natoaktual.cz

Dirk U. STIKKER

Generální tajemník NATO od roku 1961 do roku 1964
 

Nizozemský politik. Narodil se v roce 1887. Stikker vystudoval práva na univerzitě v nizozemském Groningenu. V rozmezí let 1922-1948 pracoval v oblasti bankovnictví a průmyslu. V roce 1946 založil Stranu pro svobodu a demokracii, jejímž byl i předsedou. V letech 1946-1948 byl členem nizozemského Senátu.

Od roku 1948 působil jako ministr zahraničních věcí. V roce 1949 reprezentoval Nizozemsko při jednáních u kulatého stolu o situaci v Indonésii a v nizozemských západních nezávislých provincích. V roce 1950 se stal politickým zástupcem Nizozemska v Organizaci pro evropskou hospodářskou spolupráci (OEEC). Později byl zvolen i předsedou této organizace. V letech 1952-1958 působil jako velvyslanec v Londýně a později na Islandu.

Klíčové události NATO:

  • 4.-6. května 1962: Přijetí Aténských směrnic NATO o možnostech použití jaderných zbraní
  • Červen 1963: Francie odvolala své závazky, které v případě války podřizovaly její atlantickou flotilu vedení NATO

V červenci roku 1958 byl Dirk Stikker jmenován stálým zástupcem Nizozemska v Severoatlantické radě a v Organizaci pro evropskou hospodářskou spolupráci.

V dubnu roku 1961 si Severoatlantická rada vybrala Stikkera jako generálního tajemníka NATO, aby nahradil dosavadního šéfa Aliance Paula Spaaka.

Stikker působil ve funkci generálního tajemníka a zároveň předsedal Severoatlantické radě do roku 1964, kdy odešel kvůli špatnému zdraví a kdy jej nahradil Manlio Brosio. Dirk Stikker zemřel v roce 1979.

Podrobnější životopis najdete v angličtině zde: www.nato.int

Zpět na přehled generálních tajemníků

zpět na článek