natoaktual.cz

Summit NATO 2023

Speciální příloha
k summitu ve Vilniusu

 • natoaktual.cz
 • Zpravodajství
 • Informační centrum o NATO
 • nato.idnes.cz

 • USA a Polsko se připojily k aliančnímu centru kyberobrany v čase „nadcházejícího kybervěku“

  24. listopadu 2011  13:09
  (Od našeho zvláštního zpravodaje v Estonsku) Na rostoucí význam kyberprostoru jako moderního bojiště reaguje Aliance vytvořením vlastních expertních pracovišť, jež mají za cíl hrozby v prostředí počítačových sítí zkoumat a potírat. USA a Polsko minulý týden svým přistoupením k Centru kyberobrany NATO stvrdily nutnost takového výzkumu i pro obranu vlastního území a obyvatel. „Je to pro nás znamení, že členské země naši práci vnímají jako důležitou,“ řekl při uvítací ceremonii šéf Centra Ilmar Tamm.  

  Alianční centrum kyberobrany se rozrostlo o USA a Polsko. Ceremonie se zúčastnil ministr obrany Estonska Mart Laar, velvyslanci USA a Polska v Estonsku a velitel Centra Ilmar Tamm. | foto: Martin Doleželnatoaktual.cz

  Na zprávy o nástrahách kyberprostoru jsme si v současnosti téměř zvykli, avšak odborníci varují, že hrozba kyberútoků se stále stupňuje. To si uvědomuje i Severoatlantická aliance, která z boje proti kyberhrozbám učinila svoji prioritu. Jedním z aliančních nástrojů pro ochranu počítačových systémů NATO i členských států je alianční centrum kyberobrany (NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence - CCD COE) umístěné v estonském Tallinu. Úkolem Centra je posílit schopnosti NATO a členských zemí na poli kyberobrany, což provádí pomocí výzkumu, vzdělávání a pravidelných cvičení.

  Které země se na chodu centra podílejí?

  Estonsko, Itálie, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Německo, Polsko, Slovensko, Spojené státy americké a Španělsko.

  Alianční centrum kyberobrany NATO v Estonsku.

  Kybervěk: Klíčem bude spolupráce
  Alianční centrum kyberobrany, které vzniklo právě na popud Estonců, do svých řad přivítalo minulý týden Polsko a Spojené státy. Obě země se připojily ke stávajícím osmi tzv. sponzorským státům, které na provoz Centra přispívají nejen finančně, ale i tím, že do Tallinnu vysílají své experty na kyberbezpečnost. To je pro provoz aliančního centra naprosto klíčové, neboť personál CCD COE čítá pouze několik desítek osob. Na tiskové konferenci při příležitosti přivítání USA a Polska do Centra přitom z úst přítomných představitelů NATO a členských států opakovaně zaznělo, že počet stávajících členů Centra není dostatečný, a že je potřeba, aby se i ostatní spojenci zapojili do společné snahy zajistit bezpečnost v kyberprostoru.

  Ceremoniálu se vedle velitelů Centra zúčastnili i estonští představitelé v čele s prezidentem Toomasem Hendrik Ilvesem a ministrem obrany Martem Laarem. „Jsme velice šťastní, že můžeme uvítat oba státy na palubě. Znamená to pro nás, že naše práce je mezi členskými státy vnímána jako důležitá,“ prohlásil na tiskové konferenci Tamm. Velitel centra zdůraznil, že k boji proti kyberhrozbám je nezbytná spolupráce. Zároveň předpověděl „příchod kybervěku“, na který by se členské státy měly připravit.

  Proč je sídlem Centra Estonsko?

  • je zemí s progresivním přístupem k moderním informačním technologiím
  • bylo první zemí, kde se volby uskutečnily pomocí internetu
  • stalo se v roce 2007 terčem jednoho z nejrozsáhlejších kyberútoků vůbec

  Polsko a USA: Noví členové
  Spojené státy i Polsko mají dlouhodobé zkušenosti s bojem proti kyberhrozbám, oba státy se navíc v minulosti staly několikrát terčem kyberútoku. Je tak zřejmé, že jak Polsko, tak i USA mohou aliančnímu centru kyberobrany mnohé nabídnout. „Zapojení se do činnosti Centra je přirozeným vyústěním [polských] snah o vytvoření národního rámce pro bezpečné a stabilní operace v kyberprostoru,“ uvedl na tiskové konferenci polský velvyslanec v Estonsku Grzegorz M. Poznański, podle něhož si Polsko od vstupu do Centra slibuje, že „společné úsilí všech aliančních spojenců povede k vytvoření globálního, efektivního a komplexního systému kyberobrany.“

  Americký velvyslanec v Estonsku Michael C. Polt

  V USA začlenil kyberobranu mezi prioritní úkoly své administrativy prezident Barack Obama. Spojené státy tak nyní mají jednu z nejpropracovanějších strategií boje proti kyberhrozbám i rozvinutou legislativu v této oblasti. USA se na činnosti aliančního centra kyberobrany podílely již dříve prostřednictvím vyslaného odborníka, ale sponzorským státem se staly až nyní. Podle vyjádření amerického velvyslance v Estonsku Michaela C. Polta je začlenění Spojených států do CCD COE především „vyjádřením odpovědnosti vůči ostatním spojencům v rámci Severoatlantické aliance“.

  Česko: Zatím hledáme zdroje
  Přestože má Česká republika vyhlášené odborníky na kyberbezpečnost a její experti se na jiných aktivitách NATO v oblasti kyberobrany podílejí, prozatím sponzorským státem aliančního centra kyberobrany v Tallinnu není. Český velvyslanec v Estonsku Alexandr Langer pro natoaktual.cz uvedl, že dle jeho názoru je absence České republiky v CCD COE zapříčiněna především otázkou „rozpočtu a nutností vyčlenit dostatečné prostředky“. Zároveň však zdůraznil, že Česká republika se o fungování centra zajímá a dlouhodobě svůj vstup zvažuje.

  Český velvyslanec v Estonsku Alexandr Langer a velitel Centra Ilmar Tamm v

  Proto lze podle Langera očekávat, že se Česká republika stane sponzorským státem CCD COE během příštích několika let. Langer zároveň upozornil na to, že i když Česká republika není členem Centra, neznamená to, že s ním nespolupracuje. Jako nejbližší projekt vzájemné spolupráce uvedl český velvyslanec sérii přednášek velitele Centra Tamma, která proběhne v první polovině prosince v České republice.

  Co je alianční centrum kyberobrany?
  Alianční centrum kyberobrany v Tallinnu se zabývá analytickým výzkumem, vzděláváním formou seminářů a konferencí, ale i praktickými cvičeními zaměřenými na odvrácení kyberhrozeb. Ve výzkumu se Centrum soustředí především na právní aspekty kyberbezpečnosti. CCD COE se snaží najít mezinárodně platné normy, jež v současnosti neexistují, které by státům, společnostem, ale i jedincům zajistily větší ochranu proti možným kyberútokům. Právní otázky týkající se kyberbezpečnosti jsou pro NATO velmi důležité i z důvodu možného pro-aktivního využití kyberprostoru. Jak poukázal velitel Centra Tamm, pro „dosažení bezpečnosti v kyberprostoru je potřeba využívat jak defenzivní, tak i pro-aktivní prostředky kyberobrany“.

  Co dělá Centrum kyberobrany NATO?

  Cílem CCD COE je posílit schopnosti NATO a členských zemí na poli společné kyberobrany a zlepšit spolupráci a výměnu informací mezi Aliancí, spojenci a partnery. Činnosti centra zahrnují:

  • vylepšování interoperability prvků kyberobrany v rámci NATO
  • vývoj doktríny a konceptu kyberobrany a jejich ověřování
  • vývoj strategií kyberobrany pro NATO i členské státy
  • spolupráce na vzdělávání a výcviku 
  • výzkum a vývoj prostředků kyberobrany
  • analýzy právních aspektů kyberobrany

  Hledání právních norem však není jedinou analytickou činností Centra. CCD COE zkoumá přístupy členských států k boji proti kyberhrozbám a následně předkládá jednotlivým členům i Alianci samotné doporučení a rady týkající se kyberbezpečnosti. Alianční centrum kyberobrany se tak například podílelo na tvorbě obsahu nové strategické koncepce NATO, která byla přijata v loňském roce na aliančním summitu v Lisabonu.

  Kam dál?

  Martin Doležel; natoaktual.cz

  Barista i záchranář u kanónu

  Říjen 2019

  Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

  Dny NATO v Ostravě

  Září 2019

  Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

  Továrna na instruktory

  Červenec 2019

  Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

  Mraky prachu, vedro a léčky

  Červen 2019

  Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

  Partneři portálu

  NATO PDD iDnes.cz Newton Media