Realizované akce a projekty
Informačního centra o NATO v roce 2004

• Zprostředkování příspěvku politologa Mgr. Libora Franka do chorvatského sborníku "Zkušenosti z členství v NATO" - na základě žádosti Faculty of Political Sciences, University of Zagreb v Chorvatsku IC NATO zajistilo odborný příspěvek politologa do sborníku "Zkušenosti z členství v NATO", který vyšel v květnu 2004 (k dispozici v knihovně IC o NATO).

• Vydání prezentačního CD a DVD z akce "Den NATO v Ostravě 2003" - IC NATO vydalo limitovanou sérii CD a DVD s ukázkami z největší mezinárodní přehlídky vojenských, záchranářských, policejních, hasičských a dalších speciálních jednotek a jejich techniky v České republice – "Den NATO v Ostravě 2003", který se konal 13. září na letišti Ostrava – Mošnov. Podrobnosti a informace včetně bohaté fotogalerie naleznete na www.natoaktual.cz/dennato2003. (K dispozici v knihovně IC o NATO.) 

• Exkurze 74. záchranné a výcvikové základy v Bučovicích pro rumunské studenty - rumunští partneři se na IC NATO obrátili s žádostí o zprostředkování exkurze pro skupinu středoškolských studentů u některého českého elitního vojenského útvaru. Po vzájemné dohodě IC NATO zajistilo návštěvu u špičkových záchranářů v Bučovicích.

• Návštěva žáků střeních škol z Děčína a Vlašimi v HQ NATO v Bruselu
- Ve spolupráci se Stálou delegací ČR při NATO a ZEU v Bruselu a Cestovní kanceláří Školní zájezdy, s.r.o z Brna IC NATO zajistilo oficiální návštěvu NATO HQ v rámci jejich poznávacího školního výletu. (Možno dohodnout exkurzi i pro další školy)

• 10. - 11. března: konference "Pět let v NATO - vojenské, politické a společenské aspekty členství České republiky v NATO", ve spolupráci s Generálním štábem AČR, Konrad-Adenauer-Stiftung, zastoupení v Praze a Mezinárodním politologickým ústavem Masarykovy univerzity v Brně. Konference bude zaměřena na zhodnocení prvních pěti let členství ČR v Alianci. Registrace a informace na www.natoaktual.cz/konferencebrno

• 12. března: zveřejnění speciální přílohy Hospodářských novin "Pět let ČR v NATO", ve spolupráci s Economia a.s. Dostupná v tištěné podobě v IC NATO nebo online ZDE.

• 22. - 23. března: prezentace IC NATO na "Regionálních podnikatelských dnech" ve spolupráci s Agenturou pro regionální rozvoj, a.s. Ostrava bylo IC NATO prezentováno formou písemných materiálů ve španělské Murcii.

• 30. března: doprovodný program pro účastníky jednání skupiny LG/6 – jednotky Spojeneckého výboru pro vyzbrojování pozemních sil AC/225 NAAG (NATO Army Armaments Group) formou plavby lodí po Vltavě s odborným výkladem průvodce

• 29. dubna: předání publikací vydaných Informačním centrem o NATO americké univerzitě Naval Postgraduate School (v Monterey, USA). 

• 5. května: Dům Armády Olomouc, workshop "Nevládní organizace a Armáda České republiky - jejich místo v systému poskytování humanitární pomoci v postkonfliktních oblastech" (program workshopu viz ZDE), ve spolupráci se střediskem civilně-vojenské spolupráce CIMIC (Civil - Military Cooperation Support Unit) uspořádalo IC NATO edukativní seminář pro humanitární organizace, příslušníky bezpečnostních složek státní správy a samosprávy.  Jde o pokračování workshopu na téma "Spolupráce bezpečnostních složek a nevládních organizací v postkonfliktních oblastech", který se konal 26. listopadu 2003

• 18. - 21. května: proběhl ve Varšavě pracovní seminář "NATO a bezpečnostní politika v učebních osnovách zemí Visegrádské čtyřky", ve spolupráci s Centralnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli z Polska, Slovak Foreign Policy Association ze Slovenské republiky a Visegrad Institut z Maďarska se uskuteční pracovní seminář pro experty z oblasti středoškolského vzdělávání v jednotlivých zemích V4.

V pondělí 31. května: předání kolekce publikací a propagačních materiálů vydaných IC o NATO a sdružením Jagello 2000 Depozitní knihovně NATO v Bratislavě (Univerzitní knihovna v Bratislavě, ul. Klariská 5) při příležitosti vstupu Slovenska do Severoatlantické aliance.

V červenci vydalo IC o NATO s Masarykovou univerzitou sborník z konference "Pět let v NATO - vojenské, politické a společenské aspekty členství České republiky v NATO", která proběhla v Brně 10. - 11. března 2004. (Publikace je k dispozici v knihovně IC o NATO.)

V srpnu IC o NATO spolupracovalo na vydání sborníku z konference "NATO and the Greater Middle East", kterou organizoval Prague Security Studies Institute ve dnech 17. - 19. října 2003 v Praze. (Publikace je k dispozici v knihovně IC o NATO.)

• 18. září: "Den NATO v Ostravě 2004" - IV. ročník nekomerční mezinárodní přehlídky špičkových vojenských, záchranářských a bezpečnostních složek a systému na letišti Ostrava - Mošnov. Sobota 18. září 2004. Více informací naleznete ZDE.

• 29. září - 1. října pořádalo IC o NATO mezinárodní konferenci na téma "Pasivní sledovací systémy a jejich využití v praxi" ve spolupráci se Sekcí pro vyzbrojování Ministerstva obrany ČR a Univerzitou obrany v Brně. Podrobnosti o konferenci a přihlášky viz ZDE nebo www.natoaktual.cz/pssconference2004.

• 21. října: v prostorách Informačního centra v Praze proběhla prezentace IC NATO pro představitele Atlantic Treaty Association z těchto zemí: Estonsko, Lotyšsko, Litva, Polsko, Maďarsko, a Ukrajina.

• 4. listopadu: konference "České zkušenosti a možnosti v rámci NATO" pro studenty Masarykovy univerzity v Brně, které se zúčastní velvyslanec ČR při NATO Karel Kovanda a bývalý náčelník generálního štábu armády ČR Jiří Šedivý. Více informací zde.

8. - 9. listopadu spolupořádalo IC o NATO mezinárodní konferenci "Rozšiřování NATO: Integrace České republiky, Maďarska a Polska" ("NATO Expansion: Integration of the Czech Republic, Hungary and Poland"), která se uskutečnila ve Varšavě. Podrobnosti a program ke stažení ZDE (soubor pdf, 171 kb).

 

Návštěva žáků střeních škol z Prahy v HQ NATO v Bruselu - 3. prosince: Ve spolupráci se Stálou delegací ČR při NATO a ZEU v Bruselu a Cestovní kanceláří Školní zájezdy, s.r.o z Brna zprostředkovalo IC NATO oficiální návštěvu NATO HQ pro SOU a SOŠ SČMSD z Prahy 9 v rámci jejich poznávacího školního výletu. (Možno dohodnout exkurzi i pro další školy.)

• 10. prosince: zveřejnění zvláštní přílohy Hospodářských novin na téma "NATO: Češi v Afghánistánu". K dostání v tištěné podobě v IC NATO (lze zaslat poštou) nebo online výtahy ZDE.

• 10. prosince vydalo Informační centrum o NATO prvních 20 kusů z celkového počtu 550 velkoformátových map "NATO v 21. století".

Projekty a akce dalších organizací a sdružení:

• 10.- 13. června: finále mezinárodní soutěže Aliante 2004 v areálu polské Vojenské akademie ve Vroclavi (Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych. Organizátor: Jagello 2000 – sdružení pro euroatlantickou spolupráci. Více informací na www.project-aliante.org


• Projekty v roce 2003

zpět na homepage

 

 

 

 

 

Informační centrum o NATO

Informační centrum o NATO je veřejným informačním zařízením poskytujícím informace o Severoatlantické alianci.

INFORMAČNÍ CENTRUM O NATO
Jungmannova 17
110 00 Praha 1

info@natoaktual.cz
tel.: 221-506-758

Facebook RSS

Projekt podporuje Public Diplomacy Division NATO

Barista i záchranář u kanónu

Říjen 2019

Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

Dny NATO v Ostravě

Září 2019

Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

Továrna na instruktory

Červenec 2019

Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

Mraky prachu, vedro a léčky

Červen 2019

Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.