Co jsou NRF
Představení Sil rychlé reakce NATO

Síly rychlé reakce NATO (NATO Response Force – NRF) jsou speciální mnohonárodní jednotky, které Alianci slouží, pokud je okamžitě nutné zasáhnout kdekoli na světě. Jednotky jsou připraveny vykonávat různé druhy misí, včetně civilní ochrany, mírových operací nebo použití síly. Síly rychlé reakce NATO se skládají jak z pozemního, námořního, tak i leteckého kontingentu. Dokonale vybavené, flexibilní, interoperabilní – NRF jsou jednotkami pro 21. století. 

Dvě nejdůležitější vlastnosti NRF jsou:

  • přizpůsobivé složení jednotek (konkrétní složení a výbava vysílaných sil bude vždy záviset na podmínkách dané operace; NATO bude v rámci NRF usilovat o operativní vysílání jednotek, jejichž nasazení bude nejefektivnější)
  • schopnost se rychle dopravit a zasáhnout kdekoli na světě, a to v limitu od pěti do třiceti dní.

NRF jsou schopny samostatně plnit vojenské mise, mohou však sloužit i jako součást dalších jednotek NATO. NRF jsou vybaveny tak, aby mohly bez zásobování působit samostatně až po dobu jednoho měsíce. Na rozdíl například od misí NATO v Bosně Síly rychlé reakce trvale nepůsobí na jednom místě – jsou vysílány tam, kde je to třeba, ale pouze na dobu nezbytně nutnou, než misi převezmou stabilizační jednotky.

NRF jsou složeny z částí jednotlivých armád členských států NATO. Národní složení NRF bude rotační, všechny jednotky budou nicméně procházet nejprve náročným výcvikem, aby mohly být použity v mezinárodních a mezi-armádních silách. Od roku 2012 jednotky NRF rotují každých 12 měsíců (operační doba pohotovosti), a tak i když jsou NRF složeny funkčně ze stále stejných jednotek, jejich národní obsazení je každý rok jiné.

Informace o zapojení jednotek Armády České republiky do NRF najdete zde.

NRF v rámci NATO fungují také jako základní element transformace Aliance, protože svými vyspělými vojenskými schopnostmi bude udávat směr dalšího vývoje vojenských sil.

Výstavba NRF byla zahájena po summitu NATO v Praze v roce 2002 a NRF byly dotvořeny a dosáhly plných operačních schopností v listopadu 2006. Je však třeba zmínit, že se NRF po celou svoji existenci potýkají se značnými problémy – více zde.

Zpět

Informační centrum o NATO

Informační centrum o NATO je veřejným informačním zařízením poskytujícím informace o Severoatlantické alianci.

INFORMAČNÍ CENTRUM O NATO
Jungmannova 17
110 00 Praha 1

info@natoaktual.cz
tel.: 221-506-758

Facebook RSS

Projekt podporuje Public Diplomacy Division NATO

Barista i záchranář u kanónu

Říjen 2019

Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

Dny NATO v Ostravě

Září 2019

Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

Továrna na instruktory

Červenec 2019

Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

Mraky prachu, vedro a léčky

Červen 2019

Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.