natoaktual.cz

Vzdělání je klíčovým pilířem kybernetické a informační bezpečnosti

Partnerské sdělení. V tak dynamickém oboru jako je kybernetická a informační bezpečnost se bez odborníků žádná instituce neobejde. Jsou ale po absolvování byť i vysoké školy hotovými odborníky a napořád? Řada z nich si to myslí.  
Aleš Špidla, prezident Českého institutu manažerů informační bezpečnosti | foto: CEVRO Institut

Jenže kybernetická a informační bezpečnost je nekonečný příběh. Takový odborník se musí učit pořád.

Jenže někdo to také musí řídit. Management institucí je často nejtvrdším oříškem pro průnik základních znalostí o bezpečnosti do jeho myšlení. Bezpečnost stojí peníze, zdržuje, je zbytečná, protože se zatím nic nestalo. Tak na co ji potřebujeme. Informace jsou drahé, a kolik teda váží, měří?

Manažer zodpovědný za kybernetickou a informační bezpečnost musí mít základní přehled technologiích, o jejich zabezpečení, o řízení rizik, o ekonomice bezpečnosti, řízení a bezpečnosti lidských zdrojů, vzdělávání a osvětě.

Ale také o současných trendech, hrozbách a zranitelnosti. A to všechno musí umět uřídit a ještě si musí u vedení instituce umět říct o peníze a lidi. A nikdy se ve svém snažení nesmí zastavit. Má to prostě těžké.

Ale není to beznadějné a leccos se může naučit během studia v postgraduálním programu MBA Management a kybernetická bezpečnost, který nabízí soukromá vysoká škola CEVRO Institut.

Program je určen pro klíčové manažery, bezpečnostní pracovníky a vedoucí pracovníky v ICT v soukromé i veřejné sféře se zaměřením na ochranu podnikové i státní IT infrastruktury a pochopení principů řízení kybernetické bezpečnosti.

Další studijní běh zahajujeme na podzim tohoto roku.

Budu se na Vás těšit!

Ing. Aleš Špidla, garant programu MBA
Prezident Českého institutu manažerů informační bezpečnosti,
garant postgraduálního programu MBA Management a kybernetická bezpečnost vysoké školy CEVRO Institut

natoaktual.cz
zpět na článek