natoaktual.cz

Akceptování LGBTQ na Ukrajině roste díky jejich nasazení v armádě

18. dubna 2023  14:02
S přibývajícím počtem příslušníků ukrajinské LGTBQ komunity bojujících v předních liniích ve válce na Ukrajině se zdá, že větší viditelnost gayů a leseb v armádě je katalyzátorem jejich přijetí v širší společnosti.  

Ofenziva ukrajinské armády | foto: ZSU

Trend potvrzují také průzkumy veřejného mínění, které ukazují, že se postoje v sociálně konzervativní Ukrajině postupně začínají měnit.

Vojáci z této menšiny v ukrajinské armádě věří, že jejich boj přispěje úsilí za rovná práva LGBTQ v zemi rychleji, než by to dokázaly jakékoli pochody hrdosti. Celá řada LGBTQ vojáků pravidelně zveřejňuje své fotografie a videa na internetu, někteří z nich mají na uniformě znak jednorožce - mýtického stvoření, které je ironickou reakcí na myšlenku, že v armádě nejsou žádní LGBTQ lidé.

Před válkou byly na Ukrajině průvody hrdosti LGBTQ často napadány. Nyní jsou rozsáhlé oblasti Ukrajiny okupovány silami, které jsou loajální k Rusku, jednomu z nejhomofobnějších států světa. Vojáci z této komunity tak bojují nejen za Ukrajinu, ale také za ideál rovných práv pro všechny, včetně členů komunity LGBTQ.

Zdroj: NBC News(USA)

ton; natoaktual.cz
zpět na článek