Zde přinášíme odkazy na vybrané komentáře ze zahraničních médií

The real reasons Putin feels threatened by NATO

Vydáno 28.02.2022
Tomáš Klvaňa, The Bulwark (USA)
Putin is correct when he says NATO is a danger to him, but not in the way you think. Putin knows that NATO does not pose a military threat to Moscow. ... He opposed NATO for the same reason he opposed deploying U.S. antimissile defenses in Central Europe 15 years ago. ... Why, then, did Putin oppose the antimissile defenses if he knew they were not a military threat? Because they were a political threat.  

Vladimir Putin | foto: natoaktual.cz

Celý článek je dostupný na:

Tomáš Klvaňa / The real reasons Putin feels threatened by NATO. In: The Bulwark, 25. 2. 2022.

(https://www.thebulwark.com/the-real-reasons-putin-feels-threatened-by-nato/)

Pokud se Vám odkaz článku nezobrazuje správně, kontaktujte nás prosím na emailu info@natoaktual.cz.

Tomáš Klvaňa
The Bulwark (USA)