natoaktual.cz

Jaap DE HOOP SCHEFFER

Generální tajemník NATO od roku 2004 do roku 2009
Před nástupem do funkce generálního tajemníka zastával Jaap de Hoop Scheffer funkci předsedy Organizace pro bezpečnost a spolupráci.  

Jaap de Hoop Scheffer se narodil v roce 1948 v Amsterdamu. V roce 1974 dokončil studia práv na univerzitě v Leidenu, vojenskou službu následně absolvoval v nizozemském královském letectvu. Od roku 1976 pracoval deset let na ministerstvu zahraničních věcí, koncem 80. let působil ve Stálé delegaci Nizozemí v Severoatlantické alianci v Bruselu, kde se zabýval otázkami obranného plánování.

Klíčové události NATO:

  • 29. března 2004: Vstup Bulharska, Rumunska, Estonska, Litvy, Lotyšska, Slovenska a Slovinska do NATO.
  • 28.–29. listopadu 2006: Konal se summit NATO v Rize, kde se členské státy jednaly především o válce v Afghánistánu, ale i o další transformaci Aliance.
  • 2. – 4. dubna 2008: Summit NATO v Bukurešti. Aliance se na summitu zabývala dalším rozšířením a transformací, či například kyber-bezpečností. Členské státy se zavázaly k budoucímu vstupu Gruzie a Ukrajiny do NATO.
  • 1. dubna 2009: V zatím posledním rozšíření NATO se členy stalo Chorvatsko a Albánie.

V letech 1986 až 1994 byl mimo jiné členem Parlamentního shromáždění Rady Evropy a Západoevropské unie. 1994 až 1997 byl členem Parlamentního shromáždění NATO. Od července 2002 do konce roku 2003 byl nizozemským ministrem zahraničních věcí. V roce 2003 bylo Nizozemí předsedající zemí Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě a De Hoop Scheffer působil jako její předseda.

Po odchodu z pozice generálního tajemníka NATO se Jaap de Hoop Scheffer věnoval mimo jiné akademické kariéře na univerzitě v Leidenu.

Je ženatý, má dvě dcery a ve svém volném čase rád běhá a hraje tenis. Má zálibu v holandské, francouzské a anglické litaratuře a také ve francouzských filmech.

Podrobnější životopis najdete v angličtině zde: www.nato.int

Zprávy portálu natoaktual.cz:

Zpět na přehled generálních tajemníků

zpět na článek