranean and the Middle East

  6.10.2009

  Očekává se, že snižování počtu zbraní hromadného ničení se stane hlavním tématem nové národní...

  Gender and the military: women in the armed forces of Western Europe

  6.10.2009

  Autorka se zaměřuje na často kontroverzní téma žen v armádě a na jejich vztah k válce. Studie...

  Russia and NATO since 1991: from Cold War through cold peace to partnership?

  6.10.2009

  Autor poskytuje komplexní analýzu vývoje vztahů mezi Ruskem a NATO od roku 1991. Zkoumá dopad krize...

  The U.S. Army/Marine Corps counterinsurgency field manual: U.S. Army field manual no. 3-24: Marine Corps warfighting publication no. 3-33.5

  6.10.2009

  Příručka shromažďuje vědomosti o povstáních a jejich potlačování, jež většina armádních důstojníků...

  A general speaks out: the truth about the wars in Afghanistan and Iraq

  6.10.2009

  Zástupce velitele U.S. Central Command nahlíží na zásadní válečné konflikty moderní doby v...

  Security sector reform in transforming societies: Croatia, Serbia and Montenegro

  6.10.2009

  Autor publikace využívá zkušeností z Chorvatska, Srbska a Černé Hory, aby zkoumal kontrolu, řízení...

  Communicating strategically: public relations, organisational legitimacy and NATO's bid for Kosovo

  6.10.2009

  Autorka popisuje vztahy s veřejností jako důležitý prvek v zachování důvěryhodnosti organizace a na...

  Cyberpower and national security

  6.10.2009

  Publikace se podrobně zabývá otázkami bezpečnosti v kyberprostoru. Více než dvacet přispěvatelů...

  The United States, NATO, and a new multilateral relationship

  6.10.2009

  Jednotlivé kapitoly analyzují vztah mezi USA a Severoatlantickou aliancí v různých obdobích...

  Beyond reconstruction in Afghanistan: lessons from development experience

  6.10.2009

  Autoři příspěvků zkoumají Afghánistán z ekonomických, politických a sociálních úhlů a analyzují...

  The new NATO: its survival and resilience

  6.10.2009

  Kniha obsahuje stručný popis vývoje a změn v Severoatlantické alianci od konce studené války do...

  The maritime dimension of international security: terrorism, piracy, and challenges for the United States

  6.10.2009

  Autor se zaměřuje na problematiku pirátství, hlavní hrozby a rozsah pirátství ve vztahu k USA a...

  Where is NATO going?

  6.10.2009

  Sborník příspěvků definuje současný význam a budoucí směřování Aliance (např. historii a budoucnost...

  The Taliban and the crisis of Afghanistan

  6.10.2009

  Autoři jednotlivých příspěvků se zaměřují na hnutí Taliban a jeho fungování v Afghánistánu od...

  The utility of force: the art of war in the modern world

  6.10.2009

  Kniha shrnuje zkušenosti a úvahy autora, který čtyřicet let zastával funkci v britské armádě....

  NATO renewed: the power and purpose of transatlantic cooperation

  6.10.2009

  Autor popisuje přizpůsobování NATO požadavkům nastalé éry globalizace bezpečnostních rizik....

  International security: the contemporary agenda

  6.10.2009

  Publikace se zabývá klíčovými bezpečnostními výzvami a vývojem ve světě po studené válce. Popisuje...

  Barista i záchranář u kanónu

  Říjen 2019

  Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

  Dny NATO v Ostravě

  Září 2019

  Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

  Továrna na instruktory

  Červenec 2019

  Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

  Mraky prachu, vedro a léčky

  Červen 2019

  Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

  Partneři portálu

  NATO PDD iDnes.cz Newton Media