natoaktual.cz

SPECIÁL: Víme, co máme

Pilotní série projektu na podporu
domácího obranného průmyslu

 • natoaktual.cz
 • Zpravodajství
 • Informační centrum o NATO
 • nato.idnes.cz

 • Jak NATO funguje
  O rozhodovacích procesech Aliance

  Hlavním politickým rozhodovacím orgánem Aliance je Severoatlantická rada (North Atlantic Council - NAC). Severoatlantická rada a soustava výborů poskytují spojencům rámec pro konzultace, spolupráci a plánování ohledně mnohonárodních politických a vojenských aktivit.

  Rada zasedá každý týden na úrovni velvyslanců členských zemí, popřípadě častěji, pokud je to nutné. Pravidelná zasedání Rady probíhají také na úrovni ministrů zahraničních věcí nebo obrany. Každý rok nebo dva pořádá Aliance svůj summit, na kterém hlavy států a vlád rozhodují o strategických otázkách týkajících se NATO. Pravidelná zasedání se také konají se zástupci partnerských zemí NATO.

  Kam dál:

  V hlavním sídle NATO v Bruselu má každá členská země svého stálého zástupce v hodnosti velvyslance. Velvyslance v jeho práci podporuje ještě národní delegace složená z diplomatů a obranných poradců, kteří se sami účastní zasedání výborů nebo zajišťují účast národních expertů.

  V Alianci je respektována suverenita každého členského státu a konečné rozhodnutí musí mít podporu všech zemí. Kvůli tomu se v NATO rozhoduje jednomyslně (pravidlo konsenzu), z čehož vyplývá, že si přijetí důležitých rozhodnutí často vyžaduje předchozí rozsáhlé konzultace. Díky tomuto postupu je zajištěno, že když se NATO rozhodne k akci, všichni spojenci za tímto rozhodnutím stojí.

  Politická hlediska těchto rozhodnutí realizuje civilní ústředí NATO v Bruselu v Belgii. Vojenské aspekty uvádí do praxe Vojenský výbor NATO, pod politickým dohledem Rady. Vojenský výbor řídí dvě strategická velitelství NATO – Velitelství spojeneckých sil pro operace, které je součástí Vrchního velitelství spojeneckých sil v Evropě (SHAPE) a sídlí nedaleko Monsu v Belgii, a Velitelství spojeneckých sil pro transformaci, jež se nachází v Norfolku ve státě Virginia v USA.

  NATO má svého generálního tajemníka, který je do funkce jmenován přibližně na čtyři roky. Jde o vysokého politického představitele jedné z členských zemí. Generální tajemník řídí zasedání Severoatlantické rady a jiných důležitých orgánů NATO, pomáhá dosahovat konsensu mezi členskými zeměmi a je zároveň hlavním mluvčím Aliance. Při každodenním řízení Aliance jej podporuje mezinárodní sekretariát expertů a úředníků ze všech členských zemí NATO.

  Zpět

  Informační centrum o NATO

  Barista i záchranář u kanónu

  Říjen 2019

  Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

  Dny NATO v Ostravě

  Září 2019

  Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

  Továrna na instruktory

  Červenec 2019

  Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

  Mraky prachu, vedro a léčky

  Červen 2019

  Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

  Partneři portálu

  NATO PDD iDnes.cz Newton Media