SPECIÁL: Summit NATO v Londýně 2019 - 70 let NATO

Nejvyšší představitelé členských i partnerských států Severoatlantické aliance se po roce a půl opět sešli na vrcholném summitu, který proběhl 3. a 4. prosince 2019 v Londýně. Tento summit kromě jiného připomněl 70. výročí vzniku Severoatlantické aliance. V tomto speciálu přinášíme základní informace o summitu, včetně souhrnu zpravodajství natoaktual.cz.  

Summit NATO v Londýně 2019 (logo) | foto: NATO

Oficiální stránky

Podívejte se na oficiální stránky summitu na webu Severoatlantické aliance

Zpravodajství

Výběr textů o summitu na natoaktual.cz:

Co je summit NATO?

Dokument

Deklarace summitu NATO v Londýně (4.12.2019)

Summit slouží jako vrcholná schůzka hlav států a vlád členských zemí NATO k projednání aktuálních otázek týkajících se bezpečnosti severoatlantického prostoru. Na nejvyšší úrovni tak jsou přijímána rozhodnutí zaručující schopnost Aliance reagovat na plné spektrum hrozeb přicházejících z kteréhokoli směru.

Přestože se svým významem a rozsahem tato schůzka rovná summitu, oficiálně je označována jako Setkání nejvyšších představitelů (Leaders Meeting). Přestože slouží i k připomínce 70. výročí od založení NATO, tímto označením chce Aliance dát najevo, že spíše než oslavy jsou na agendě schůzky pracovní jednání. 

Co znázorňuje logo summitu?

Logo summitu NATO v Londýně 2019

Velká Británie byla jednou ze 12 zakládajících zemí Severoatlantické aliance v roce 1949 a Londýn byl prvním sídlem NATO. V logu letošního londýnského summitu NATO proto můžeme nalézt naznačenou britskou vlajku, a to hned dvakrát – pod informací o datu konání summitu (3. a 4. prosince 2019) a v číslovce 70, která připomíná, kolik let letos uplynulo od založení NATO.

Témata summitu:

Přestože se na každém summitu probírá široký okruh otázek, některá témata však jednáním dominují. Mezi plánovanými tématy pro londýnský summit tak jsou:

  • Boj proti terorismu (výcvikové mise NATO v Afghánistánu a Iráku)
  • Hybridní hrozby a výstavba sítí 5G
  • Vztah k Rusku a Číně
  • Vzdušná ochrana Pobaltí
  • Vojenská mobilita v Evropě
  • Technologie a kyberobrana
  • Vesmír jako pátá operační doména (vedle vzduchu, země, moře a kyberprostoru)
  • Energetická bezpečnost
  • Budoucnost kontroly zbrojení

Alianční představitelé by se tentokrát naopak chtěli vyhnout dramatickým diskusím ohledně závazku vydávat 2 % HDP na obranu, tedy tématu, které na minulém summitu v Bruselu vyzdvihoval americký prezident Donald Trump.