Historie NATO
Od prvních úvah až do současnosti
Zakládání Severoatlantické aliance

Kdy NATO vzniklo?
Organizace Severoatlantické smlouvy (jinak také zvaná Severoatlantická aliance nebo podle svojí anglické zkratky NATO - North Atlantic Treaty Organization), vznikla 4. dubna 1949, kdy dvanáct zakládajících zemí podepsalo Washingtonskou smlouvu.

 
Co podpisu Washingtonské smlouvy předcházelo?
Pět západoevropských zemí - Belgie, Francie, Lucembursko, Nizozemsko a Velká Británie – se v roce 1948 rozhodlo vytvořit systém společné obrany, a v březnu proto podepsaly tzv. Bruselskou smlouvu.

Washingtonská smlouva

Následovala jednání se Spojenými státy a Kanadou o vytvoření jednotné Severoatlantické aliance, založené na bezpečnostních zárukách a vzájemných závazcích mezi Evropou a Severní Amerikou. Mocnosti Bruselské smlouvy přizvaly Dánsko, Island, Itálii, Norsko a Portugalsko, aby se staly účastníky tohoto procesu. Jednání vyvrcholila podpisem Washingtonské smlouvy v dubnu 1949 a tím přivedla na svět bezpečnostní systém založený na partnerství těchto dvanácti zemí.

 
Proč NATO vzniklo?

Úkolem NATO při jeho vzniku bylo odstrašit sovětskou expanzi, zamezit oživení nacionalistického militarismu v Evropě silnou americkou přítomností na kontinentu a povzbudit politickou integraci Evropy.

„Úkolem NATO je udržet Američany v Evropě, Rusy mimo Evropu a Němce při zemi.“

Lord Ismay, první generální tajemník NATO

Svou zásadou kolektivní obrany NATO pomáhalo zajistit bezpečné prostředí, nezbytné pro rozvoj demokracie a pro hospodářský růst. Podle slov tehdejšího prezidenta USA Harryho S. Trumana byly Marshallův plán, který poskytl finanční prostředky ke stabilizaci ekonomické situace států západní Evropy, a NATO "dvěma polovinami jednoho ořechu".

Válka v Koreji na začátku 50. let 20. století potvrdila obavy Západu z expanzivních záměrů Sovětského svazu. Členské státy proto zesílily své úsilí o zdokonalení vojenských a civilních struktur potřebných k realizaci závazku společné obrany. Přítomnost amerických sil na evropském území pomohla odradit Sovětský svaz od agrese. Postupně k Alianci přistupovaly další státy.

Vybrané okamžiky Severoatlantické aliance chronologicky:

Západní Evropa a Severní Amerika díky ochrannému deštníku Aliance brzy dosáhly bezprecedentní úrovně stability, která položila základy pro evropskou hospodářskou spolupráci a integraci.

Během studené války byly role a účel NATO jasně definovány existencí sovětského nebezpečí. Na počátku devadesátých let však byla Varšavská smlouva rozpuštěna a Sovětský svaz se rozpadl. Po zániku tradičních nepřátel se někteří političtí pozorovatelé domnívali, že nutnost existence NATO rovněž pominula a že budoucí náklady na obranu a vojenské investice mohou být radikálně sníženy.

Aliance se však místo toho začala vedle svého tradičního úkolu kolektivní obrany angažovat v řešení krizových situací a rozvíjet partnerství s různými zeměmi a organizacemi, s nimiž spolupracuje na poli bezpečnosti. Mimo jiné oslovením bývalých protivníků a návrhem na spolupráci k udržování bezpečnosti NATO aktivně přispělo k ukončení rozdělení Evropy na Východ a Západ. Novému bezpečnostnímu prostředí se přizpůsobilo i tak, že začalo podnikat operace pro udržení míru mimo své území.

Kam dál:

Dalším významným milníkem byly teroristické útoky z 11. září 2001, po nichž spojenci poprvé v historii aktivovali článek 5 Washingtonské smlouvy o kolektivní obraně. Tímto stvrdili, že útok na jednoho z nich znamená útok na všechny členské státy Aliance.

Aliance se poté začala se ještě více angažovat v operacích mimo území svých členských států. Vojenskými i nevojenskými prostředky se tak snaží řešit krize a posilovat bezpečnost i mimo euroatlantický prostor – což v důsledku posiluje bezpečnost i členských států.

Zpět

Informační centrum o NATO

Informační centrum o NATO je veřejným informačním zařízením poskytujícím informace o Severoatlantické alianci.

INFORMAČNÍ CENTRUM O NATO
Jungmannova 17
110 00 Praha 1

info@natoaktual.cz
tel.: 221-506-758

Facebook RSS

Projekt podporuje Public Diplomacy Division NATO

Barista i záchranář u kanónu

Říjen 2019

Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

Dny NATO v Ostravě

Září 2019

Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

Továrna na instruktory

Červenec 2019

Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

Mraky prachu, vedro a léčky

Červen 2019

Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.