natoaktual.cz

Summit NATO 2023

Speciální příloha
k summitu ve Vilniusu

 • natoaktual.cz
 • Zpravodajství
 • Informační centrum o NATO
 • nato.idnes.cz

 • PROJEKTY A AKTIVITY INFORMAČNÍHO CENTRA O NATO
  Projekty uskutečněné v roce 2014
  • Publikace factboxů
   prosinec 2014
   Informační centrum o NATO vydalo stručné přehledy informací ke čtyřem aktuálním bezpečnostním tématům. Tzv. factboxy jsou dostupné zde.

  • Přednáška pro německé akademiky a vojáky o významu a roli NATO pro Českou republiku
   18. prosince 2014
   Informační centrum o NATO připravuje již druhou přednášku o významu a roli NATO pro Českou republiku pro skupinu německých akademiků a důstojníků německé armády. Přednášku s názvem „Od Varšavské smlouvy k NATO – společný obranný svazek a bezpečnostní zájmy České republiky“ přednese gen. (vv) Jiří Šedivý.
  Přednáška gen. Jiřího Šedivého pro německou skupinu. (18.12. 2014)
  Přednáška gen. Jiřího Šedivého pro německou skupinu. (18.12. 2014)
  Přednáška gen. Jiřího Šedivého pro německou skupinu. (18.12. 2014)
  • Expertní konference: Security Environment Change in 2014: NATO-Russia Relations after the NATO Wales Summit
   18. prosince 2014
   Informační centrum o NATO je partnerem expertní konference zabývající se vztahy NATO a Ruska. Akci pořádá Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) za podpory Odboru veřejné diplomacie NATO.
  Expertní konference o vztazích NATO a Ruska: Security Environment Change in 2014: NATO-Russia Relations after the NATO Wales Summit. (18.12. 2014)
  Expertní konference o vztazích NATO a Ruska: Security Environment Change in 2014: NATO-Russia Relations after the NATO Wales Summit. (18.12. 2014)
  • Česká republika v NATO: výroční audit
   16. prosince 2014
   Na závěr roku proběhlo v Informačním centru o NATO druhé setkání zástupců české bezpečnostní a zahraničně politické komunity nazvané „Česká republika v NATO: výroční audit“, kterým pokračujeme v nové tradici každoročních neformálních jednání, jejichž cílem je zhodnotit, do jaké míry se naplňují očekávání spojená se vstupem do Severoatlantické aliance.
  Česká republika v NATO: výroční audit (IC NATO, 16. prosince 2014)
  Česká republika v NATO: výroční audit (IC NATO, 16. prosince 2014)
  Česká republika v NATO: výroční audit (IC NATO, 16. prosince 2014)
  Česká republika v NATO: výroční audit (IC NATO, 16. prosince 2014)
  • Regionální obranná spolupráce: Slovenské předsednictví skupiny V4
   2. prosince 2014 - Akce byla kvůli nepřízni počasí organizátory zrušena.
   Informační centrum o NATO je partnerem expertního kulatého stolu zabývajícího se utvářením společné visegrádské Bojové skupiny EU. Experti ze slovenského think tanku Central European Policy Institute (CEPI) prezentují závěry výzkumného projektu Defence Agenda in the Visegrad Region. Akce je pořádaná Asociací pro mezinárodní otázky (AMO) za podpory Odboru veřejné diplomacie NATO.

  • Summit NATO ve Walesu, jeho důsledky pro Alianci a její budoucnost: přednáška pro Model NATO
   22. listopadu 2014
   Informační centrum o NATO je již tradičně partnerem vzdělávacího projektu pro středoškolské studenty z celé České republiky s názvem Model NATO, který organizuje Asociace pro mezinárodní otázky. Představitel IC NATO přednese třicítce studentů přednášku o výsledcích letošního aliančního summitu ve Walesu, a to v rámci jednoho z workshopů letošního Modelu NATO. Více informací naleznete na stránce www.natomodel.cz.
  Přednáška pro workshop Modelu NATO o výsledcích summitu NATO ve Walesu. (22.11. 2014)
  Přednáška pro workshop Modelu NATO o výsledcích summitu NATO ve Walesu. (22.11. 2014)
  • Prezentace pro studenty: Zahraniční mise NATO a zapojení ČR
   19. listopadu 2014
   Informační centrum o NATO připravilo pro studenty dvou tříd táborského Gymnázia Pierra de Coubertina prezentaci a debatu o Severoatlantické alianci, jejích zahraničních misích a zapojení ČR. Akce se za účasti představitele IC NATO uskutečnila v prostorách školy.
  Prezentace o NATO pro studenty táborského gymnázia (19. listopadu 2014)
  Prezentace o NATO pro studenty táborského gymnázia (19. listopadu 2014)
  • Debata se studenty: Severoatlantická aliance a Rusko - nepřátelé?
   6. listopadu 2014
   Informační centrum o NATO realizovalo ve svých prostorách druhou neformální debatu pro studenty Arcibiskupského gymnázia v Praze o NATO, tentokrát o vztazích Aliance a Ruska.
  Debata se studenty gymnázia v IC NATO (23.10.2014)
  • Debata se studenty: Česká republika v NATO 1999-2014
   23. října 2014
   Informační centrum o NATO připravilo neformální debatu pro studenty Arcibiskupského gymnázia v Praze o členství České republiky v NATO. Diskuze se stočila na témata vnímání bezpečnosti a možností občanů ovlivňovat obrannou politiku země či nasazování vojáků v zahraničí.

  • Konference: Current Trends and Future of Global Jihad: Why Should We Fight the Islamic State?
   23. října 2014
   Informační centrum o NATO spolupracovalo na přípravě mezinárodní konference „Current Trends and Future of Global Jihad: Why Should We Fight the Islamic State?“ organizované Centrem transatlantických vztahů vysoké školy CEVRO Institut (PCTR) a International Institute for Counter-Terrorism (ICT) při vysoké škole IDC v Herzliji. Portál natoaktual.cz byl mediálním partnerem akce. Více informací a program naleznete zde.

  • Poznej NATO 2014
   16. října 2014
   Informační centrum o NATO zorganizovalo další ze série besed a ukázek pro středoškolské studenty s cílem představit Severoatlantickou alianci a zapojení ČR v jejím rámci. Letošní druhé pokračování projektu Poznej NATO proběhlo na základně 25. protiletadlového raketového pluku AČR ve Strakonicích, kde během jednodenní akce kromě činnosti Severoatlantické aliance vojáci studentům představili základnu a přípravu jejích vojáků na zapojení do aliančních operací. Studijní exkurze se zúčastnilo sto studentů ze tří strakonických škol. Tiskovou zprávu základny o proběhlé akci naleznete zde, fotogalerii níže.
  Studijní exkurze Poznej NATO základně 25. protiletadlového raketového pluku AČR ve Strakonicích 16. října 2014.
  Studijní exkurze Poznej NATO základně 25. protiletadlového raketového pluku AČR ve Strakonicích.
  Studijní exkurze Poznej NATO základně 25. protiletadlového raketového pluku AČR ve Strakonicích 16. října 2014.
  • Panelová diskuse: The Future of Kurdistan (18. konference Forum 2000)
   14. října 2014 od 17:00
   Informační centrum o NATO spolupracovalo na přípravě panelové diskuze FUTURE OF KURDISTAN, organizovanou Centrem transatlantických vztahů VŠCI a konanou v rámci osmnácté výroční konference Forum 2000. O naléhavých tématech týkajících se bezpečnostní politiky a demokracie regionu hovořili Falah Mustafa Bakir (ministr zahraničních věcí/vedoucí oddělení zahraničních vztahů, Kurdská regionální vláda) a Sergei Danilochkin (ředitel, RFE/RL’s Radio Free Iraq). Více informací a fotografie naleznete zde.

  • Operace NATO a vzdušné síly Armády ČR: debata se studenty v IC NATO
   8. října 2014
   Informační centrum o NATO připravilo pro studenty z Gymnázia J.G. Mendela prezentaci a debatu o působení vzdušných sil Armády ČR v zahraničních misích se zaměřením na alianční operace. Prezentaci v prostorách IC NATO/VŠCI přednesl zástupce základny taktického letectva Čáslav pplk. Jaroslav Míka.
  Operace NATO a vzdušné síly Armády ČR: debata se studenty v IC NATO (8.10. 2014)
  Operace NATO a vzdušné síly Armády ČR: debata se studenty v IC NATO (8.10. 2014)
  Operace NATO a vzdušné síly Armády ČR: debata se studenty v IC NATO (8.10. 2014)
  • Mezinárodní konference o budoucnosti nadzvukových letectev v Evropě
   19. září 2014
   U příležitosti konání Dnů NATO v Ostravě uspořádalo Ministerstvo obrany ČR a Jagello 2000 odbornou konferenci s názvem Air power in Europe: supersonic capabilities and European allies - trends, requirements and opportunities for cooperation. Konference se věnovala schopnostem, aktuálním trendům a možnostem spolupráce v oblasti nadzvukového letectva. Jednání konference zahájili státní tajemníci ministerstev obrany České republiky a Slovenské republiky Daniel Koštoval a Miloš Koterec. Jednání bylo rozděleno do 4 panelů, ve kterých vystoupili zástupci Generálního štábu a Vzdušných sil AČR, dále zástupci rakouského, švédského a belgického letectva, Evropské obranné agentury, Řízení letového provozu Praha, Aero Vodochody, LOM Praha a další.

  • Mezinárodní odborný seminář: aktuální trendy v oblasti počítačové kriminality
   19. září 2014
   U příležitosti konání Dnů NATO v Ostravě uspořádalo Policejní prezidium ČR a Europol ve spolupráci s Jagello 2000 mezinárodní bezpečnostní seminář na téma kyberkriminalita. Vzhledem k dlouhodobé profesionální spolupráci mezi Policejním prezidiem České republiky a Evropským policejním úřadem Europol se bezpečnostní experti a specialisté z Polska, Německa, Slovenska, Rakouska a České republiky setkali k diskuzi izochronních směrů v oblasti počítačové kriminality společně se zástupci Národního bezpečnostního úřadu a představiteli národních korespondentů pro finanční a kybernetickou kriminalitu z Nejvyššího státního zastupitelství v České republice. Setkání se zaměřilo jak na aktuální trendy v oblasti počítačové kriminality, tak i na faktory, které tuto kriminalitu podporuji, zejména anonymizující nástroje a virtuální měny.

  • Joint Sky: debaty českých vojáků v dětských domovech
   19. září 2014
   Informační centrum o NATO uskutečnilo v souvislosti s konáním mezinárodní přehlídky Dny NATO v Ostravě debaty dětí se zástupci Vzdušných sil AČR. Piloti navštívili dětské domovy v Ostravě a Novém Jičíně. Debaty probíhají v rámci projektu IC NATO pod názvem Joint Sky.
  Návštěvy pilotů Vzdušných sil AČR v dětských domovech během Dnů NATO v Ostravě (19.9. 2014)
  Návštěvy pilotů Vzdušných sil AČR v dětských domovech během Dnů NATO v Ostravě (19.9. 2014)
  Návštěvy pilotů Vzdušných sil AČR v dětských domovech během Dnů NATO v Ostravě (19.9. 2014)
  • Joint Sky: debaty zahraničních vojáků na středních školách
   19. září 2014
   Informační centrum o NATO uskutečnilo v souvislosti s konáním mezinárodní přehlídky Dny NATO v Ostravě debaty studentů a dětí se zástupci zahraničních letectev. Piloti amerických vzdušných sil navštívili střední školy v Ostravě. Debaty probíhají v rámci projektu IC NATO pod názvem Joint Sky.
  Joint Sky - debata představitelů letectva USA na středních školách v Ostravě (19.9. 2014)
  Joint Sky - debata představitelů letectva USA na středních školách v Ostravě (19.9. 2014)
  Debata středoškoláků s představiteli letectva USA na středních školách v Ostravě (19.9. 2014).
  • Joint Sky: veřejné besedy s piloty v ostravském Domě knihy
   19. září 2014
   Informační centrum o NATO spolupořádalo již tradiční veřejné neformální debaty s představiteli ozbrojených sil zemí, které se účastnily Dnů NATO v Ostravě. Letos proběhlo toto několikahodinové setkání s volným vstupem v ostravském knihkupectví Dům knihy, a to od 14. do 17. hodiny. Debaty se konají v rámci projektu IC NATO pod názvem Joint Sky.
  Veřejná odpolední debata v ostravském Domě knihy s piloty letectev účastnících se Dnů NATO v Ostravě (19.9. 2014).
  Veřejná odpolední debata v ostravském Domě knihy s piloty letectev účastnících se Dnů NATO v Ostravě (19.9. 2014).
  Veřejná odpolední debata v ostravském Domě knihy s piloty letectev účastnících se Dnů NATO v Ostravě (19.9. 2014).
  Veřejná odpolední debata v ostravském Domě Knihy s piloty letectev účastnících se Dnů NATO v Ostravě (19.9. 2014).
  • Seminář: Strengthening Czech – U.S. Strategic Relations: A Roadmap for the Future
   11. září 2014
   Informační centrum o NATO - natoaktual.cz bylo mediálním partnerem mezinárodního semináře pořádaného CEVRO Institutem a realizovaného v rámci projektu Linka Praha - Washington: Jak upevnit transatlantickou vazbu mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými v post-radarové éře? Na semináři vystoupili mj. Bruce P. Jackson, Cameron Munter, Daniel Koštoval, gen. Petr Pavel. Další informace k akci a program naleznete zde.

  • Debata: Aktuální proměny bezpečnostního prostředí a jeho implikace pro ČR
   9. září 2014
   Informační centrum o NATO připravilo další setkání ze série debat s předními zástupci české bezpečnostní a zahraničně-politické komunity, tentokrát byl hostem hostem bývalý ředitel Úřadu pro zahraniční styky a informace (ÚZSI) a nastupující velvyslanec ČR v Izraeli Ivo Schwarz.
  Ivo Schwarz na debatě IC NATO 9.9.2014.
  Ivo Schwarz na debatě IC NATO 9.9.2014.
  • Speciální příloha k summitu NATO ve Walesu
   4. - 5. září 2014
   Redakce natoaktual.cz připravuje zvláštní zpravodajství a přílohu k nadcházejícímu summitu Severoatlantické aliance, který proběhne 4. a 5. září 2014 ve velšském Newportu. V tomto speciálu přinášíme souhrn textů natoaktual.cz a základní informace o summitu. Přílohu najdete zde.

  • Seminář o boji proti terorismu
   2. června 2014
   Informační centrum o NATO podporuje seminář pořádaný CEVRO Institutem, který se věnoval boji proti aktuálním hrozbám terorismu. Hlavními řečníky byli experti z izraelského International Institute for Counter-Terrorism při vysoké škole IDC v Herzliji a ředitel Úřadu pro zahraniční styky a informace (ÚZSI) brigádní generál Ivo Schwarz. Moderátorem semináře byl prorektor pro zahraniční vztahy CEVRO Institutu Tomáš Pojar.

  • Setkání s bývalým velvyslancem Petrem Kolářem
   6. května 2014
   Informační centrum o NATO připravilo další setkání ze série uzavřených debat s předními zástupci české bezpečnostní a zahraničně-politické komunity. Hostem tentokrát byl bývalý velvyslanec ve Spojených státech a Rusku Petr Kolář. Zastřešujícím tématem debaty byly dopady rusko-ukrajinské krize na euroatlantické vztahy.

  • Neformální setkání studentů s odborníky
   27. března 2014
   Informační centrum o NATO připravilo pro cílovou skupinu studentů středních i vysokých škol nový formát vzdělávacího programu, a sice neformálního setkání a debaty s odborníky z různých oblastí spojených s obranně-bezpečnostní politikou. Se zhruba padesáti studenty přišli debatovat zástupci ministerstva obrany, parlamentu, ozbrojených sil či nevládních organizací. Toto setkání připravilo IC NATO pro účastníky debatního projektu Model NATO, který organizuje Asociace pro mezinárodní otázky.
  Neformální setkání studentů s odborníky organizované IC NATO (27. března 2014)
  Neformální setkání studentů s odborníky organizované IC NATO (27. března 2014)
  Neformální setkání studentů s odborníky organizované IC NATO (27. března 2014)
  • Poznej NATO 2014
   21. března 2014
   Informační centrum o NATO organizuje další ze série besed a ukázek pro
   středoškolské studenty s cílem představit Severoatlantickou alianci a
   zapojení ČR v jejím rámci. Letošní první pokračování projektu se koná na
   základně taktického letectva Armády ČR v Čáslavi, kde během jednodenní akce
   kromě činnosti Severoatlantické aliance vojáci studentům představili základnu
   a její působení rámci systému NATINEADS. Tuto studijní cestu jsme připravovali
   pro účastníky debatního projektu Model NATO, který organizuje Asociace pro
   mezinárodní otázky.
  Návštěva letecké základny v Čáslavi v rámci projektu Poznej NATO (21. března 2014)
  Návštěva letecké základny v Čáslavi v rámci projektu Poznej NATO (21. března 2014)
  Návštěva letecké základny v Čáslavi v rámci projektu Poznej NATO (21. března 2014)
  • Beseda „15 let ČR v NATO a změna bezpečnostního prostředí“
   19. března 2014
   V rámci přednáškového cyklu Ministerstva obrany ČR pro vojáky v aktivní záloze, členy klubů vojenské historie a jiných spolků s branně-bezpečnostním zaměřením připravilo Informační centrum o NATO přednášku s besedou o začlenění České republiky do NATO a vývoji Severoatlantické aliance za posledních 15 let.

  • Konference „15 let Česka v NATO - naše bezpečnost není samozřejmost“
   12. března 2014
   Sdružení Jagello 2000 - Česká euroatlantická rada pořádá dne 12. března 2014 v Nové galerii Pražského hradu národní konferenci k 15. výročí vstupu České republiky do NATO. Konference se uskuteční pod záštitou prezidenta republiky Miloše Zemana. Jako zvláštní host vystoupí George Robertson, bývalý generální tajemník NATO. Více informací zde.

  • Prezentace výzkumu veřejného mínění o významu NATO
   11. března 2014
   Informační centrum o NATO podporuje přípravu tiskové konference pořádané v rámci 15. výročí vstupu České republiky do NATO a věnované prezentaci obsáhlého a reprezentativního výzkumu veřejného mínění o vnímání významu NATO pro zajištění bezpečnosti ČR a roli USA v této organizaci.
   Tisková konference se koná v úterý 11. března 2014 v 12.30 hod.v sídle vysoké školy CEVRO Institut (Jungmannova 17, Praha 1). Moderuje ji ředitel PCTR Dr. Alexandr Vondra.

  • Debata s eurokomisařem Štefanem Fülem
   7. března 2014
   Informační centrum o NATO organizuje další setkání ze série debat s předními zástupci české bezpečnostní a zahraničně-politické komunity, tentokrát s evropským komisařem pro rozšíření a politiku sousedství Štefanem Fülem. Zastřešujícím tématem debaty byly otázky aktuálního vývoje na Ukrajině.
  Debata s eurokomisařem Štefanem Fülem (7. března 2014)
  Debata s eurokomisařem Štefanem Fülem (7. března 2014)
  NATO ACT Innovation Hub Social Media
  • Sociální média a jejich využití pro vojáky a civilní personál zemí NATO
   19. února 2014

   Informační centrum o NATO zve na přednášku Dr. Kristiny Soukupové, která se bude věnovat sociálním médiím a jejich využití pro vojáky a civilní personál zemí Severoatlantické aliance. Přednáška se uskutečnila v rámci kurzu NATO ACT Innovation Hub Social Media dne 19. února 2014 v IC NATO.

  Barista i záchranář u kanónu

  Říjen 2019

  Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

  Dny NATO v Ostravě

  Září 2019

  Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

  Továrna na instruktory

  Červenec 2019

  Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

  Mraky prachu, vedro a léčky

  Červen 2019

  Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

  Partneři portálu

  NATO PDD iDnes.cz Newton Media