natoaktual.cz

NATO chce lepší vazby na Pacifik

27. ledna 2006  23:19
 

NATO chce lepší vazby na Pacifik
S tím, jak se Severoatlantická aliance snaží rozšířit svou působnost na celý svět, chce navázat bližší vztahy i se zeměmi v oblasti Pacifiku, tzn. Austrálií, Novým Zélandem, Japonskem a Jižní Koreou. Mezi členskými státy NATO nyní probíhá debata, zda by tyto vazby měly získat nějakou pevnou formu. Navíc ale zatím není jasné, jak chce aliance tyto vztahy prohloubit.

Austrálie a Nový Zéland zvažují své spřispění k rozšíření mise NATO v Afghánistánu. Zástupci aliance též doufají, že pravidelnější kontakty s těmito zeměmi, Japonskem a Jižní Koreou mohou pomoci právě při společných mírových operacích, sdílení informací i při další vojenské a politické spolupráci. Bývalý španělský premiér José Maria Aznar jednou dokonce Japonsko, Austrálii a Izrael vyzval přímo ke členství v NATO

Zdroj: Pravda (Rusko)

---

Rozšíření ISAF se může zpozdit
Mírová a rekonstrukční mise Severoatlantické aliance v Afghánistánu (ISAF) se zřejmě rozšíří na jih Afghánistánu až v druhé polovině tohoto roku, tedy později, než se čekalo. NATO chce zvýšit počet svých vojáků v této zemi z 9 na 15 tisíc, ale tento záměr je ohrožen váhavostí Holandska, zda poskytne svých 1200 vojáků. Na toto rozšíření však čekají USA, které chtějí z Afghánistánu některé své jednotky stáhnout, aby tak snížily tlak na svou armádu.

"Toto rozšíření je velmi komplikované z hlediska tvorby sil a přípravy," prohlásil mluvčí NATO James Appathurai. Pokud ho někdo očekával na počátku roku 2006, tak byl zřejmě "příliš optimistický". Nyní to vypadá, že k rozšíření ISAF na jih Afghánistánu dojde mezi červnem a zářím.

Zdroj: AlertNet / Reuters (Velká Británie)

---

NATO chce více jednat s EU
Nová francouzsko-britská iniciativa na výzkum obranných technologií společně s Evropskou obrannou agenturou (EDA) nepoškodí snahy NATO o zvyšování průmyslové spolupráce mezi jeho členy. Uvedl to mluvčí NATO James Appathurai s tím, že si to vyžádá mnohem širší dialog mezi Severoatlantickou aliancí a Evropskou unií.

Reagoval tak na prohlášení Francie a Velké Británie, které chtějí díky společné podpoře některých projektů lépe využít své prostředky na obranný výzkum. "Účinná trans-atlantická obrana si vyžaduje promyšlené obranné nákupy na evropské straně. Konkurence obranných rozpočtů tedy nedává žádný smysl...Mělo by však být zajištěno, aby nedocházelo ke zbytečným duplikacím úsilí EU a NATO," uvedl Appathurai.

K tomu ale bude potřeba značně rozšířit dialog těchto dvou organizací, protože dostatečná spolupráce nyní existuje pouze při operačním plánování. Diskuze by se měla mimo jiné zaměřit na Rusko, Střední východ, Ukrajinu, Kavkaz a terorismus.

Zdroj: Defense News (USA)

---

NATO brání kontrole věznic
Severoatlantická aliance odmítla vpustit zástupce Výboru pro zamezení mučení do věznic v Kosovu. Stěžoval si na to generální tajemník Evropské rady Terry Davis. Ten rovněž označil za nepředstavitelné, že se NATO dovolávalo OSN, aby zabránilo přístupu do věznic, ve kterých může docházet k porušování základních lidských práv, když má OSN tato lidská práva chránit.

Davis již rok a půl vyžaduje, aby Severoatlantická aliance umožnila komisi kontrolu americké vojenské základny Bondsteel a dalších míst v Kosovu. Tato základna by podle vrcholného představitele Evropské rady Alvara Gil Roblese mohla sloužit jako vězení pro "Podezřelé teroristy".

Zdroj: Prensa Latina (Kuba)

---

Vláda ČR se shodla na Kosovu
Česká vláda schválila oficiální stanovisko české republiky k budoucnosti Kosova, které zastává nedělitelnost této srbské provincie. Toto stanovisko vychází z návrhu, který na příkaz vlády vypracovala skupina odborníků, aby urovnala neshody mezi prohlášeními premiéra Jiřího Paroubka a dlouhodobým postojem ministerstva zahraničí.

Paroubek navrhoval rozdělení provincie podle etnik, ministerstvo prosazovalo zachování kosovské územní celistvosti s tím, že se nesmí připojit k žádné sousední zemi. Odborníci se přiklonili k této variantě, která je v souladu se stanoviskem Evropské unie odsouhlaseným loni v červnu.

Zdroj: Prague Monitor (Česká republika)

ivn natoaktual.cz
zpět na článek