natoaktual.cz

SPECIÁL: Útok na Ukrajinu

Zpravodajský souhrn
k ruské invazi na Ukrajinu

 • natoaktual.cz
 • Zpravodajství
 • Informační centrum o NATO
 • nato.idnes.cz

 • Síly rychlé reakce NATO
  Přehled historie NRF v letech 2002 - 2010

  2002

  • NATO učinilo v listopadu na summitu v Praze v roce 2002 klíčové rozhodnutí s cílem přeměnit své síly z 20.století tak, aby byly schopné reagovat na výzvy století 21. Jednak se vyslovilo pro změnu struktury svých sil (NATO Force Structure) a jednak sepsalo tzv. Pražský závazek ke schopnostem. Na tomto základě bylo rozhodnuto o vytvoření Sil rychlé reakce (NATO Response Force - NRF).

  2003

  • V červnu ministři obrany členských zemí v Bruselu schválili koncept vytváření NRF.
  • 8. - 9. října se v Colorado Springs (USA) sešli ministři obrany ke kontrole probíhajícího budování NRF.
  • 15. října byl v Brunnsumu v Nizozemí předveden prototyp prvních jednotek NRF (tzv. NRF 1 - první rotace NRF), které tvoří jádro nových sil. NRF čítaly skoro 9 tisíc vojáků ze 14 zemí. NRF dosáhly počátečních operačních schopností (Initial Operational Capability - IOC).
  • 20. listopadu se v Turecku uskutečnilo první praktické cvičení NRF.
  • 1. prosince prapor chemické, biologické a radiační obrany pod velením ČR dosáhl IOC.

  2004

  • V lednu byla sestavena druhá rotace NRF (NRF 2), která v pohotovosti nahradila NRF 1.
  • 19. března italské jednotky uskutečnily cvičení v rámci přípravy na začlenění svých pozemních jednotek do třetí rotace Sil rychlé reakce (NRF 3), k čemuž došlo 1.7. 2004. - více zde
  • 25. května až 8. června proběhlo v Itálii cvičení Allied Action '04, jehož cílem bylo osvědčit připravenost jednotek NATO pro třetí rotaci Sil rychlé reakce (NRF 3). Cvičení se zúčastnilo 2600 vojáků z 23 zemí NATO a z 12 zemí PfP. - více zde
  • K 1. červenci bylo dokončeno sestavování třetí rotace NRF (NRF 3), která bude nyní na půl roku je ve stavu pohotovosti.
  • 1. července dosáhl prapor chemické, biologické a radiační obrany pod velením ČR plné operační schopnosti (Full Operational Capabilities – FOC) a půl roku bude mít neustálou pohotovost k plnění úkolů v rámci NRF 3. Postup jejich nasazování schválil koncem června Parlament ČR. - více zde
   Rozhovor s velitelem praporu Vratislavem Osvaldem viz zde.
  • 30. září - 16. října proběhlo cvičení Destined Glory 2004 na Sardinii. Cvičení má za úkol demonstrovat počáteční operační schopnosti NRF. Zapojeno je 9500 vojáků, 47 lodí a 46 letadel z 11 zemí NATO.
  • 13. října dosáhly Síly rychle reakce NATO (NRF) počátečních operačních schopností. Oznámili to tajemník NATO Jaap de Hoop Scheffer a generál J.L. Jones na schůzce ministrů obrany NATO v Rumunsku. NRF mají v současnosti 17 000 vojáků. Síly rychlé reakce jsou připraveny k okamžitému použití kdykoli a kdekoli. - více zde
  • 8. - 24. listopadu proběhlo v Nizozemí a Itáli cvičení Allied Warrior 04, do kterého se zapojily pozemní jednotky NRF. Nacvičovala se reakce na fiktivní krizi pod mandátem OSN. Zapojeno je 900 vojáků z 16 zemí NATO (ČR se neúčastní). Jednalo se o finální cvičení čtvrté rotace před její aktivací počátkem roku 2005. - více zde

  2005

  • Od 14. ledna do 1. července je v pohotovosti čtvrtá rotace NRF, která je pod německo-nizozemským velením. V rámci NATO spadá NRF 4 pod Velitelství společných sil NATO v Neapoli (Joint Forces Command HQ).
  • Účast České republiky v NRF skončila k 15. lednu 2005. ČR se do čtvrté rotace NRF nezapojí, bude ve své účasti pokračovat až od července 2005 v rámci NRF 5.
  • Od 28. března do 18. dubna proběhlo na Kanárských ostrovech civčení Noble Javelin 05, do něhož bylo zapojeno na 3000 osob ze 16 zemí NATO. Cvičení poskytlo příležitost vyzkoušet operační rozmístění složek NRF daleko od jejich základen, čímž se prověřily koncepty a procedury pro plánování operací NRF, při kterých musí vojáci vykonávat různé typy misí.
  • Od 11. do 29. dubna se v Severním moři uskutečnilo cvičení námořních složek NRF s návem Loyal Mariner 05. Cvičení se zúčastnilo 19 zemí NATO.
  • Od 1. července má pohotovost pátá rotace NRF pod velením Španělska. Do této rotace je zapojena i ČR. - více zde
  • Od 9. září do 2. října byly letadla a lodě NRF zapojeny do humanitární operace NATO na pomoc USA při obnově jihu země zasaženého hurikánem Katrina. Jedná se zatím o největší nasazení jednotek NRF. - více zde
  • Od 29. září do 14. října: největší letošní obojživelné cvičení jednotek NATO "Destined Glory" v Tyrhénském moři u Sardinie s cílem prověřit námořní komponent NRF.

  2006

  • Ve dnech 24. března až 6. dubna se u pobřeží Norska uskutečnilo cvičení námořních složek NRF pod názvem Brilliant Mariner 2006.
  • Vláda České republiky přehodnotila svůj původní postoj nezapojovat se do 7. rotace NRF v druhé polovině roku 2006. Nakonec se rozhodla, že alianci nabídne pro toto období 10 logistických důstojníků. - více zde
  • V druhé polovině června proběhlo na Kapverdském souostroví cvičení Steadfast Jaguar 2006, jehož cílem bylo prověřit schopnosti NRF před dosažením plných operačních schopností.
  • Od 1. července má pohotovost sedmá rotace NRF, v níž Česká republika velí Mnohonárodnímu praporu radiační, chemické a biologické ochrany.
  • V říjnu NRF dosáhnou plných operačních schopností (FOC), a budou tak zcela připraveny vykonávat zadané mise v plném rozsahu. NRF budou čítat zhruba 25 000 vojáků.
  • 10. - 12. října proběhlo pod velením 31. brigády radiační, chemické a biologické ochrany Armády ČR v Liberci cvičení mezinárodního praporu; cvičení Peaceful Dragon proběhlo v Libouchi a simulovalo zamoření budovy základní školy, vojáci v rámci cvičení dekontaminovali budovu školy a evakuované osoby.
  • 29. listopadu 2006: Jaap de Hoop Scheffer oznámil na summitu v Rize, že NRF dosáhly plných operačních schopností. - více zde

  2007

  • Do osmé rotace (od 1. ledna do 30. června 2007) se zapojila 31. brigáda radiační, chemické a biologické ochrany Armády ČR v Liberci, která byla rovněž velící jednotkou mezinárodního praporu.
  • Na jaře 2007 Finsko a Švédsko oficiálně oznámily, že jsou připraveni na vstup do NRF.
  • V květnu proběhlo rozsáhlé námořní cvičení NATO v Baltském moři zaměřené na zlepšení schopností Sil rychlé reakce NATO. - více zde
  • V květnu se rozběhla debata o budoucnosti NRF, kterou následovaly pochybnosti o úloze speciálních sil ze strany USA, které snížily svůj počet vojáků v NRF na 5 % a pohrozily, že jednotky zcela opustí.
  • Od července je v pohotovosti devátá rotace Sil rychlé reakce NATO (NRF), do níž přispívá 312. prapor radiační, chemické a biologické ochrany z Liberce jednotkou radiologické laboratoře. Slavnostního nástup a ohlášení dosažení plných operačních schopností sil vyčleněných do NRF 9 se uskutečnil 4. září v Liberci. Během něho byly všem příslušníkům NRF 8 uděleny Pamětní odznaky ministryně obrany za NRF. - více zde
  • Podle zpráv v médiích se NRF potýkají s nedostatkem vojáků a dalších zdrojů, údajně nejsou plně akceschopné. Pokračují debaty o jejich účelu a dalších možnostech.
  • Od 27. září do 12. října probíhalo námořní cvičení s názvem Noble Midas 07 v Jaderském moři.
  • Na schůzce ministrů obrany zemí NATO v Holandsku 25. října se ministři shodli, že kvůli chronickému nedostatku vojáků v misích je potřeba se zabývat expertním návrhem na snížení počtu vojáků trvale vyčleněných pro NRF. - více zde
   Situací se bude nejspíše zabývat summit NATO v Bukurešti na jaře 2008.

  2009

  • Britský ministr John Hutton se v březnu v reakci na neschopnost členských států NATO vyčlenit 25 tisíc vojáků pro NRF vyslovil pro vytvoření menších stálých jednotek o síle 1 500 vojáků, které by sloužily k obraně evropského kontinentu, byly by k dispozici pro případné vyslání do Afghánistánu, apod. - více zde
  • Další cvičení jednotek NRF se koná ve Švédsku v červnu 2009; cvičení Loyal Arrow 09 je zaměřeno především na letectvo a účastní se ho deset členských a partnerských států NATO.

  2010

  • Do pohotovosti vstoupila již čtrnáctá rotace NRF; společným praporem BALTBAT jsou do ní zapojeny i Estonsko, Lotyšsko a Litva. - více zde

  Zpět

  Informační centrum o NATO

  Barista i záchranář u kanónu

  Říjen 2019

  Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

  Dny NATO v Ostravě

  Září 2019

  Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

  Továrna na instruktory

  Červenec 2019

  Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

  Mraky prachu, vedro a léčky

  Červen 2019

  Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

  Partneři portálu

  NATO PDD iDnes.cz Newton Media