natoaktual.cz

Generální tajemníci NATO

Generální tajemník je nejvyšším civilním představitelem Severoatlantické aliance. Jeho úlohou je řídit proces konzultací a rozhodování v NATO a zajišťovat, aby byla rozhodnutí naplňována. Je rovněž hlavním mluvčím Aliance a šéfem mezinárodního štábu.  
zpět na článek