Akce a projekty
Informačního centra o NATO 
realizované v roce 2005

 

• 8. února: Návštěva studentů v NATO HQ v Bruselu - IC NATO zprostředkovalo ve spolupráci se Stálou delegací ČR při NATO a ZEU v Bruselu návštěvu centrály NATO pro Institut pro evropskou politiku EUROPEUM.

• 22. února: Návštěva studentů Soukromé obchodně-podnikatelské a manažerské akademie z Prahy - Holešovic v knihovně Informačního centra o NATO. Předání materiálů o NATO.

• 29. března: konference "Působení Armády ČR v zahraničních misích" - IC NATO připravilo ve spolupráci s CEVRO – Liberálně-konzervativní akademií konferenci o působení AČR v zahraničních misích. Ve třech blocích konference (politický, vojenský, humanitární) uvedli svá stanoviska k působení AČR v zahraničí představitelé parlamentních politických stran, české armády i humanitárních organizací. Prezentace a kompletní přepisy z konference naleznete ZDE.

• 21. dubna: mezinárodní konference "Vojenské aspekty bezpečnosti střední Evropy" - Cílem konference bylo prezentovat názory na vojenské aspekty bezpečnosti střední Evropy vzhledem k přijatým strategickým dokumentům EU, NATO a jednotlivých států a dále vytvořit diskuzní prostředí pro analytické a prognostické úvahy, které by umožnily zpřesnit představy o reálných variantách dlouhodobého výhledu rozvoje rezortu obrany ve státech regionu. Konferenci pořádal Ústav strategických studií Univerzity obrany. IC NATO konferenci mediálně a propagačně podpořilo. Více informací na stránkách UNOB ZDE.

• 11.-12. května: Exkurze zástupců českých firem do NATO - Začátkem května se uskuteční cesta představitelů českých firem do velitelství Severoatlantické aliance v Bruselu, kterou organizuje Public Diplomacy Division NATO v Bruselu a IC NATO v Praze. Cílem cesty je informovat bezpečnostní ředitele o aktuálních otázkách, jimiž se NATO v současné době zabývá.

• Květen: Zasílání Newsletteru - Jako společný produkt IC o NATO a natoaktual.cz budeme elektronickou formou od května rozesílat zpravodaj s aktualitami o NATO, AČR a bezpečností politice doma i v zahraničí. Ukázka a registrace ZDE.

•  6.-10. června: Poučení z transformace a reformy českého bezpečnostního systému - studijní program, který v Praze organizuje Česká euroatlantická rada a Prague Security Studies Institute pro zástupce státní správy a nevládních organizací z Ukrajiny.
 
• 13. - 16. června: Developing a communication strategy on Euro-Atlantic Integration in Ukraine - zástupce sdružení Jagello 2000 se v Kyjevě zúčastnil workshopu k integraci Ukrajiny do euroatlantických struktur.
 

• 20.- 24. června: finále mezinárodního projektu Aliante 2005, jehož se zúčastní studenti středních škol ze sedmi zemí Evropy, se letos uskuteční na Slovensku, ve spolupráci s elitním 5. plukem speciálního určení ze Žiliny. Více informací na www.project-aliante.org.

• srpen: příprava prezentace "Severoatlantická aliance v 21. století " - během srpna byla vypracována powerpointová prezentace se základními informacemi o Severoatlantické alianci. Tato prezentace a další informační materiály bude IC NATo nabízet školám, výzkumným institucím či dalším zájemcům. Prezentace je vhodná pro úvod do problematiky NATO - vznik, úkoly, struktura, fuknce. V případě zájmu o dodání/zaslání této prezentace nás prosím kontaktujte na info@natoaktual.cz.

• 10. září: "Den NATO v Ostravě 2005" - V. ročník nekomerční mezinárodní přehlídky špičkových vojenských, záchranářských a bezpečnostních složek a systému na letišti Ostrava - Mošnov. Sobota 10. září 2005. Více naleznete na stránce www.dennato.cz.

• 27. - 28. října se v Bratislavě konala mezinárodní konference “The Role of the Transatlantic Partnership in the Global Security Environment, jejímž cílem bylo diskutovat o nových rolích transatlantického partnerství. Akce se zúčastnil i zástupce IC NATO s příspěvkem "NATO and Public Opinion in the Czech Republic".

• Říjen: rozšíření informačních služeb pro střední školy. IC NATO nabízí pedagogům a studentům k využití powerpointové prezentace o NATO a nástěnné informační tabule ("Otázky a odpovědi o NATO"), které mají za cíl usnadnit práci pedagogům a zatraktivnit pro studenty informace o Severoatlantické alianci. Veškeré materiály lze přizpůsobit individuálním požadavkům pedagogů. V případě zájmu o dodání prezentace či info tabule pro vaši školu nás prosím kontaktujte na info@natoaktual.cz.

• 10. listopadu: Poznej NATO 2005 - Letos IC NATO připravilo pilotní projekt prezentací pro studenty, na nichž vystupují představitelé AČR, kteří se účastnili zahraničních misí a představují kromě své práce i Severoatlantickou alianci. V letošním roce se uskutečnila prezentace pro střední školy o NATO a programu NATINEADS ve spolupráci s 21. základnou taktického letectva v Čáslavi. Prvního ročníku se zúčastnily tři třídy z gymnázií v Čáslavi, Kolíně a Kutné Hoře.
* Plakát akce ke stažení ZDE (.jpeg, 100 kB)
* Program dne ke stažení ZDE (.jpeg, 370 kB)

• 24. listopadu 2005: Perspektivy NATO ve třetím tisíciletí. Panelová diskuze o NATO pořádaná klubem Mladých konzervativců za spolupráce s IC NATO. Místo konání: Velká aula FF UK, nám. Jana Palacha 2, Praha, od 17:30 hodin. Hosty jsou Tomáš Klvaňa, generál Andor Šándor a Jan Jireš.

• 27. - 28. listopadu 2005: Informační cesta pro české novináře do velitelství NATO v Bruselu s cílem představit činnost NATO a českých zástupců v něm. Cestu organizuje NATO PDD za spolupráce IC NATO v Praze. 

• 14. - 16. prosince 2005: Studijní cesta do NATO HQ v Bruselu pro tajemníky bezpečnostních rad krajů. Cílem cesty je informovat tajemníky o aktuální agendě NATO s důrazem na otázky civilního nouzového plánování. Cestu organizuje NATO PDD za spolupráce IC NATO v Praze.

Činnost kontaktních ambasád NATO spravovaných Českou republikou: zpráva pro odbornou veřejnost. IC NATO vydalo souhrnný materiál o činnosti NATO CPEs, z nichž tři během posledních let spravovala Česká republika. Studii Kontaktní  ambasády NATO: nová dimenze zahraniční politiky ČR (2000-2005) lze objendat na info@natoaktual.cz nebo stáhnout ZDE (formát .pdf, velikost 0,5 MB)

 

Projekty v roce 2006

Projekty v roce 2004

Projekty v roce 2003

 

 

zpět na homepage

 

 

 

 

 

Informační centrum o NATO

Informační centrum o NATO je veřejným informačním zařízením poskytujícím informace o Severoatlantické alianci.

INFORMAČNÍ CENTRUM O NATO
Jungmannova 17
110 00 Praha 1

info@natoaktual.cz
tel.: 221-506-758

Facebook RSS

Projekt podporuje Public Diplomacy Division NATO

Barista i záchranář u kanónu

Říjen 2019

Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

Dny NATO v Ostravě

Září 2019

Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

Továrna na instruktory

Červenec 2019

Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

Mraky prachu, vedro a léčky

Červen 2019

Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.