natoaktual.cz

SPECIÁL: Summit NATO 2021

Vrcholná schůzka spojenců Aliance
14. června v Bruselu

 • natoaktual.cz
 • Zpravodajství
 • Informační centrum o NATO
 • nato.idnes.cz

 • Periodika

  Natoaktual Quarterly Review

  První číslo čtvrtletníku, který je pravidelným tištěným i elektronickým médiem informujícím a...

  EURO-ATLANTIC QUARTERLY

  Ukázkové číslo slovenského magazínu, který se věnuje bezpečnostní problematice. –- Periodicita:...

  NATO Skywatch

  Ukázkové číslo čtrnáctideníku domovské základny letounů AWACS, které vyšlo ku příležitosti 25....

  Jane’s Terrorism and Security Monitor

  Speciální periodikum věnované světovému terorismu a bezpečnost. Podrobnosti zde. --- Dostupnost:...

  Jane’s Intelligence Review

  Odbroný časopis věnovaný bezpečnostním rizikům spojených s terorismem, mezinárodním organizovaným...

  The nonproliferation review

  Časopis o možných příčinách, souvislostech a kontrole rozšíření zbraní hromadného ničení. --- Jazyk...

  NATO Review

  NATO Review vydává NATO Office of Information and Press/Informační a tisková kancelář NATO pod...

  A-report

  Celobarevný, čtyřicetistránkový časopis vycházející v nákladu 20 000 výtisků. A report je určen...

  Air force magazine

  Jeden z nejrozšířenějších časopisů o letectví a vojenském letectví. --- Jazyk dokumentu: anglicky...

  Arms control today

  Časopis o mezinárodních zbrojních kontrolách a odzbrojování, včetně chemických a biologických...

  Georgetown journal of international affairs

  Časopis obsahující články od akademiků, politiků a analytiků, mezioborové studie o budoucím vývoji...

  Brookings review

  Časopis o politice shrnující vědecké práce do formy srozumitelné pro širokou veřejnost. --- Jazyk...

  Defense & foreign affairs strategic policy

  Odborné články a studie týkající se obrany a zahraniční politiky ve světě. --- Jazyk dokumentu:...

  Homeland security and resiliance monior

  Odborné analýzy k bezpečnostní problematice krizového řízení zabývající se reakcemi na krizové...

  Obrana a strategie

  Teoretický časopis Vojenské akademie v Brně obsahující názory, strategické studie a analýzy. ---...

  IFDT – Information fűr die Truppe: Zeitschrift fűr innere Fűhrung

  Časopis o armádním managementu. --- Jazyk dokumentu: německy --- Dostupnost: ukázkové číslo v...

  Historie a vojenství

  Časopis je jediným specializovaným vědeckým a odborným časopisem v oblasti vojenské historie s...

  Vojenské rozhledy

  Vojenský teoretický a odborný časopis, jehož hlavním posláním je napomáhat prosazování zásad...

  European security

  Časopis zaměřený na koncepty, problémy a výhledy evropské bezpečnosti od studené války, možnosti a...

  Defense & security analysis

  Poskytuje prostor pro diskuzi mezidisciplinárních studií a pro výměnu dat, nápadů a metodiku v...

  Military technology

  Zprávy a přehledy událostí důležitých pro mezinárodní obranná společenství a zprávy o a od...

  Global security review

  Celosvětový přehled bezpečnostních problémů a jejich řešení. --- Jazyk dokumentu: anglicky ---...

  Asia-Pacific review

  Analýzy světových politických, ekonomických, bezpečnostních či energetických otázek s důrazem na...

  Terrorism & political violence

  Časopis zaměřený na politické aspekty teroristických aktivit a na různé formy násilí rebelů i...

  International peacekeeping

  Analýzy o mezinárodních vztazích, bezpečnostních a strategických studiích, historie Spojených...

  International security

  Původní studie a přehledy nově vydaných knih o všech aspektech mezinárodní bezpečnosti, s důrazem...

  Harvard international review

  Obsahuje eseje o mezinárodních událostech, politice, ekonomice, vojenství a vědě. --- Jazyk...

  Armed forces journal international

  Časopis o vojenských, průmyslových a politických vůdcích a těch, kteří ovlivňují vztahy v...

  International affairs

  Původní články o mezinárodní politice, ekonomice a bezpečnosti, recenze knih a seznamy nově...

  Foreign affairs

  Časopis o vlivu současných událostí na mezinárodní politické, obchodní a kulturní vztahy USA. ---...

  Foreign policy

  Časopis obsahující články o postoji USA k současným událostem a mezinárodním vztahům. --- Jazyk...

  Journal of conflict resolution

  Časopis obsahující mezioborové studie zaměřené na analýzy příčin, prevence a řešení mezinárodních,...

  World politics

  Časopis obsahující články, studie a přehledy ze všech oborů, metod a hledisek zabývající se...

  Proceedings

  Časopis obsahující články o minulosti, současnosti i budoucnosti námořnictva. --- Jazyk dokumentu:...

  Polský obranný průmysl

  Bulletin o armádní výstroji a výzbroji od polských podniků. --- Jazyk dokumentu: česky ---...

  Nowa technika wojskowa

  Časopis o modernizaci a vývoji zbraní polské armády. --- Jazyk dokumentu: anglicky --- Dostupnost:...

  Barista i záchranář u kanónu

  Říjen 2019

  Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

  Dny NATO v Ostravě

  Září 2019

  Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

  Továrna na instruktory

  Červenec 2019

  Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

  Mraky prachu, vedro a léčky

  Červen 2019

  Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

  Partneři portálu

  NATO PDD iDnes.cz Newton Media