natoaktual.cz

Summit NATO 2023

Speciální příloha
k summitu ve Vilniusu

 • natoaktual.cz
 • Zpravodajství
 • Informační centrum o NATO
 • nato.idnes.cz

 •  

  Projekty a aktivity  
  Informačního centra o NATO 
  v roce 2010

   

  • 23. listopadu 2010: Jagello 2000 - Informační centrum o NATO a Velvyslanectví Velké Británie v České republice pořádají odborný kulatý stůl na téma transformace ozbrojených sil Velké Británie po vydání tamního Strategic Defence and Security Review. Prezentaci a následnou debatu na téma "UK's National Security Strategy and the Strategic Defence and Security Review" povedou zástupce britského velvyslance v ČR Mike Moon a vojenský přidělenec plk. Jamie Athill. Akce se uskuteční v prostorách Velvyslanectví Velké Británie.

  Kulatý stůl UK's Defence
      Strategy Review
  Zástupci české bezpečnostní komunity na debatě na britském velvyslanectví.
  (23. listopadu 2010)


   

  • 19.-20. listopadu 2010: Zástupci IC NATO a portálu natoaktual.cz se v Lisabonu účastní summitu NATO, který je tradičním zasedáním hlav států členských zemí Aliance. Natoaktual.cz přináší ze summitu exkluzívní zpravodajství. Zvláštní příloha k tématu zde.


   

  •  10. listopadu 2010: Informační centrum o NATO v Praze připravilo přednášku o činnosti Severoatlantické aliance pro studenty brněnského Gymnázia J. G. Mendela, kterou přednesl gen. (v.v.) Ándor Šándor. Studenti se poté v knihovně IC NATO seznámili s činností centra a získali brožury a DVD s alianční tématikou.

  Přednáška Andora
      Šándora
  Studenti vyšších ročníků brněnského gymnázia J.G.Mendela při přednášce o NATO v budově IC NATO v Rytířské 31 v Praze.
  (10. listopadu 2010)


   

  •  15. - 19. září 2010: Proběhne další ročník Dnů NATO v Ostravě, které jsou největší letecko-armádně-bezpečnostní akcí ve střední Evropě. Dny NATO v Ostravě jsou nekomerční akcí a vstup na celý program zdarma! Více informací k projektu naleznete zde.


   

  13.-14. září 2010: Zástupci Jagello 2000 - IC NATO byli pozváni k účasti na tradiční mezinárodní konferenci GLOBSEC, která se koná v Bratislavě a patří v oblasti bezpečnostní politiky a mezinárodních vztahů k nejvýznamnějším ve střední Evropě a jíž se účastní přední představitelé evropské i světové bezpečnostní politiky. Více informací o konferenci naleznete na stránce organizátorů zde.


   

  10.-11. září 2010: Pátého ročníku mezinárodní bezpečnostní konference "Riga Conference" v Lotyšsku, kterou připravuje Latvian Transatlantic Organisation, se na pozvání organizátorů zúčastní představitel Jagello 2000 - IC NATO. Kromě prezidentů a ministrů několika evropských zemí na akci vystoupí a i afghánský ministr obrany Abdul Wardak. Více informací ke konferenci naleznete na stránce projektu zde.


   

  28. srpna - 4. září 2010: Zástupce Jagello 2000 - IC NATO byl za Českou republiku vybrán k účasti na prvním evropském semináři německých ozbrojených sil "Europa Seminar 2010". Během tohoto prestižního vzdělávacího programu se účastníci setkali s významnými představiteli Bundeswehru, německého ministerstva obrany a ministerstva zahraničí, NATO a Evropské unie. Více informací o semináři naleznete na stránce ministerstva obrany zde.


   

  • duben - srpen 2010: Jagello 2000 – IC NATO spoluorganizovalo mezinárodní výzkumný projekt Visegrad Security Cooperation Initiative, jehož cílem bylo identifikovat společné bezpečnostní a obranné zájmy zemí Visegrádské čtyřky a analyzovat možné způsoby jejich realizace. Jagello 2000 – IC NATO bylo národním partnerem projektu za Českou republiku a delegovalo do něj dva experty. Více o projektu Visegrad Security Cooperation Initiative zde. V srpnu 2010 byly jako jeden z výsledků projektu zveřejněny dvě doporučující zprávy, v nichž experti ze všech 4 zemí Visegrádské čtyřky analyzují a doporučují postup zemí V4 ve dvou oblastech, obě zprávy jsou ke stažení ve formátu pdf.
  1. zpráva: Trans-Atlantic Security
  2. zpráva: Energy Security


   

  • 21. června 2010: Všechny absolventy první studijní cesty pro středoškolské učitele, kterou pod názvem Security Through Education 2010 organizovalo letos na jaře Jagello 2000 – Informační centrum o NATO, pozval na závěrečné shrnutí a zhodnocení cesty po Anglii britský vojenský přidělenec v Praze. Vzhledem k tomu, že účastníci navštívili v Anglii základny britské i americké, zúčastní se setkání i americký vojenský přidělenec. Více informací o projektu naleznete zde.


  Přijetí pedagogů z programu Security Through Education vojenským přidělencem Velké Británie plk. Jamiem Athillem a USA plk. Walterem Scalesem v renesančním salónku britského velvyslanectví v Praze
  (21. června 2010)


   

  • 1.-4. června 2010: Pro vedoucí představitele srbské neziskové organizace Initiative for integrations - Inicijativa za integracije IFI, připravilo Jagello 2000 - IC NATO čtyřdenní studijní cestu v České republice. Organizace IFI, sídlící v srbském městě Vranje, se primárně zabývá integrací Balkánu do euro-atlantických struktur a je velmi aktivní na lokální úrovni. V České republice se budou mít možnost setkat a vyslechnout si briefingy od představitelů Ministerstva zahraničních věcí ČR, Pražského institutu bezpečnostních studií, Jagello 2000 a IC NATO. Více informací o IFI naleznete na její stránce zde a na facebookovém profilu zde.


   

  • 4. dubna - 6. června 2010: Severoatlantická aliance nabízí studentům a mladým odborníkům půlroční stáže v centrále NATO v Bruselu. Přihlásit se lze do 6. června 2010. Veškeré informace, kontakty a postupy naleznete zde.


   

  • duben - červen 2010: Jagello 2000 – IC NATO je spoluorganizátorem mezinárodního výzkumného projektu Visegrad Security Cooperation Initiative, jehož cílem je identifikovat společné bezpečnostní a obranné zájmy zemí Visegrádské čtyřky a analyzovat možné způsoby jejich realizace. Jagello 2000 – IC NATO je národním partnerem projektu za Českou republiku a delegovala do něj dva experty. Více o projektu Visegrad Security Cooperation Initiative zde.


   

  • 17. května 2010: IC NATO nabízí v tištěné i elektronické formě analytický dokument oficiální skupiny expertů NATO k nové alianční strategické koncepci. Skupina jmenovaná generálním tajemníkem NATO a pod vedením Madeleine Albright zveřejnila 17. května 2010 svou analýzu a doporučení Alianci pod názvem "NATO 2020: assured security, dynamic engagement - analysis and recommendations of the group of experts on a new Strategic Concept for NATO". IC NATO připravilo tištěnou verzi dokumentu, která je k dispozici v knihovně IC NATO, v elektronické verzi je pak dostupný přímo na stránce NATO věnované nové koncepci zde. Analýzy k tématu z pera českých expertů najdete v podrubrice Analýz a komentářů natoaktual.cz zde.


   

  • 18. - 19. května 2010: Zástupce IC NATO se jako host na pozvání Ministerstva zahraničí Litevské republiky zúčastní ve Vilniusu výroční konference k 10. výročí založení skupiny "Vilnius 10". Skupina byla založena s cílem prosazování euro-atlantických aspirací zemí střední a východní Evropy a výrazně přispěla k rozšíření stablity a demokracie v Evropě. Účelem letišního setkání v Litvě je zhodnotit dosažené výsledky a obnovit podporu myšlenkám solidarity, spolupráce a jednoty.


   

  • 13. - 14. května 2010: IC NATO podporuje a spolupracuje na realizaci vzdělávacího projektu NATO Spring Academy, kterou organizuje Euroatlantické integrační centrum v Dnipropetrovsku na Ukrajině spolu s Informačním a dokumentačním střediskem NATO na Ukrajině. Cílem projektu je posktynout objektivní informace o roli NATO a Ukrajiny v otázkách mezinárodní bezpečnosti. Více informací o projektu, seznam účastníků a program akce naleznete zde.


   

  • 10. května 2010: Proběhl druhý a poslední z workshopů organizovaných v rámci projektu Zájmy a priority České republiky: Nová strategická koncepce NATO, jehož se spolu s dalšími šesti předními českými nevládními institucemi účastní i Jagello 2000. Druhý workshop se zaměřil na nástroje a schopnosti NATO a jejich vymezení v nové strategické koncepci NATO. Výsledek workshopu by měl být představen začátkem léta, zveřejníme jej i na natoaktual.cz. Více informací k projektu naleznete zde.


   

  • duben 2010: Zástupce IC NATO představuje a analyzuje koncept Sil rychlé reakce NATO (NATO Response Force) v rozsáhlém rozhovoru pro projekt IRIAS (International Relations – Information & Analytical Service, www.irias.eu). Text představuje vývoj konceptu, současné změny a výhledy do budoucna. Celý rozhovor s Petrem Zlatohlávkem o NRF je k dispozici zde.


   

  • 9. dubna 2010: Na základě žádosti od Obchodní akademie v Praze 8 připravilo IC NATO pro její studenty prezentaci o NATO, nových způsobech komunikace a možnostech spolupráce s neziskovými organizacemi na poli veřejné diplomacie. Prezentace proběhne v prostorách školy a přednese ji bývalý ředitel Odboru komunikačních strategií Ministerstva obrany ČR Andrej Čírtek.


  Studenti dvou tříd třetího ročníku Vyšší odborné školy ekonomické a obchodní akademie při prezentaci o NATO v budově školy
  (9. dubna 2010)


   

  • 22. - 25. března 2010: Proběhne pilotní projekt unikátních studijních cest pro středoškolské pedagogy s názvem Security Through Education, v jejímž rámci budou mít učitelé společenských vět příležitost navštívit základny armád Velké Británie a USA v Anglii. Prostřednictvím ukázek a prezentací získají přehled o působení Britů a Američanů v Afghánistánu, kde tyto dvě země tvoří největší přispěvatele alianční mise ISAF. Seznámí se též se systémem včasné výstrahy AWACS a řadě dalších aspektů euroatlantické bezpečnosti. Informace o projektu naleznete zde.


   

  • 19. březen 2010: Pro středoškolské studenty ze Švédska organizuje IC NATO přednášku o vstupu a působení České republiky v Severoatlantické alianci a zahraničních misích. Skupina 30 studentů z gymnázia Sjödal byla v České republice na studijním pobytu a jejich profesoři se na IC NATO opět obrátili s žádostí o přednášku, první úspěšná realizace projektu proběhla v roce 2006. Přednášku připravil Dr. Jan Jireš, ředitel Centra transatlantických vztahů při VŠ CEVRO Institut, kde se rovněž akce koná.


   

  • 15. březen 2010: Proběhne první z workshopů organizovaných v rámci projektu Zájmy a priority České republiky: Nová strategická koncepce NATO, jehož se spolu s dalšími šesti předními českými nevládními institucemi účastní i Jagello 2000. Workshop se zaměří na identifikaci a hierarchizaci bezpečnostních hrozeb, kterým NATO, EU Česká republika a další mezinárodní aktéři čelí nebo pravděpodobně čelit budou. Kromě toto se bude věnovat vymezení výzev (agendy), které z těchto hrozeb vyplývají a se kterými by se NATO a další aktéři měli vyrovnat. Více informací k projektu naleznete zde.


   

  3. února 2010: Další debata pilotů se studenty středních škol pod názvem Joint Sky se koná na Obchodní akademii v Ostravě - Porubě, kde se se studenty sejde velitel Vzdušných sil Armády České republiky gen. Jiří Verner. Stránky školy s fotografiemi naleznete zde.


   

  leden 2010: IC NATO vyhodnotilo pilotní projekt individuálních krátkodobých stáží v IC NATO pro studenty VŠ z prosince 2009 jako úspěšný a bude v něm v letošním roce pokračovat. Zájemci o stáž se mohou o další informace přihlásit na email info@natoaktual.cz.


   

  • říjen 2009 - březen 2010: IC NATO je partnerem vzdělávacího projektu pro středoškolské studenty Model NATO. Během seminářů a závěrečného summitu mají studenti příležitost vyzkoušet si práci v diplomacii a seznámit se s fungováním Severoatlantické aliance. IC NATO poskytuje studijní materiály. Model NATO organizuje Asociace pro mezinárodní otázky. Stránky projektu Model NATO naleznete zde.


   
  Projekty v roce 2009
  Projekty v roce 2008
  Projekty v roce 2007
  Projekty v roce 2006
  Projekty v roce 2005
  Projekty v roce 2004
  Projekty v roce 2003

   = zpět na homepage =

  Barista i záchranář u kanónu

  Říjen 2019

  Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

  Dny NATO v Ostravě

  Září 2019

  Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

  Továrna na instruktory

  Červenec 2019

  Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

  Mraky prachu, vedro a léčky

  Červen 2019

  Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

  Partneři portálu

  NATO PDD iDnes.cz Newton Media