natoaktual.cz

Kurz přežití: psychický i fyzický test

20. dubna 2004  9:12
Lidé, kteří vyjíždějí do rizikových válečných oblastí, se v těchto dnech účastní speciálního kurzu. Ten pořádá armáda ve vojenském polygonu Dědice u Vyškova. Autentické zážitky přináší ve svém aktuálním deníku spolupracovnice natoaktual.cz Pavla Jedličková.  

Pondělí, den první

Je to první ostrý den. Neděli, den nástupu do kurzu přežití, nepočítám. Od okamžiku, kdy jsme překročili práh Vojenské akademie Vyškov, jsme byli takříkajíc vcucnuti do děje: zápisy, podpisy, ubytování, fasování mundúru, plynové masky.

Složení účastníků kurzu se měnilo do poslední chvíle. Ještě v neděli dvě účastnice odřekly a místo nich byli operativně zařazeni dva mužští náhradníci.

Původním účastníkem měl být i kolega Michal Kubal, ale ten si svůj "kurz přežití" absolvoval v Iráku. Velitelé nás od začátku tvrdě připravují na to, že psychická a fyzická zátěž se bude den ode dne stupňovat a vyvrcholí během takzvaného "vyvedení" od pátku odpoledne do pondělí dopoledne.

To se budeme přesouvat neznámým nepřátelským prostorem a budeme zajati a vyslýcháni teroristy. Prý velmi věrně.

My, novináři, občas postrádající disciplínu a kázeň, konající na vlastní pěst a k smrti nenávidějící ranní vstávání, jsme se museli smířit s tím, že v následujících dnech bude budíček v 5:40. S výjimkou pondělního rána. To jsme si mohli přispat o celých deset minut.

Vzali jsme náš nový úkol, úkol zvládnout krizové situace, s plnou odpovědností. Ráno v 5, 50 jsme všichni poctivě stepovali na místě určení. Někteří z nás dokonce dorazili o pár minut dřív, aby stihli svůj ranní příděl nikotinu.

To, co následovalo, byl pokus o vytvoření regulérního vojenského šiku. Po několika minutách zmatečného pobíhání sem a tam se nám to jakžtakž povedlo a vyrazili jsme na snídani.

Po ní přišla první zrada. Příjemně a vydatně jsme posnídali a klidně a pomalu jsme se v zástupech vydali na další akci, když v tom zazněl povel k poklusu. Vojenský šik byl vzal v tu chvíli zasvé, účastníci se proměnili v nesourodou, neorganizovanou a hekající masu. Až do té míry, že jeden ze zcela konsternované a vlastním očím nevěřící skupinky vojáků, kolem které jsme prohekali, si neodpustil nelichotivou poznámku pronesenou s typickým moravským přízvukem.

Dopoledne se stále ještě dalo hovořit o přípravě. Dělali jsme psychologické testy a testy fyzické způsobilosti. Odpoledne nás už čekal vlastní program ve vyškovském plaveckém areálu: záchrana tonoucího, zásady první pomoci a potápění.

Většině z účastníků to připadalo jako "brnkačka".  Mně ne. Mám pocit, že jsem hned první den kurzu naplnila obsahem jeho heslo "překonat sám sebe". Kdysi jsem se přitopila a představa, že by mně měla cáknout voda do obličeje, neřkuli si hlavu potopit pod hladinu, mě naplňovala panickou hrůzou.

A přesto jsem se nakonec s pomocí instruktora potopila s dýchacím přístrojem, a dokonce se proplavala po dně bazénu. Zvítězila jsem nad vlastní fóbií a strachem.

A když už jsem překonala toto, jsem odhodlána zvládnout všechno, i noční přepady, i procházku zaminovaným polem. Tím ostatně budeme chodit hned v úterý. A taky si sami vyrobíme a odpálíme výbušninu. Ale to až v dalších dnech.

Pavla Jedličková natoaktual.cz
zpět na článek