Výrobce Perunu jde do boje. Vojskové zkoušky byly nestandardní, zlobí se

20. srpna 2019  15:34
Výrobce pancéřovaných vozidel SVOS Přelouč se ostře ohradil proti konstatování ministerstva obrany, že nové bojové vozidlo Perun určené pro elitní 601. skupinu speciálních sil nesplnilo vojskové zkoušky. Firma argumentuje, že vozidlo stanovené parametry plní, ale že průběh zkoušek byl nestandardní s řadou porušení pravidel.  
Army test v pražských Stodůlkách. K vidění bylo nové vozidlo Perun pro Speciální síly | foto: Lubomír Světničkanatoaktual.cz

Speciální síly měly čtyři vozidla Perun za 94,5 milionu dostat už loni na podzim. Zatímco podnikovými i kontrolními zkouškami vozidla loni prošla, vojskové zkoušky pro ověření, zda splňují požadavky armády, se tehdy nepodařilo dokončit a proběhly až v polovině letošního roku.

A podle ministerstva obrany vozidlo zkouškami neprošlo. Je například těžší, než mělo původně být.

„Výrobce bohužel nedokázal dodat vozidlo s parametry, ke kterým se písemně zavázal,“ uvedl mluvčí ministerstva obrany Jan Pejšek s tím, že obrana 9. srpna od smlouvy na nákup čtyř vozidel jednostranně odstoupila.

Výrobce, společnost SVOS Přelouč se ostře proti vyjádření ohradila. Podle společnosti vozidlo armádní parametry plní, což mají potvrzovat platné protokoly ze zkoušek i měření.

„Celý průběh vojskových zkoušek byl do současné doby nestandardní a neodpovídající závazným předpisům ministerstva obrany,“ uvedla firma v oficiálním prohlášení.

Podle tiskového mluvčího přeloučské firmy společnost průběžně ministerstvu deklarovala šest desítek porušení vnitřních předpisů vojskových zkoušek, ministerstvo prý dosud nijak fakticky nereagovalo.

Firma tak předala veškeré podklady včetně soupisu prokázaných porušení smlouvy a řídící dokumentace zastupující právní kanceláři a chce se hájit právní cestou s cílem dokončit vojskové zkoušky v souladu s kupní smlouvou. Konkrétní porušení a podrobnosti o nich ale firma nechce vzhledem k přetrvávajícímu závazku mlčenlivosti zveřejňovat.

Komise pro vojskové zkoušky ale podle firmy například neoprávně požadovala na vozidle ověření parametrů, které sice vůbec neměly být součástí vojskových zkoušek, ale kterými komise údajně podmiňovala jejich pokračování.

SVOS tak podle prohlášení na své náklady v rámci vstřícného přístupu provedl úspěšně měření u státního podniku Vojenský technický ústav ve Vyškově. Nad rámec uzavřené smlouvy pak společnost podle požadavků armády vozidlo upravila na své náklady tak, aby plně odpovídalo poznatkům ze zkoušek pro plánované bojové použití včetně zvýšení ochrany posádky.

Zkoušky provázela pochybení, tvrdí firma

Společnost také uvedla, že zaznamenala neodborné a subjektivní stanovování způsobu provádění a hodnocení zkoušek odporující standardům české armády i NATO, zásadní pochybení v průběhu samotného provádění zkoušek, vyhotovování neautentických záznamů z jednání, až po poškození vozidla a vystavení osádky riziku závažného zranění z důvodu nerespektování bezpečnostních pokynů k použití speciální výbavy vozidla ze strany zkušební komise.

Perun 4x4

Otevřené vojenské bojové terénní vozidlo pro přepravu až pěti lidí a materiálu. Zároveň umožňuje přepravu raněného na nosítkách ve vodorovné poloze.

Je vybaveno balistickou ochranou a kulometem ráže 12,7 mm nebo automatickým granátometem do ráže 40 mm, lehkým kulometem ovládaným ze sedačky spolujezdce a systémem pro zadýmení.

Hlavní zbraň je umístěna na otočném kruhu nad středem vozidla na trubkovém rámu. Ten slouží zároveň jako ochrana osádky při převrácení vozidla.

  • Osádka: 5
  • Hmotnost: 10,4 t
  • Užitečná zátěž: 2,6 t
  • Délka: 6030 mm
  • Šířka: 2300 mm
  • Výška: 2600 mm
  • Max. rychlost: 110 km/h
  • Dojezd na silnici: 700 km

„Navíc komise pro vojskové zkoušky nedokázala ani v jednom rozporovaném případě své stanovisko opřít o jakýkoliv standard či normu a opakovaně vyžadovala plnění parametrů, které nejenže nejsou ve smlouvě určeny jako závazek společnosti SVOS, ale které navíc nejsou dosažitelné žádnou technikou zavedenou v armádách NATO,“ uvedla společnost v prohlášení s tím, že i přes opakovaná upozornění na chybný postup komise nedokázalo ministerstvo obrany zjednat nápravu.

Komise také podle společnosti za osm měsíců od loňského října 2018 do konce letošního června „neučinila jediný krok k pokračování zkoušek“. Když pak po naléhání a stížnostech společnosti SVOS nakonec rozhodla o přistavení vozidla k pokračování, samotné pokračování podle výrobce posléze znemožnila.

„Komise pro pokračování vyžadovala okamžité doložení dokumentů, které vydávají orgány ministerstva obrany až po skončení vojskových zkoušek, a ne v jejich průběhu,“ tvrdí společnost.

Firma tak podle vyjádření nemůže považovat závěrečnou zprávu o vojskových zkouškách za platnou, protože neodpovídá kupní smlouvě a závazným řídícím dokumentům ministerstva. 

„Nelze totiž hovořit o tom, že vozidlo nevyhovělo, pokud je tento závěr činěn na základě zkoušek, jejichž průběh i forma odporují kupní smlouvě, odborným předpisům i pravidlům stanoveným pro podobné smluvní vztahy občanským zákoníkem. Takový postup smlouva ani zákon nepředjímají, a jde tedy o porušení smluvních povinností ze strany ministerstva,“ konstatoval ředitel společnosti Jaroslav Černý. Jeho firma je prý připravena s ministerstvem dále jednat.

Vítěz z roku 2017

Firma SVOS zvítězila v tendru na dodávku bojových vozidel pro Speciální síly v roce 2017. Jako jediná byla schopná splnit náročné požadavky armády, především požadovanou úroveň odolnosti proti minám. Firma tvrdí, že dodnes žádný jiný otevřený průzkumný vůz na světě takových parametrů nedosáhl.

Přeloučská společnost patří mezi přední evropské výrobce pancéřovaných vozidel. Ve vojenské oblasti zajišťuje dodávky speciální obrněné techniky jako například lehká průzkumná vozidla Kajman, obrněné verze vozidel Land Rover, pancéřované vozy Toyota Land Cruiser či pancéřové kabiny pro světové výrobce vojenských vozidel.

Kromě toho se soustředí na výrobu víceúčelových vozidel a limuzín určených pro ochranu osob, terénních chráněných vozidel, vozidel pro přepravu cenin a chráněných materiálů a vozidel pro speciální použití u policie. Součástí portfolia je také výroba pancéřování a neprůstřelných skel.

„Za čtyřicet let své kariéry v oblasti vojenských vozidel jsem se nesetkal s takto neprofesionálním, negativně účelovým a vůči domácímu výrobci výrazně záporným přístupem,“ dodal Černý. Postup ministerstva obrany je podle jeho slov pravděpodobně reakcí na fakt, že jeho společnost souběžně „napadá nezákonný postup i v dalších projektech“.

Zkoušky jsme prodloužili, vozidlo propadlo, hájí se obrana

Ministerstvo obrany interpretaci SVOS odmítá s tím, že velení armády dokonce prodloužilo termín vojskových zkoušek. „Výrobce bohužel nedokázal dodat vozidlo s parametry, ke kterým se písemně zavázal,“ uvedl mluvčí ministerstva obrany Jan Pejšek.

Připomněl, že vojskové zkoušky mají svá pravidla a prochází jimi veškerá nově zaváděná armádní technika. Cílem a předmětem zkoušek je ověřit shodu vybraných takticko-technických parametrů s parametry uvedenými v kupní smlouvě v podmínkách blízkých reálnému používání.

Vojskové zkoušky vozidla Perun podle ministerstva obrany probíhaly od 23. července do 7. října 2018, ale protože vozidlo vykazovalo řadu odchylek od smluvních podmínek, nechal náčelník Generálního štábu zkoušky prodloužit.

„Ani do tohoto termínu však nebylo dosaženo požadovaného výsledku a vozidlo nevyhovělo v 85 procentech hodnocených zkoušek. Včetně hodnocení parametrů, které mají zásadní vliv na spolehlivost vozidla jako celku v bojovém nasazení a na ochranu života posádky,“ uvedl Pejšek.

Podotkl, že zkoušky probíhaly po celou dobu za přítomnosti odborných zástupců dodavatele, kteří nikdy obsah, formu a způsob provedení nerozporovali. Kvůli nedostatkům proto ministerstvo obrany 9. srpna jednostranně odstoupilo od kupní smlouvy.

inc natoaktual.cz

Barista i záchranář u kanónu

Říjen 2019

Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

Dny NATO v Ostravě

Září 2019

Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

Továrna na instruktory

Červenec 2019

Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

Mraky prachu, vedro a léčky

Červen 2019

Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.