natoaktual.cz

Summit NATO 2023

Speciální příloha
k summitu ve Vilniusu

 • natoaktual.cz
 • Zpravodajství
 • Informační centrum o NATO
 • nato.idnes.cz

 • Hybridní válka jako nový fenomén v bezpečnostním prostředí Evropy
  Policy paper s výsledky seminářů konaných v červenci a září 2015

  Policy paper

  Plný text ke stažení (pdf 0,3 MB)

  Obálka publikace „Hybridní válka jako nový fenomén v bezpečnostním prostředí Evropy“

  Hybridní válka jako nový fenomén v bezpečnostním prostředí Evropy. -- 1. vydání. -- Praha, Ostrava : Pro Informační centrum o NATO vydalo Jagello 2000, 2015. -- 16 stran

  Jagello 2000 společně s Fakultou sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně (FSS MU) a ve spolupráci se Zastoupením Evropské komise v České republice realizovalo od května do září 2015 výzkumně prezentační projekt, jehož výsledkem je odborný podklad k tématu hybridní války.

  První částí projektu byl odborný seminář na FSS MU konaný v červenci 2015 v Brně určený pro přední české experty zabývající se danou problematikou, na jehož podkladě byla vypracována první verze odborného podkladu s návrhem definice hybridní hrozby a doporučenými postupy pro obranu proti ní.

  Druhou fází projektu byl workshop pro představitele bezpečnostních složek České republiky zaměřený na praktickou připravenost, na němž byl zpracovaný podklad představen odborné veřejnosti – auditorium zahrnovalo mj. zástupce Ministerstva obrany ČR, Ministerstva zahraničních věcí ČR, Ministerstva vnitra ČR, Policie ČR, Národního bezpečnostního úřadu, Celní správy ČR a akademické sféry. Tato akce proběhla v pátek 18. září 2015 v rámci odborných doprovodných programů Dnů NATO v Ostravě, na jejichž realizaci pořádající sdružení Jagello 2000 dlouhodobě spolupracuje se všemi složkami integrovaného záchranného systému.

  Návrh definice hybridní války

  Hybridní válka je ozbrojený konflikt vedený kombinací nevojenských a vojenských prostředků s cílem jejich synergickým efektem přinutit protivníka k učinění takových kroků, které by sám o sobě neučinil. Alespoň jednou stranou konfliktu je stát. Hlavní roli při dosažení cílů války hrají nevojenské prostředky v podobě psychologických operací a propagandy, ekonomických sankcí, embarg, kriminálních aktivit, teroristických aktivit a jiných subverzivních aktivit obdobného charakteru. Vojenské operace útočníka jsou vedeny na zapřenou nepravidelnými silami kombinujícími symetrické a asymetrické způsoby vedení bojové činnosti proti celé společnosti a zejména proti jejím politickým strukturám, orgánům státní správy a samosprávy, ekonomice státu, morálce obyvatelstva a ozbrojeným silám.

  Analýza: Jak čelit hybridním hrozbám? Doporučení českých expertů

  (29.9. 2015) Posilovat schopnost státu plnit jeho základní funkce a tím i loajalitu občanů ke státu je jedním z doporučení, které formulují čeští experti jako obranu proti hybridním hrozbám. Evropa totiž od roku 2014 intenzivně čelí novému druhu hybridních bezpečnostních hrozeb, který v sobě zahrnuje celou řadu různých způsobů válčení. Tyto hrozby jsou aktuální i pro Českou republiku. 

  Zpráva: Obrana před hybridní válkou? Loajalita a silný stát, tvrdí experti

  (29.9. 2015) Hybridní hrozby v podobě možných útoků konvenčních, nepravidelných a speciálních jednotek, informačních, ekonomických a kybernetických válek nebo teroristických činů a zločinných aktivit jsou podle expertů po ruské anexi Krymu aktuální bezpečnostní výzvou i pro Česko. Jak jim čelit radí v seznamu doporučení.

  Komentář: Hybridní války dávno známe, přesto je musíme objevit a popsat

  (14.7. 2015) Ruská anexe Krymu a konflikt na Ukrajině pro Západ „znovuobjevily“ pojem hybridní války či hybridního způsobu boje. Fenomén hybridního válčení ale není žádnou revoluční novinkou. Z dávné i nedávné historie známe mnoho jeho příkladů. S postupem času a moderními technologiemi se však vyvíjí, a stává se tak nebezpečnější a hůře odhalitelný.

  MepoForum.sk - Fórum pre medzinárodnú politiku

  (20.10. 2015) Slovenský portál pro zahraniční politiku MepoForum.sk zveřejnil odkaz na náš materiál k hybridním hrozbám. 

  Hybrid Warfare: A New Phenomenon in Europe’s Security Environment

  (listopad 2015) Stať o hybridních hrozbách byla vybrána do konferenčního sborníku „Road to Warsaw Security Forum“ publikovaném Casimir Pulaski Foundation ve Varšavě, kde vyšla v anglickém překladu.

  English version

  Full text of the policy paper (PDF, 0,3 MB)

  Hybrid warfare: A new phenomenon in Europe‘s security environment. -- First edition -- Praha ; Ostrava : Published by Jagello 2000 for NATO Information Centre in Prague, 2015. -- 16 pages

  Informační centrum o NATO

  Barista i záchranář u kanónu

  Říjen 2019

  Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

  Dny NATO v Ostravě

  Září 2019

  Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

  Továrna na instruktory

  Červenec 2019

  Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

  Mraky prachu, vedro a léčky

  Červen 2019

  Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

  Partneři portálu

  NATO PDD iDnes.cz Newton Media