natoaktual.cz

USA: NATO je nedostatečně financováno

23. září 2005  13:25
 

USA: NATO je nedostatečně financováno
Severoatlantická aliance potřebuje výrazně více prostředků pro zajištění svých závazků v Afghánistánu a jinde ve světě. Prohlásila to americká velvyslankyně při NATO Victoria Nuland. USA tak stupňují požadavky, aby evropští členové NATO zvýšily své výdaje na obranu. Mnoho z nich totiž nesplnilo slib, že armádní rozpočet bude dosahovat minimálně dvou procent HDP.

Spojené státy se též snaží změnit financování misí aliance. Nyní je totiž platí státy, které se jich účastní. Washington a další chtějí vytvořit větší fond, ze kterého by byly mise financovány bez ohledu na to, kdo poskytne vojáky. To by mohlo urychlit reakce NATO a zároveň povzbudit malé státy k účasti v misích.

Zdroj: Reuters/ AlertNet (Velká Británie)

---

NATO kontroluje oblasti s velkou produkcí opia
Na afghánském území pod kontrolou Severoatlantické aliance byl po nedávných parlamentních volbách zaznamenán rekordní nárůst produkce opia. Uvádí to zpráva Kanceláře OSN pro drogy a zločin. Celkově bylo pěstování máku meziročně omezeno ze 131 na 104 tisíc hektarů, ale v severní a východní části země, kde operuje právě NATO, se produkce zdvojnásobila. To není příjemné pro Washington a Londýn, protože ty stále zdůrazňují stabilitu a pokrok, ke kterému v Afghánistánu došlo.

V některých regionech, kde dokonce působí provinční rekonstrukční týmy, došlo k nárůstu i o 300 procent. Antonio Maria Costa, výkonný ředitel kanceláře, vznesl otázku, zda jde o náhodu, nebo zda se Afghánci cítí méně ohroženi silami ISAF. Zároveň si však odpovídá, že by aliance měla tomuto problému věnovat mnohem více pozornosti.

Zdroj: Independent (Velká Británie)

---

Další rozšíření NATO bude až v roce 2008
Severoatlantická aliance se rozšíří o další členy nejdříve v roce 2008. Oznámením USA o dvouletém odkladu jsou zklamáni především kandidáti na vstup - Albánie, Chorvatsko a Makedonie. Na summitu, který se bude v roce 2006 konat, však tyto státy mohou dostat oficiální pozvánku do aliance.

Podle Spojených států ještě nejsou aspirující země dobře připraveny. Díky odkladu ale dostanou příležitost k dalšímu rozvoji před vstupem. Makedonské ministerstvo zahraničí uvedlo, že Makedonie pozvánku do aliance jistě dostane, ale kdy to bude, záleží pouze na alianci.

Zdroj: Southeast European Times (USA)

---

NATO stále zprostředkovává pomoc pro USA
Prostřednictvím Euroatlantického koordinačního střediska pro řešení situace při katastrofách (Euro Atlantic Disaster Response Coordination Cell - EADRCC) již Spojeným státům nabídlo pomoc 22 členů Euroatlantické rady partnerství (Euro Atlantic Partnership Council - EAPC). Další 16 členů rady nabídlo pomoc prostřednictvím Evropské unie.

Pomoc do USA směřuje přes leteckou základnu Ramstein v Německu, kam podporu posílají jednotlivé země. Ukrajina a Kanada neposkytly materiální pomoc, ale zprostředkovávají přepravu pomoci od ostatních států svými letadly.

Zdroj: ReliefWeb (OSN)

---

Raketové palivo ohrožuje životní prostředí
Severoatlantická aliance varovala, že směs raketového paliva, která je skladována v Ázerbajdžánu, může pro tuto zemi představovat významnou hrozbu. Končí totiž životnost nádrží, v kterých je směs skladována. Případný únik paliva do řek a spodních vod znamená velké riziko pro Ázerbajdžán i jeho sousedy. Aby se tomu zabránilo, měla by být směs do dvou let zlikvidována.

Směs, kterou používaly členské státy Varšavské smlouvy, je chemická sloučenina, která je vysoce rozpustná a toxická. V mnoha zemích je ve zvláštních nádržích skladována a je tak potenciálně nebezpečná pro životní prostředí i obyvatelstvo. Ázerbajdžánské ministerstvo ekologie zprávy o skladování směsi potvrdilo a už v této záležitosti požádalo o pomoc mezinárodní organizace.

Zdroj: AzerNews (Ázerbajdžán)

ivn natoaktual.cz
zpět na článek