Periodika

Natoaktual Quarterly Review

5.2.2008  11:56
První číslo čtvrtletníku, který je pravidelným tištěným i elektronickým médiem informujícím a...  celý článek

Jagello 2000

EURO-ATLANTIC QUARTERLY

29.11.2007  14:52
Ukázkové číslo slovenského magazínu, který se věnuje bezpečnostní problematice. –-...  celý článek

Slovenská atlantická komisia

NATO Skywatch

8.11.2007  13:41
Ukázkové číslo čtrnáctideníku domovské základny letounů AWACS, které vyšlo ku příležitosti ...  celý článek

NATO Air Base Geilenkirchen

Jane’s Terrorism and Security Monitor

10.8.2004  15:10
Speciální periodikum věnované světovému terorismu a bezpečnost. Podrobnosti zde. ---...  celý článek

Jane’s Information Group

Jane’s Intelligence Review

10.8.2004  15:07
Odbroný časopis věnovaný bezpečnostním rizikům spojených s terorismem, mezinárodním...  celý článek

Jane’s Information Group

The nonproliferation review

10.8.2004  14:57
Časopis o možných příčinách, souvislostech a kontrole rozšíření zbraní hromadného ničení. ---...  celý článek

Lynne Rienner Publishers

NATO Review

10.8.2004  14:55
NATO Review vydává NATO Office of Information and Press/Informační a tisková kancelář NATO pod...  celý článek

NATO Office of Information and Press/Informační a tisková kancelář NATO

A-report

10.8.2004  14:53
Celobarevný, čtyřicetistránkový časopis vycházející v nákladu 20 000 výtisků. A report je...  celý článek

Čtrnáctideník Ministerstva obrany České republiky

Air force magazine

10.8.2004  14:52
Jeden z nejrozšířenějších časopisů o letectví a vojenském letectví. --- Jazyk dokumentu:...  celý článek

Air Force Association

Arms control today

10.8.2004  14:51
Časopis o mezinárodních zbrojních kontrolách a odzbrojování, včetně chemických a biologických...  celý článek

Arms Control Association

Georgetown journal of international affairs

10.8.2004  14:50
Časopis obsahující články od akademiků, politiků a analytiků, mezioborové studie o budoucím...  celý článek

Edmund A. Walsh School of Foreign Service

Brookings review

10.8.2004  14:48
Časopis o politice shrnující vědecké práce do formy srozumitelné pro širokou veřejnost. ---...  celý článek

Brookings Institution

Defense & foreign affairs strategic policy

10.8.2004  14:45
Odborné články a studie týkající se obrany a zahraniční politiky ve světě. --- Jazyk...  celý článek

Defense & Foreign Affairs

Homeland security and resiliance monior

20.5.2004  13:59
Odborné analýzy k bezpečnostní problematice krizového řízení zabývající se reakcemi na krizové...  celý článek

Jane's Information Group

Obrana a strategie

19.9.2003  14:31
Teoretický časopis Vojenské akademie v Brně obsahující názory, strategické studie a analýzy....  celý článek

Ústav strategických studií Vojenské akademie v Brně

IFDT – Information fűr die Truppe: Zeitschrift fűr innere Fűhrung

31.7.2003  13:12
Časopis o armádním managementu. --- Jazyk dokumentu: německy --- Dostupnost: ukázkové číslo v...  celý článek

Informations- und Medienzentrale der Bundeswehr

Historie a vojenství

31.7.2003  13:07
Časopis je jediným specializovaným vědeckým a odborným časopisem v oblasti vojenské historie s...  celý článek

Časopis Historického ústavu armády ČR

Vojenské rozhledy

31.7.2003  13:04
Vojenský teoretický a odborný časopis, jehož hlavním posláním je napomáhat prosazování zásad...  celý článek

Ministerstvo obrany České republiky

European security

31.7.2003  13:00
Časopis zaměřený na koncepty, problémy a výhledy evropské bezpečnosti od studené války, ...  celý článek

Frank Cass & Company

Defense & security analysis

31.7.2003  12:58
Poskytuje prostor pro diskuzi mezidisciplinárních studií a pro výměnu dat, nápadů a metodiku v...  celý článek

Carfax Publishing Company

Military technology

31.7.2003  12:57
Zprávy a přehledy událostí důležitých pro mezinárodní obranná společenství a zprávy o a od...  celý článek

Monch Publishing Group

Global security review

31.7.2003  12:55
Celosvětový přehled bezpečnostních problémů a jejich řešení. --- Jazyk dokumentu: anglicky ---...  celý článek

Pro Active Publications

Asia-Pacific review

31.7.2003  12:55
Analýzy světových politických, ekonomických, bezpečnostních či energetických otázek s důrazem...  celý článek

Carfax Publishing Company

Terrorism & political violence

31.7.2003  12:54
Časopis zaměřený na politické aspekty teroristických aktivit a na různé formy násilí rebelů i...  celý článek

Frank Cass & Company

International peacekeeping

31.7.2003  12:53
Analýzy o mezinárodních vztazích, bezpečnostních a strategických studiích, historie Spojených...  celý článek

Frank Cass & Company

International security

31.7.2003  12:53
Původní studie a přehledy nově vydaných knih o všech aspektech mezinárodní bezpečnosti, s...  celý článek

MIT Press

Harvard international review

31.7.2003  12:52
Obsahuje eseje o mezinárodních událostech, politice, ekonomice, vojenství a vědě. --- Jazyk...  celý článek

Harvard International Relations Council

Armed forces journal international

31.7.2003  12:52
Časopis o vojenských, průmyslových a politických vůdcích a těch, kteří ovlivňují vztahy v...  celý článek

Defense News Media Group

International affairs

31.7.2003  12:50
Původní články o mezinárodní politice, ekonomice a bezpečnosti, recenze knih a seznamy nově...  celý článek

Blackwell Publishing

Foreign affairs

31.7.2003  12:47
Časopis o vlivu současných událostí na mezinárodní politické, obchodní a kulturní vztahy USA....  celý článek

Council on Foreign Relations

Foreign policy

31.7.2003  12:46
Časopis obsahující články o postoji USA k současným událostem a mezinárodním vztahům. ---...  celý článek

Carnegie Endowment For International Peace

Journal of conflict resolution

31.7.2003  12:45
Časopis obsahující mezioborové studie zaměřené na analýzy příčin, prevence a řešení...  celý článek

Sage Publications

World politics

31.7.2003  12:45
Časopis obsahující články, studie a přehledy ze všech oborů, metod a hledisek zabývající se...  celý článek

Johns Hopkins University Press

Proceedings

31.7.2003  12:43
Časopis obsahující články o minulosti, současnosti i budoucnosti námořnictva. --- Jazyk...  celý článek

United States Naval Institute

Polský obranný průmysl

31.7.2003  12:30
Bulletin o armádní výstroji a výzbroji od polských podniků. --- Jazyk dokumentu: česky ---...  celý článek

Polish Chamber of National Defence Manufacturers

Nowa technika wojskowa

31.7.2003  12:29
Časopis o modernizaci a vývoji zbraní polské armády. --- Jazyk dokumentu: anglicky ---...  celý článek

Magnum-X

Informační centrum o NATO

Informační centrum o NATO je veřejným informačním zařízením poskytujícím informace o Severoatlantické alianci.

INFORMAČNÍ CENTRUM O NATO
Jungmannova 17
110 00 Praha 1

info@natoaktual.cz
tel.: 221-506-758

Facebook RSS

Projekt podporuje Public Diplomacy Division NATO

Barista i záchranář u kanónu

Říjen 2019

Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

Dny NATO v Ostravě

Září 2019

Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

Továrna na instruktory

Červenec 2019

Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

Mraky prachu, vedro a léčky

Červen 2019

Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.