natoaktual.cz

NATO pomáhá Africe nejen transportem

12. srpna 2005  14:09
 

NATO pomáhá Africe nejen transportem
Severoatlantická aliance nepodporuje misi Africké unie (AU) v Súdánu pouze logisticky, ale od začátku srpna v Etiopii zajišťuje i výcvik důstojníků pro přípravu misí. Je zaměřen na strategické plánování, techniky pro tvorbu celkové analýzy či určení oblastí, které mohou ovlivňovat aktivity AU.

Afričtí důstojníci se tak mají seznámit s procedurami při velení a řízení, zpravodajskými systémy, získáváním a analýzou informací nebo tvorbou sil. Na vlastní žádost jsou důstojníci seznamováni i se zkušenostmi aliance s koncepcí Sil  rychlé reakce NATO (NRF) a s probíhající operací v Afghánistánu.

Zdroj: NATO 

---

Velitel NATO chválil bulharské vojáky v Iráku
Generál Valdemar Skrshypchak, velitel mezinárodní divize "Střed-Jih" v Iráku, ocenil práci bulharské armády v této arabské zemi. V dopise bulharskému náčelníkovi generálního štábu Nikolovi Kolevovi napsal, že Bulhaři vykonávají své povinnosti výborně. Jejich vynikající práce, oddanost povinnostem a přínos míru a stabilitě v Iráku by se měly stát příkladem pro ostatní.

Skrshypchak rovněž vyjádřil naději, že vojenská spolupráce bude pokračovat a postupně se rozšiřovat. Ačkoli vždy bylo v Iráku spolehlivým spojencem USA, Bulharsko  plánuje do konce roku všechny své vojáky stáhnout. Nyní jejich počet snížilo na 400.

Zdroj: Novinite (Bulharsko)  

---

Cvičení USA a Kyrgyzstánu v programu NATO
Jedna z akcí plánovaných v rámci programu Partnerství pro mír, výcvik vojenského štábu zaměřený na civilní i vojenskou připravenost na mimořádné situace a geografické informační systémy, se po dohodě USA a kyrgyzské armády uskuteční v Biškeku. Ačkoli se výcvik bude konat od 19. do 23. září, všechny přípravy na něj už jsou hotové.

Kurzu se zúčastní odborníci z Ázerbajdžánu, Gruzie, Kyrgyzstánu, Tádžikistánu, Afghánistánu a Spojených států. Největší pozornost má být věnována spolupráci specializovaných agentur, místních úřadů a veřejnosti. Výcvik se bude konat ve všech zapojených státech, ale Biškek bude sloužit jako centrum pro vzájemnou součinnost.

Zdroj: Muslim Uzbekistan (Uzbekistán) 

---

Výcvik českých vojáků pokračuje i v Kosovu
Vojáci 7. kontingentu KFOR se účastní pravidelného výcviku simulujícího situace, se kterými se mohou vojáci při plnění operačních úkolů setkat. Výcvik pokračuje i navzdory náročným povinnostem, kterým se vojáci musí věnovat. Při výcviku je kladen důraz především na dokonalé zvládnutí jednotlivých úloh jednotlivcem a následně i v rámci celé  jednotky.

Všichni vojáci kontingentu prochází pravidelnou střeleckou, pořadovou a velitelskou přípravou a přípravou k ochraně proti zbraním hromadného ničení. Velice důležitou část přípravy představuje minového nebezpečí, v neposlední řadě probíhá také příprava v rámci jednotlivých vojenských odborností.

Zdroj: Ministerstvo obrany ČR 

---

Kosovští Srbové odmítají decentralizaci
Srbská menšina v Kosovu odmítla plán na decentralizaci, který navrhli vůdci etnických Albánců. Kvůli tomu se zpozdí reformy, které jsou nezbytné pro zahájení rozhovorů o budoucnosti této provincie. Klíčovým problémem decentralizace moci jsou Srbové žijící v enklávách střežených mírovými silami NATO. Srbové odmítli i předchozí návrh, který jim zajišťoval pouze malá, izolovaná a hospodářsky neudržitelná území.

V nynějším návrhu byly srbské samosprávné oblasti rozšířeny. Srbové však požadují, aby v návrhu místo principu byly spíše přesná čísla, kolik vesnic by už tvořilo samosprávu. Zatím není jasné, jestli kosovská vláda připomínky přijme či zda se ještě pokusí Srby přivést k jednacímu stolu.

Zdroj: Kathimerini (Řecko)  

ivn natoaktual.cz
zpět na článek