natoaktual.cz

World politics

Časopis obsahující články, studie a přehledy ze všech oborů, metod a hledisek zabývající se mezinárodními vztahy. --- Jazyk dokumentu: anglicky --- Dostupnost: online prostřednictvím databází periodik v Informačním centru --- Periodicita: čtvrtletně --- Vydavatel: Johns Hopkins University Press (USA)  
Johns Hopkins University Press
zpět na článek