natoaktual.cz

Přezbrojení záložáků má zpoždění kvůli dodávkám přileb i zbraní

17. srpna 2020  14:33
Přezbrojení příslušníků Aktivní zálohy potrvá déle, než původně velení armády plánovalo. Záložáci mají dostat nové útočné pušky, pistole, balistické vesty i přilby. Důvodem zpoždění jsou spory ohledně nákupů a opakovaní vojskových zkoušek.  

Cvičení Aktivní zálohy Hradba 2018 na letišti v Mošnově | foto: Lubomír Světničkanatoaktual.cz

„Bohužel došlo k několika okolnostem, které plány na přezbrojení ovlivnily a které se dají obtížně předpokládat,“ uvedla mluvčí Generálního štábu Magdalena Dvořáková.

Modernizace armádní techniky a takzvané projekty rychlého dopadu včetně pořízení nové výstroje a výzbroje přitom dál patří mezi hlavní priority náčelníka Generálního štábu Aleše Opaty. Ten novou výzbroj a výzbroj příslušníkům Aktivní zálohy přislíbil už na sklonku roku 2018. Nové vybavení měli dostat nejpozději do roku 2021 a nové zbraně do roku 2024.

Aktivní záloha

K 1. srpnu měla Aktivní záloha 3 316 mužů a žen u 60 vojenských útvarů a zařízení. Jednotky zálohy jsou jak při krajských vojenských velitelstvích, tak u útvarů pozemních, vzdušných, speciálních a nyní i kybernetických sil.

Současný systém Aktivní zálohy začal vznikat v roce 1999, kdy tehdejší náčelník generálního štábu Jiří Šedivý povolal záložáky na první dobrovolná vojenská cvičení. Z účastníků dobrovolných cvičení postupně vznikala jádra útvarů Aktivní zálohy.

Ty začaly být soustavně budovány až od roku 2002. V jednotlivých krajích vznikly v roce 2004 krajské pěší roty, které jsou určeny zejména k pomáhání při živelných pohromách a ochraně objektů důležitých pro obranu státu v rizikových situacích.

Kromě toho jsou postupně zakládány specializované útvary aktivní zálohy jako tanková rota, ženijní rota či útvar speciálních sil.

Základní informace o požadavcích, odkazy na všechny jednotky Aktivní zálohy lze najít na oficiálních stránkách.

Zájemce může přijít na některé z rekrutačních středisek AČR, které je v každém krajském městě nebo vyplnit on-line žádost.

Jenže kvůli problémům s dodávkami a sporům se kompletní přezbrojení záložáků posune minimálně o rok. Důvodem jsou například nevyhovující vojskové zkoušky na ochranné balistické přilby z roku 2017, kvůli kterým ministerstvo obrany odstoupilo od smlouvy. Uzavření nové smlouvy a další vojskové zkoušky zpozdily původně plánované dodávky přileb minimálně o jeden rok.

Podobné zpoždění je pak podle Generálního štábu i s nákupem útočných pušek Bren II a pistolí CZ P-10 kvůli stížnosti konkurence České zbrojovky u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. I v tomto případě došlo k posunu harmonogramu dodávek zbraní o jeden rok. U balistických vest (takzvaných VOBU II) objednaných původně v roce 2018 v současnosti rovněž probíhají vojskové zkoušky.

„Původní plán přezbrojení a vystrojení jednotek aktivní zálohy tak bude opožděn,“ konstatovala Dvořáková. Podle harmonogramu tak budou prioritně vybaveny nejdříve jednotky záložníků u bojových útvarů a následně pak ty při krajských vojenských velitelstvích.

Ochranné přilby by měli záložníci začít přebírat už letos a do konce roku 2021 by je měly mít všechny jednotky Aktivní zálohy. Balistické vesty pak mají záložníci obdržet postupně v letech 2021-2025.

Ve stejném - o rok posunutém období dojde také k přezbrojení. Samopaly vz. 58 nahradí nové útočné pušky Bren. Záložníci u bojových útvarů dostanou nové zbraně současně s profesionální jednotkou. Prioritně půjde o 4. brigádu rychlého nasazení a 7. mechanizovanou brigádu.

Pak budou následovat ostatní jednotky pozemních a vzdušných sil a nakonec pěší roty Aktivní zálohy při krajských vojenských velitelstvích. Starší zbraně Bren od pozemních sil budou staženy do centrálního skladu, zkontrolovány a teprve pak začne jejich distribuce k pěším rotám záložníků.

Obdobně má probíhat také přezbrojení u pistolí. Nové pistole CZ SP-10 obdrží nejprve jednotky pozemních sil. Starší pistole CZ 75

Phantom od obou bojových brigád pak dostanou ty profesionální jednotky, které ještě používají staré pistole Vz. 82 a až následně jednotky záložníků při krajských vojenských velitelstvích.

„Dodávky útočných pušek Bren II i pistolí CZ SP-10 budou záviset na finančních prostředcích, které bude mít armáda k dispozici a od toho se pak

bude odvíjet i následně stažení a přerozdělení starších zbraní,“ dodala Dvořáková. Prioritou je sjednocení ráží používaných zbraní u jednotek pozemních a vzdušných sil, včetně jejich záložních jednotek.

inc natoaktual.cz
zpět na článek