Zahraniční

U.S. Army War College guide to national security issues: theory of war and strategy

26.1.2011  14:12
Rozsáhlý sborník k teoriím bezpečnostních a vojenských strategií a boje, pokrývající témata...  celý článek

Edited by J. Boone Bartholomes, Jr.

U.S. Army War College guide to national security issues: national security policy and strategy

26.1.2011  14:11
Rozsáhlý sborník na téma národní bezpečnosti a jejích strategií, pokrývající témata národních...  celý článek

Edited by J. Boone Bartholomes, Jr.

Global security in a multipolar world

26.1.2011  14:10
Sborník analyzující bezpečnostní roli velmocí a významných regionů v novém století, konkrétně...  celý článek

Edited by Luis Peral

The PLA at home and abroad: assessing the operational capabilities of China's military

26.1.2011  14:07
Rozsáhlý sborník analyzující současný stav a operační možnosti ozbrojených sil Číny jak doma,...  celý článek

Roy Kamphausen, David Lai, Andrew Scobell (eds.)

What ambitions for European defence in 2020?

26.1.2011  10:52
Sborník má za cíl definovat dlouhodobé bezpečnostní a obranné cíle Evropské unie a nastínit...  celý článek

Edited by Álvaro de Vasconcelos

Nebojte se (v) EU: hrozby, reakce a budoucnost evropské bezpečnosti

26.1.2011  10:51
Brožura s klíčovými informacemi z oblasti bezpečnostní dimenze evropské integrace a...  celý článek

Jan Závěšický, Ondřej Rojčík (eds.)

Působení nečlenských zemí NATO v aliančních operacích: bakalářská práce

1.12.2010  13:19
Bakalářská práce se podrobně zabývá způsobem a rozsahem zapojení nečlenských zemí...  celý článek

Eliška Prchlíková

Security in an uncertain world: a Canadian perspective on NATO's new strategic concept

1.12.2010  13:18
Obnova NATO musí vycházet ze čtyř základních principů: závazky musí být podpořeny zdroji;...  celý článek

Paul H. Chapin

Implications of a changing NATO

1.12.2010  13:18
Studie načrtává čtyři možné scénáře budoucího vývoje NATO: vedoucí role USA v NATO 1) zůstává...  celý článek

Phillip R. Cuccia

Risking NATO: testing the limits of the alliance in Afghanistan

1.12.2010  13:17
Publikace hodnotí roli NATO jako aliance na základě její historie, ale zaměřuje se na...  celý článek

Andrew R. Hoehn, Sarah Harting

Die 'neue europäische Sicherheitsarchitektur': Sicherheit in, für und vor Europa?

6.10.2009  14:06
Autor se zabývá otázkou, jak byla mezi lety 1990-2004 budována evropská bezpečnostní...  celý článek

Michael Berndt

Die NATO auf dem Weg ins 21. Jahrhundert

6.10.2009  14:05
Jednotlivé práce se zabývají základními i aktuálními otázkami evropské, transatlantické a...  celý článek

Heiner Timmermann, August Pradetto (Hg.)

Die NATO: vom Verteidigungsbündnis zur Weltpolizei

6.10.2009  14:04
Od čistě obranné aliance v éře studené války prošlo NATO zásadními změnami, a to hlavně po...  celý článek

Johannes Varwick

EU security and defence: core documents 2008

6.10.2009  14:03
Přehledová práce obsahující hlavní dokumenty týkající se bezpečnosti a obrany, které vzešly ze...  celý článek

Compiled by Catherine Gliére

War crimes, conditionality and EU integration in the Western Balkans

6.10.2009  14:02
Autoři se zaměřují na oblast západního Balkánu a dopad tamního historického vývoje na vztahy a...  celý článek

Edited by Judy Batt and Jelena Obradovic-Wochnik

France, European defence and NATO

6.10.2009  14:01
Autorka hodnotí a analyzuje francouzské návrhy na budoucí směřování Evropské bezpečnostní a...  celý článek

Karine Lisbonne-de Vergeron

What ambitions for European defence in 2020?

6.10.2009  14:00
S výhledem do roku 2020 se autoři příspěvků zamýšlí nad bezpečnostními a obrannými ambicemi...  celý článek

Edited by Álvaro de Vasconcelos

Information operations: doctrine and practice: a reference handbook

6.10.2009  13:59
Publikace obhajuje nezbytnost informačních operací a zároveň vymezuje, co spadá a co nespadá...  celý článek

Christopher Paul

Energy security and global politics: the militarization of resource management

6.10.2009  13:58
Autoři analyzují strategie energetické bezpečnosti v době, kdy se energetické zdroje často...  celý článek

Edited by Daniel Moran and James A. Russell

Countering the proliferation of weapons of mass destruction: NATO and EU options in the Mediterranean and the Middle East

6.10.2009  13:56
Očekává se, že snižování počtu zbraní hromadného ničení se stane hlavním tématem nové národní...  celý článek

Thanos P. Dokos

Gender and the military: women in the armed forces of Western Europe

6.10.2009  13:55
Autorka se zaměřuje na často kontroverzní téma žen v armádě a na jejich vztah k válce. Studie...  celý článek

Helena Carreiras

Russia and NATO since 1991: from Cold War through cold peace to partnership?

6.10.2009  13:55
Autor poskytuje komplexní analýzu vývoje vztahů mezi Ruskem a NATO od roku 1991. Zkoumá dopad...  celý článek

Martin A. Smith

The U.S. Army/Marine Corps counterinsurgency field manual: U.S. Army field manual no. 3-24: Marine Corps warfighting publication no. 3-33.5

6.10.2009  13:54
Příručka shromažďuje vědomosti o povstáních a jejich potlačování, jež většina armádních...  celý článek

United States. Dept. of the Army

A general speaks out: the truth about the wars in Afghanistan and Iraq

6.10.2009  13:53
Zástupce velitele U.S. Central Command nahlíží na zásadní válečné konflikty moderní doby v...  celý článek

Michael DeLong with Noah Lukeman

Security sector reform in transforming societies: Croatia, Serbia and Montenegro

6.10.2009  13:52
Autor publikace využívá zkušeností z Chorvatska, Srbska a Černé Hory, aby zkoumal kontrolu,...  celý článek

Timothy Edmunds

Communicating strategically: public relations, organisational legitimacy and NATO's bid for Kosovo

6.10.2009  13:51
Autorka popisuje vztahy s veřejností jako důležitý prvek v zachování důvěryhodnosti organizace...  celý článek

Michele Schoenberger-Orgad

Cyberpower and national security

6.10.2009  13:50
Publikace se podrobně zabývá otázkami bezpečnosti v kyberprostoru. Více než dvacet...  celý článek

Edited by Franklin D. Kramer, Stuart H. Starr, and Larry K. Wentz

The United States, NATO, and a new multilateral relationship

6.10.2009  13:49
Jednotlivé kapitoly analyzují vztah mezi USA a Severoatlantickou aliancí v různých obdobích...  celý článek

Frank R. Douglas

Beyond reconstruction in Afghanistan: lessons from development experience

6.10.2009  13:49
Autoři příspěvků zkoumají Afghánistán z ekonomických, politických a sociálních úhlů a...  celý článek

Edited by John D. Montgomery and Dennis A. Rondinelli

The new NATO: its survival and resilience

6.10.2009  13:48
Kniha obsahuje stručný popis vývoje a změn v Severoatlantické alianci od konce studené války...  celý článek

Mohammed Moustafa Orfy

The maritime dimension of international security: terrorism, piracy, and challenges for the United States

6.10.2009  13:47
Autor se zaměřuje na problematiku pirátství, hlavní hrozby a rozsah pirátství ve vztahu k USA...  celý článek

Peter Chalk

Where is NATO going?

6.10.2009  13:46
Sborník příspěvků definuje současný význam a budoucí směřování Aliance (např. historii a...  celý článek

Edited by Martin A. Smith

The Taliban and the crisis of Afghanistan

6.10.2009  13:45
Autoři jednotlivých příspěvků se zaměřují na hnutí Taliban a jeho fungování v Afghánistánu od...  celý článek

Edited by Robert D. Crews and Amin Tarzi

The utility of force: the art of war in the modern world

6.10.2009  13:44
Kniha shrnuje zkušenosti a úvahy autora, který čtyřicet let zastával funkci v britské armádě....  celý článek

Rupert Smith

NATO renewed: the power and purpose of transatlantic cooperation

6.10.2009  13:42
Autor popisuje přizpůsobování NATO požadavkům nastalé éry globalizace bezpečnostních rizik....  celý článek

Sten Rynning

International security: the contemporary agenda

6.10.2009  13:41
Publikace se zabývá klíčovými bezpečnostními výzvami a vývojem ve světě po studené válce....  celý článek

Roland Dannreuther

Informační centrum o NATO

Informační centrum o NATO je veřejným informačním zařízením poskytujícím informace o Severoatlantické alianci.

INFORMAČNÍ CENTRUM O NATO
Jungmannova 17
110 00 Praha 1

info@natoaktual.cz
tel.: 221-506-758

Facebook RSS

Projekt podporuje Public Diplomacy Division NATO

Barista i záchranář u kanónu

Říjen 2019

Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

Dny NATO v Ostravě

Září 2019

Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

Továrna na instruktory

Červenec 2019

Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

Mraky prachu, vedro a léčky

Červen 2019

Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.