Nové speciální verze vozidel Pandur dodává armádě Tatra Defense Vehicle Nové speciální verze vozidel Pandur dodává armádě Tatra Defense Vehicle Nové speciální verze vozidel Pandur dodává armádě Tatra Defense Vehicle Nové speciální verze vozidel Pandur dodává armádě Tatra Defense Vehicle Vozidlo Pandur ve speciální velitelsko-štábní variantě Vozidlo Pandur ve speciální velitelsko-štábní variantě Vozidla Pandur ve speciální spojovací modifikaci Rozvinuté velitesko-štábní stanoviště Rozvinuté velitesko-štábní stanoviště Interiér velitelsko-štábního vozidla Pandur Interiér velitelsko-štábního vozidla Pandur