natoaktual.cz

Deklarace předsedů politických stran k zajištění obrany České republiky

12. března 2014  21:34
Přinášíme plné znění "Deklarace předsedů politických stran k zajištění obrany České republiky", kterou podepsali lídři šesti parlamentních stran 12. března 2014 na Pražském hradě u příležitosti 15. výročí vstupu ČR do NATO.  

15 let Česka v NATO | foto: Jagello 2000

Před patnácti lety vstoupila Česká republika do Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO) a před deseti lety do Evropské unie (EU). Díky těmto spojeneckým svazkům se naše země těší bezprecedentnímu zajištění své bezpečnosti, stability a prosperity. Spolehlivost a funkčnost těchto organizací nejsou samozřejmostí. Záruky kolektivní obrany vyžadují stálé úsilí a investice.

Základními pilíři naší obrany a bezpečnosti jsou transatlantický rozměr kolektivní obrany v rámci NATO a rozvoj Společné bezpečnostní a obranné politiky EU (SBOP). Jsme plnohodnotným a aktivním členem obou organizací. Výhody alianční a evropské obrany opětujeme naším politickým a vojenským vkladem do činností NATO a SBOP. 

Zajišťovat obranu ČR a přispívat k obraně spojenců je hlavním úkolem našich ozbrojených sil. Účast v kolektivní obraně a schopnost alianční pomoc přijmout musí být nedílnou součástí budování obranných schopností ČR. Solidarita se spojenci je předpokladem fungování kolektivní obrany. 

Zapojení sil a prostředků ČR do zahraničních operací v souladu s bezpečnostními a obrannými zájmy naší země a v rámci jejích spojeneckých závazků je důležitou součástí sdílení odpovědnosti za bezpečnost Evropy a transatlantického společenství.

Silná transatlantická vazba má pro obranu ČR a Evropy klíčový význam, ale její dlouhodobé udržení vyžaduje odpovídající sdílení nákladů mezi spojenci.   

NATO ve svém hodnocení ČR vítá zastavení dramatického propadu výdajů na obranu z předchozích let a zároveň upozorňuje na potenciálně vážné problémy s udržením našich obranných schopností v příštích letech, pokud Česká republika nepřijme odpovídající opatření.

Jako nezbytnost vnímáme aktivní dialog s českou veřejností a snahu více seznámit občany s rolí a přínosem ozbrojených sil při zajišťování obrany a bezpečnosti ČR. Efektivní rozvoj ozbrojených sil jako integrální součásti bezpečnostního systému ČR totiž kromě jiného vyžaduje dostatečnou a trvalou podporu ze strany veřejnosti.

My, níže podepsaní představitelé parlamentních politických stran, potvrzujeme svou odpovědnost za bezpečnost občanů ČR a deklarujeme své odhodlání postupovat společně v maximální možné míře v prosazování kroků nezbytných pro zajištění obrany země, rozvoj ozbrojených sil a naplnění našich spojeneckých závazků. V souladu s tím se chceme zasadit o rozvoj aktivního dialogu a spolupráce mezi opozicí a vládní koalicí.

My, představitelé parlamentních politických stran, stvrzujeme svým podpisem závazek sestavit tým expertů, který vypracuje návrh "Smlouvy politické reprezentace o zajištění obrany České republiky". Naším cílem je tento dokument projednat a podepsat do konání summitu NATO v září 2014.

Předseda hnutí ANO p. Andrej Babiš

Předseda ČSSD p. Bohuslav Sobotka

Předseda KDU-ČSL p. Pavel Bělobrádek

Předseda ODS p. Petr Fiala

Předseda TOP 09 p. Karel Schwarzenberg

Předseda hnutí Úsvit přímé demokracie p. Tomio Okamura

natoaktual.cz
zpět na článek