Členské státy Severoatlantické aliance
Přehled členů a rozšiřování NATO

Země NATO v číslech

Severoatlantická aliance byla založena v dubnu 1949 dvanácti zeměmi – Belgií, Dánskem, Francií, Islandem, Itálií, Kanadou, Lucemburskem, Nizozemím, Norskem, Portugalskem, Spojenými státy americkými a Velkou Británií.

Od té doby proběhlo, podle článku 10 Washingtonské smlouvy, celkem osm kol rozšíření, během nichž se Severoatlantická aliance rozrostla na současných 30 členů - naposledy se Aliance rozšířila v březnu 2020 o republiku Severní Makedonie.

Informace o finančních výdajích

  • 18. února 1952: přistoupení Řecka a Turecka
  • 6. května 1955: vstup Spolkové republiky Německo - v reakci na to vytvořil Sovětský svaz a jeho spojenci organizaci Varšavské smlouvy
  • 30. května 1982: přistoupení Španělska
  • 12. března 1999: přistoupení České republiky, Maďarska a Polska; šlo o první rozšíření NATO po studené válce, kdy se k Alianci připojili bývalí členové Varšavské smlouvy
  • 29. března 2004: přistoupení celkem sedmi států - Bulharska, Estonska, Litvy, Lotyšska, Rumunska, Slovenska a Slovinska; jedná se o největší kolo rozšíření
  • 1. dubna 2009: vstup Albánie a Chorvatska
  • 5. června 2017: vstup Černé Hory
  • 27. března 2020: vstup republiky Severní Makedonie do NATO. Stala se 30. členskou zemí Aliance.

Vstup Černé Hory do NATO (2017)

Jak vypadá přístupový proces a kdy se Černá Hora stává členskou zemí NATO?

 
Přehled členů
Albánie členem od 1. dubna 2009
Ministerstvo obrany | Armáda
Belgie členem od: 4. dubna 1949
Armáda
Bulharsko členem od: 29. března 2004
Ministerstvo obrany | Armáda
Černá Hora členem od: 5. června 2017
Ministerstvo obrany | Armáda
Česká republika členem od: 12. března 1999
Ministerstvo obrany | Armáda
Dánsko členem od: 4. dubna 1949
Ministerstvo obrany | Armáda
Estonsko členem od: 29. března 2004
Ministerstvo obrany | Armáda
Francie členem od: 4. dubna 1949
Ministerstvo obrany
Chorvatsko členem od: 1. dubna 2009
Ministerstvo obrany | Armáda
Island členem od: 4. dubna 1949
Ministerstvo zahraničních věcí
Itálie členem od: 4. dubna 1949
Ministerstvo obrany
Kanada členem od: 4. dubna 1949
Ministerstvo obrany
Litva členem od: 29. března 2004
Ministerstvo obrany | Armáda
Lotyšsko členem od: 29. března 2004
Ministerstvo obrany | Armáda
Lucembursko členem od: 4. dubna 1949
Ministerstvo obranyArmáda
Maďarsko členem od: 12. března 1999
Ministerstvo obrany
Německo členem od: 5. května 1955
Ministerstvo obrany | Armáda
Nizozemsko členem od: 4. dubna 1949
Ministerstvo obrany
Norsko členem od: 4. dubna 1949
Ministerstvo obrany | Armáda
Polsko členem od: 12. března 1999
Ministerstvo obrany
Portugalsko členem od: 4. dubna 1949
Armáda
Rumunsko členem od: 29. března 2004
Ministerstvo obrany
Řecko členem od: 18. února 1952
Ministerstvo obrany
Republika Severní Makedonie členem od: 27. března 2020
Ministerstvo obrany | Armáda
Slovensko členem od: 29. března 2004
Ministerstvo obrany | Armáda
Slovinsko členem od: 29. března 2004
Ministerstvo obrany | Armáda
Spojené státy americké členem od: 4. dubna 1949
Ministerstvo obrany | Armáda
Španělsko členem od: 30. května 1982
Ministerstvo obrany
Turecko členem od: 18. února 1952
Ministerstvo obrany | Armáda
Velká Británie členem od: 4. dubna 1949
Ministerstvo obrany

  Zpět